برنامه سینماهای اصفهان امروز سه‌شنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۱ + جدول

فیلم‌های روی پرده‌ در سینماهای بهمن، سپاهان، ساحل، چهارباغ، فلسطین، سیتی‌سنتر، مهتاب، فرهنگیان، قدس و سوره اصفهان در روز سه‌شنبه معرفی می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، فیلم‌های شین، نمور، پسر دلفینی، بانک زده‌ها، ابلق، دوزیست، انفرادی، تیتی، علف‌زار، زالاوا، چند می‌گیری گریه کنی ۲، سگ‌بند و بازیوو برنامه سینماهای بهمن، سپاهان، ساحل، چهارباغ، فلسطین، سیتی‌سنتر، مهتاب، فرهنگیان، قدس و سوره در شهر اصفهان در روز سه‌شنبه _بیست‌ونهم شهریورماه_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

برنامه سینما سیتی‌سنتر اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
شین ۲۰:۲۰
نمور ۱۸:۳۰ -۱۴:۵۰
پسر دلفینی ۲۱:۱۵ -۱۹:۱۵ -۱۷:۱۵ -۱۵:۱۵
ابلق ۲۳:۱۵ - ۲۰:۳۰ - ۱۸:۱۵ - ۱۶ - ۱۳:۴۵
دوزیست ۲۳ - ۱۹ - ۱۷:۱۰ - ۱۵
انفرادی ۲۲:۳۰ - ۲۱ - ۱۹:۱۰ - ۱۷
تی‌تی ۲۲:۴۵ - ۲۱:۱۰ - ۱۵
علف‌زار ۲۳
زالاوا ۱۶:۴۰

برنامه سینما ساحل اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
شین ۲۱:۲۰ - ۱۶
نمور ۱۷:۴۵ - ۱۶:۱۰
پسر دلفینی ۲۳:۱۵ - ۲۱:۳۰ - ۲۰:۱۵ - ۱۸:۱۵ - ۱۶:۳۰ - ۱۴:۳۰
بانک زده‌ها ۲۳:۱۵ - ۲۱:۴۰ - ۱۹:۲۰ - ۱۴:۱۰
ابلق ۲۳:۵۹ - ۲۲ - ۱۹:۲۰ - ۱۷:۱۵ - ۱۵:۱۰ - ۱۴:۱۰
دوزیست ۲۳:۱۵ - ۲۱:۱۰۰ - ۱۹:۲۰ - ۱۷:۳۰ - ۱۵:۴۰
انفرادی ۲۳:۵۰ - ۲۲ - ۲۰ - ۱۸:۱۰ - ۱۶:۲۰ - ۱۴:۳۰
تی‌تی ۲۳ - ۲۱:۱۰ - ۱۷:۳۵ - ۱۴
علف‌زار ۲۳ - ۱۹:۲۵ - ۱۵:۵۰ - ۱۳:۵۰
چند می‌گیری گریه کنی ۲ ۲۰ - ۱۸ - ۱۶:۴۵
سگ بند ۲۳:۱۵ - ۲۱:۴۰ - ۲۰ - ۱۸:۲۰ - ۱۵

برنامه سینما سپاهان اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
پسر دلفینی ۲۲:۱۵ - ۲۰:۳۰ - ۱۹ - ۱۷ - ۱۵:۱۵
بانک زده‌ها ۲۳:۳۰ - ۱۸:۳۰ - ۱۷:۴۵ - ۱۴
ابلق ۲۱:۳۰ - ۱۹:۳۰ - ۱۵:۴۵
دوزیست ۲۲ - ۱۵
انفرادی ۲۳ - ۲۱ - ۱۸ - ۱۷
تی‌تی ۲۰:۱۵ - ۱۵
علف زار ۲۳:۴۵ - ۱۶:۴۵
چند می‌گیری گریه کنی ۲ ۱۳:۳۰

برنامه سینما چهارباغ اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
پسر دلفینی ۲۰:۴۵ - ۱۹:۱۵ - ۱۷:۳۰ - ۱۶ - ۱۴:۳۰
بانک زده‌ها ۱۶
ابلق ۲۳:۵۹ - ۲۱:۳۰ - ۱۸:۳۰ - ۱۶:۳۰
دوزیست ۲۳:۴۵ - ۲۲:۱۵ - ۲۰:۴۵ - ۱۸ - ۱۴:۳۰
انفرادی ۲۳:۳۰ - ۲۰:۳۰ - ۱۹:۳۰ - ۱۵:۳۰
تی‌تی ۲۲:۳۰ - ۱۹ - ۱۵
علف‌زار ۲۳ - ۲۰ - ۱۷ - ۱۴

برنامه سینما فلسطین اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
پسر دلفینی ۱۸:۱۵
انفرادی ۲۳:۱۵ - ۲۱:۳۰ - ۱۹:۴۵ - ۱۶:۳۰ - ۱۴:۴۵

برنامه سینما بهمن اصفهان

نام فیلم سینما بهمن
پسر دلفینی ۱۹ - ۱۵:۳۰
بانک زده‌ها ۲۲
ابلق ۲۲:۱۵ - ۲۰
انفرادی ۲۰:۳۰ - ۱۷:۱۵
تی تی ۱۸
بازیوو ۱۶

برنامه سینما سوره اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
پسر دلفینی ۱۶:۳۰-۱۹:۴۵
دوزیست ۲۳
تی‌تی ۲۲:۱۵
علف زار ۱۸

برنامه سینما مهتاب اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
انفرادی ۲۲ - ۲۱
تی تی ۱۹:۱۵
پسر دلفینی ۱۵ -۱۸:۳۰ - ۲۰:۱۵
بانک زده‌ها ۲۲:۴۵
چند می‌گیری گریه کنی ۲ ۱۶:۴۵
بازیوو ۱۷:۳۰
انفرادی ۱۹:۱۵-۲۱
تی‌تی ۱۶:۴۵
چند می‌گیری گریه کنی ۲ ۱۷:۳۰

برنامه سینما فرهنگیان اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
رؤیای سهراب ۱۷:۱۵
پسر دلفینی ۱۹
دوزیست ۲۰:۴۵
تی تی ۱۵:۳۰
علف‌زار ۲۲:۱۵
کد خبر 606683

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.