بورس امروز چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰+ اخبار و وضعیت

درآمد عملیاتی شرکت پتروشیمی نوری در سه ماه اخیر، با رشد ۲۵۲ درصدی به ۱۲۸ هزار و ۱۶ میلیارد تومان، سود ناخالص شرکت با رشد ۵۵۳ درصدی به ۳۷ هزار و ۸۴ میلیارد تومان و سود خالص شرکت با رشد ۲۷۳ درصدی به ۲۸ هزار و ۴۹۶ میلیارد تومان رسیده است.

‌به گزارش خبرنگار ایمنا، ایمان کرمی، تحلیلگر بازار سرمایه، بورس امروز _ چهارشنبه ۶ مردادماه_ را اینگونه تحلیل می‌کند:

نمای کلی بازار بورس اوراق بهادار تهران

نماگر بازار بورس تهران در روزی جاری با رشد هزار و ۶۰۶ واحدی به سطح یک میلیون و ۳۱۶ هزار واحد رسید و شاخص کل هم وزن با کاهش هزار و ۱۵۸ واحدی در سطح ۳۹۶ هزار و ۷۴۵ واحد قرار گرفت. شاخص کل بازار رشد ۰.۱۲ درصدی و شاخص هم وزن کاهش ۱.۲۹ درصدی را تجربه کردند.

بورس امروز چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰+ اخبار و وضعیت

نمای کلی فرابورس ایران

شاخص کل فرابورس با رشد ۱۷۶ واحدی به سطح ۱۹ هزار ۲۱۹ واحد رسید.

بورس امروز چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰+ اخبار و وضعیت

ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات: (حاصل ضرب حجم معاملات انجام شده در قیمت‌ها) بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۵۵ هزار و ۲۱۶ و ۴۷ هزار و ۴۹ میلیارد ریال بود.

حجم معاملات: (تعداد سهام معامله شده حجم گفته می‌شود) بازار بورس و فرابورس به ترتیب شش میلیارد و ۵۳۸ میلیون و یک میلیارد و ۷۰۶ میلیون برگه سهم بود.

تأثیر در شاخص کل

بورس امروز چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰+ اخبار و وضعیت

تأثیر بر روی شاخص فرابورس

بورس امروز چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰+ اخبار و وضعیت

شرکت پتروشیمی نوری

بورس امروز چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰+ اخبار و وضعیت

نگاهی به عملکرد شرکت

(تمامی عددها در صورت مالی به میلیون ریال است)

بررسی گزارش سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۰۳.۳۱