راهکارهای نوین برای کنترل ترافیک شهری

تبعات ازدیاد خودروها و ترافیک سنگین بر زندگی مردم و محیط زیست افزایش یافته به طوری که آثاری نظیر خستگی، فشار روانی، اتلاف وقت و انرژی و آلودگی، آسیب‌ها بر میراث فرهنگی و تاریخی و غیره را از خود بر جا می گذارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس چکیده یک مقاله، ازدحام ترافیک بهایی است که در ازای مزایای حاصل از خودرو این وسیله خیال‌انگیز که آسایش و راحتی را برای بشر به ارمغان آورده پرداخته می‌شود.

به محض اینکه ازدحامی پدید آید عبور و مرور کند می‌شود خودروها در جایی در داخل شهر از ترک می‌افتد و پدیده‌ای بسیار آشنای راه‌بندان رخ می‌دهد و فوراً عقربه‌ای که هزینه را نشان می‌دهد به کار می‌افتد، هر چه ترافیک کند تر باشد این عقربه سریع‌تر حرکت می‌کند.

این روزها استفاده از خودروها در شهرها به جای کمک و مساعدت به تسهیل عملکرد شهری مشکل‌آفرین شده که در راستای کاهش این مشکل و سهولت در روند رفت‌وآمد راهکارهای مختلفی ارائه و پیشنهاد شده است، اما همانگونه که بیان شد هزینه‌های ناشی از ترافیک منافع کل جامعه را به خطر خواهد انداخت لذا لازم است که با یک نگرش نوین مدیریتی تلاش برای کاهش بار ترافیکی آغاز شود.

در عصر حاضر جوامع مختلف می‌کوشند تا از راه‌های گوناگون، خودکنترلی را در افراد و سازمان‌های خود تحقق بخشند یا آن را تقویت کنند.

مدیریت عملکرد در افراد جامعه، خود کنترلی

ظرفیت انسان برای اعمال خود کنترلی به طور بحث برانگیز یکی از قدرتمندترین توانایی‌ها و موجب سازگاری سودمند در روان انسانی است افراد وقتی بتوانند بین خود و محیط شأن هماهنگی و سازگاری ایجاد کنند شاداب‌ترین و سالم‌ترین شرایط را خواهند داشت و سازگاری می‌تواند اساساً با تغییر دادن خود در جهت تطابق با جهان پیرامون بهبود یابد و علاوه بر این توانایی خود برای اجتناب از تکانه‌های ضد اجتماعی و همنوا شدن با نیازهای زندگی گروهی از نشانه زندگی متمدن است را فراهم می‌کند.

حتی امروزه به نظر می‌رسد بسیاری از مشکلات عمده فردی و اجتماعی ناشی از نقص در خودکنترلی باشد، اینگونه یافته‌ها مبانی چند بعدی برای این فرضیه هدایت می‌کند که چه ظرفیت بالایی در خود کنترلی موجب سازگاری مطلوب و توانمند شدن فرد برای زندگی شادتر و سالم‌تر می‌شود.

اگر سازمان‌ها بتوانند با تکیه بر فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی جامعه سازگار نظارتی ایجاد کنند که کارمندان، مردم، سازمان‌ها و شرکت‌ها قبل از آنکه به وسیله یک عامل خارجی کنترل و نظارت شوند به کنترل خود بپردازند، از بسیاری هزینه‌ها و اتلاف نیروها جلوگیری می‌شود.

خودکنترلی نوع تازه‌ای از روابط نظارتی را به وجود می‌آورد و کار مدیریت در سطوح مختلف سازمانی را ساده و هدفی که در خودکنترلی دنبال می‌شود ایجاد حالتی در درون فرد است که او را بدون اعمال نظارت خارجی به انجام درست وظایف و مسئولیت‌هایش متمایل می‌سازد رسیدن به این هدف جز از طریق کار فرهنگی میسر نیست.

خوشبختانه در جامعه ما به علت وجود زمینه مساعد و مناسب خود کنترلی از نظر اعتقادی بهترین بستر رشد برای این مهم وجود دارد در اسلام زمینه‌های اعتقادی به گونه‌ای است که فرد مسلمان و منطقی خود را همواره کنترل کرده و بدون آنکه به کنترل‌های این جهان بیندیشد، خود را متوجه کنترل‌های عاقبت کار می‌داند.

اهمیت و ضرورت ساماندهی ترافیک

بحث ترافیک و بررسی ابعاد آن در یک وضعیت سامان یافته در مقایسه با یک وضعیت نابسامان از مباحثی است که در گسترش شهرنشینی و توسعه وسایل حمل و نقل از اولویت‌های مدیریت شهری محسوب می‌شود بدیهی است با توجه به الگوی توسعه شهرها که می‌توان در دو گروه برنامه‌ریزی شده و اتفاقی طبقه‌بندی کرد رسیدگی به وضعیت ترافیک متفاوت خواهد بود.

اکثر شهرهای کشور با الگوی اتفاقی تبدیل به کلانشهرهایی شده‌اند که مدیریت ترافیک هم به دنبال حل مشکلات ترافیکی ناشی از توسعه اتفاقی است، لذا ساماندهی اینچنین وضعیتی به مراتب مشکل تر از ساماندهی ترافیک در یک شهر با موقعیت برنامه‌ریزی شده است.

