رفع معضلات زیست محیطی، مهمترین وجه توسعه پایدار شهری است

یک دکترای شهرسازی گفت: امروزه معضلات زیست محیطی شهرها جزو دغدغه‌های مدیران و برنامه ریزان شهری است و تا زمانی که یک شهر نتواند از منظر زیست محیطی به حد مطلوبی برسد، توسعه پایدار شهری محقق نخواهد شد.

حامد اخگر در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه شهرها آستانه ظرفیت مشخصی دارند، اظهار کرد: ضروری است این آستانه ظرفیت برای دورنمای هر شهری دیده و سنجیده شود زیرا چنانچه ظرفیت هر شهر در برنامه ریزی و طرح‌های شهری مدنظر قرار نگیرد با تنزل کیفیت محیط در آن شهر مواجه می‌شویم.

وی افزود: در صورتی که ابعاد و وجوه مختلف شهر در حال حاضر و در دورنمای آینده مورد توجه قرار بگیرد، توسعه پایدار شهری محقق می‌شود.

این دکترای شهرسازی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین وجوه دستیابی به شهری پایدار، توجه به ظرفیت‌های زیست محیطی آن شهر است تا فعالیت‌ها و روندهای شهر بیش از حد آستانه محیط شهری نباشد و منجر به تخریب محیط زیست شهری نشود.

وی تصریح کرد: به منظور تعیین ظرفیت زیست محیطی هر شهر نیاز است رابطه متقابل محیط فیزیکی و فعالیت‌های جاری و پیش بینی شده در محیط شهری مورد توجه و بررسی قرار بگیرد؛ چنانچه این فعالیت‌ها خارج از توان محیطی شهر باشد، در آینده‌ای نه چندان دور شهر را با چالش‌های جدی مواجه کرده و تاب آوری شهر را کاهش می‌دهد.

اخگر تاکید کرد: مؤلفه‌های اقتصادی و زیست محیطی باید در برنامه‌های شهری مورد توجه باشد و اثرات آنها بر یکدیگر ارزیابی شود تا بتوان به یک طرح کلی و مطلوب رسید با این حال در بسیاری از شهرهای توسعه یافته مؤلفه‌های زیست محیطی بر مؤلفه‌های اقتصادی ارجحیت داده می‌شود.

وی گفت: امروزه معضلات زیست محیطی شهرها جزو دغدغه‌های مدیران و برنامه ریزان شهری است و تا زمانی که یک شهر نتواند از منظر زیست محیطی به حد مطلوبی برسد، توسعه پایدار شهری محقق نخواهد شد.

کد خبر 504650

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.