این مقوله را می‌توان از دو منظر مورد توجه قرار داد که منظر اول ساماندهی سخت‌افزار کار از قبیل اصلاح هندسی راه‌ها، نصب چراغ‌های هوشمند و امثال آن است، منظر دوم ساماندهی نرم‌افزاری است که شامل تغییر رفتار شهروندان تغییر رفتار رانندگان، آموزش‌های محیطی، آلودگی‌های صوتی و صرفه‌جویی سوخت، کاهش مسافت و مواردی از این قبیل که در گروه عوامل اجتماعی فرهنگی و محیطی جای می‌گیرد.

مقایسه این دو منظر نشان می‌دهد با توجه به مفروض بودن الگوی اتفاقی توسعه در شهر با هر یک از این دیدگاه‌ها به تنهایی نمی‌تواند مشکل ترافیک را در یک فرآیند شکل‌گیری مجدد حل کند لذا لازم است هر دو بخش همزمان و گاهی در یک تعامل و تحت مدیریت واحد عمل کند

نتیجه گیری و پیشنهادات

کنترل ترافیک کلانشهرها در سال‌های اخیر به عنوان یکی از مهمترین مشکلات مدیران و برنامه‌ریزان مسائل شهری مطرح بوده است به گونه‌ای که ارائه راه حل های متداول نظیر توسعه معابر به لحاظ هزینه‌های کلان و علیرغم ضرورت‌های اساسی و زیربنایی در ساماندهی ترافیک شهری متأسفانه به دلیل افزایش بی رویه تعداد وسایل نقلیه موتوری و در نهایت فقدان مکانیزم‌های مؤثر در اعمال محدودیت استفاده از وسایل نقلیه شخصی نتوانسته به عنوان راه حل قطعی و مناسب در جهت حل معضل ترافیک کلانشهرها تلقی شود؛ در این شرایط باید محیط داخلی و خارجی شناخته شود و در مورد آنها اطلاعات کسب شود تا بتوان واکنش مناسب را در برخورد با آن نشان داد.

برای اداره کردن این چالش باید بتوان راه‌حلی پیدا کرد تا تمامی قسمت‌های جامعه با یکدیگر پیوند داشته باشند و بتوانند یک رویکرد کلی را نسبت به ترافیک و عواقب آن ایجاد کنند.

یکی از راهکارهایی که در این زمینه به عنوان موانع مبنایی جهت یکپارچه سازی افراد جامعه و سازمان ترافیک و به طور کلی همه عوامل درگیر با ترافیک مطرح شده مدیریت عملکرد است.

مدیریت عملکرد را می‌توان به عنوان روشی استراتژیک و یکپارچه تعریف کرد روشی برای فراهم آوردن موفقیتی پایدار برای جامعه از طریق بهبود عملکرد افرادی که در آن جامعه زندگی می‌کنند و همچنین از طریق توسعه قابلیت‌های مشارکت‌کنندگان فردی و گروهی است.

اگر بتوان در جوامع امروزی خودکنترلی را در افراد ایجاد کرد به‌گونه‌ای که افراد احساس کنند در برابر اجرای قوانین و مقررات مسئول هستند و از درون باید پاسخگو باشند، آنگاه می‌توان انتظار داشت مشکلات ترافیک و حداقل خود کاهش پیدا کند و بسترهای لازم جهت ایجاد خودکنترلی در افراد که باعث می‌شود خود را در مقابل اجرای قوانین و مقررات مسئول بدانند شامل مواردی همچون ایمان به خدا و اعتقادات مذهبی توجه به حرام و حلال و پس از گناه عواملی هستند که فرد مسلمان را منظم می‌سازد که در هنگام تخلفات همیشه خدا را ناظر اعمال خود بداند.

نکته دوم توجه به شخصیت و حرمت دیگران است، واگذاری اختیارات و مسئولیت به دیگران و شراکت آنان در تصمیم‌گیری‌ها اعتماد به نفس لازم را به افراد خواهد داد و آنها نیز می‌توانند نظرات خود را ارائه دهند و در رشد فرهنگ ترافیک سنگین سهیم باشند.

سوم دادن انگیزه و پاداش‌های درونی به افراد است، البته پاداش‌ها باید برای افراد ارزشمند باشد و افراد از انجام کار احساس مثبت داشته باشند.

چهارم حس تعلق و وفاداری به جامعه است، اگر افراد شهر را به مثابه خانه خود در نظر بگیرند، این مسئله باعث می‌شود که آنها نسبت به جامعه و شهر خود احساس مسئولیت کنند و در این صورت رعایت قوانین و مقررات برای افراد الزام‌آور خواهد شد.

یکی از ضعف‌هایی که عموماً در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد، ضعف بناهای پژوهشی در ادارات و امور مملکتی است اما با این وجود مشاهده می‌شود که تقریباً بودجه اندکی به بخش پژوهشی اختصاص داده می‌شود و بیشتر پروژه‌ها به صورت سریع انجام می‌شود، بدون اینکه مطالعه جامعی روی آن صورت پذیرد از این رو پیشنهاد می‌شود به مطالعات و طرح‌های پژوهشی توجه بیشتری شود چرا که در شرایط امروزی بدون اجرای پروژه‌های پژوهشی نمی‌توان انتظار بهبود در بخش‌های مختلف جامعه را داشت.

کد خبر 499503

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.