آرامش شرق اصفهان ارمغان یک پروژه ۲۰ ماهه

شهرها به مثابه یک موجود زنده همواره در حال توسعه بوده و مانند هر ارگانیزم دیگری در حال رشد کمّی و کیفی هستند، در این مسیر رشد و حرکت تکاملی، بخش‌های جدیدی به شهر اضافه شده و بخش‌های قدیم تغییر می‌یابد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، کلانشهر اصفهان نیز بر مدار توسعه حرکت کرده و درصدد اجرای پروژه‌های اساسی و زیرساختی است. یکی از این اقدامات بسیار مهم و حیاتی در قسمت شرق اصفهان با اجرای رینگ چهارم حلقه حفاظتی شهر اصفهان رقم زده شد تا بر این اساس مشکل تردد خودروهای سنگین داخل شهر به صورت زیربنایی رفع و عبور و مرور تسهیل شود.

پروژه مجموعه پل‌ها و تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی یکی از پروژه‌های مهم در مسیر رینگ حفاظتی شهر است که از فروردین ماه ۹۸ اجرایی شد؛ این پروژه که در پنج پل غیرهمسطح طراحی شده است در روان‌سازی ترافیکی شرق اصفهان تأثیر بسزایی دارد.

با احداث مجموعه پل‌ها و تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی نه تنها مردم اصفهان بلکه مردم سایر شهرهای کشور از جمله شهرهای یزد، شیراز، زاهدان، بندرعباس و غیره نیز که از این مسیر با سختی و پذیرش ریسک خطر عبور می‌کردند به راحتی تردد می‌کنند.

در این راستا به منظور اطلاع هر چه بیشتر شهروندان از ابعاد مختلف اجرای پروژه شهید سلیمانی، با «ایرج مظفر» معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت و گویی انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

از روند اجرای پروژه شهید سلیمانی بگویید

پروژه مجموعه پل‌ها و تقاطع غیر همسطح شهید سلیمانی در کیلومتر صفر حلقه حفاظتی شهر و در مجاورت کارخانه قند قرار دارد.

عملیات اجرایی احداث این پروژه اردیبهشت سال ۹۸ آغاز شد؛ برای تکمیل پل شهید سلیمانی قرارداد ۲۴ ماهه با پیمانکار وجود داشت، اما با کار جهادی ظرف ۲۰ ماه به پایان رسید. با آغاز عملیات اجرایی پروژه شهید سلیمانی و مشکلات مربوط به مسیر ورودی و خروجی ضلع غربی میدان مرکزی میوه و تره بار، تغییرات عمده‌ای در این پروژه انجام شده و منجر به افزایش حجم‌های پروژه شد.

همچنین تعداد زیادی تأسیسات در مسیر پروژه از جمله آب، گاز، برق و فاضلاب وجود داشت، اما علی رغم وجود تمام سختی‌ها و مشکلات، شهرداری اصفهان با توجه به مقادیر زیادی که به این پروژه اضافه شد، مراحل نهایی آن را به اتمام رساند به طوری که با تکمیل عملیات بتن‌ریزی، دیواره‌سازی تمام پل‌ها همچنین عملیات جدول‌گذاری و آسفالت آن انجام شد.

آرامش شرق اصفهان ارمغان یک پروژه ۲۰ ماهه

در خصوص ابعاد فنی پروژه شهید سلیمانی توضیح دهید؟ این پروژه در چند سطح اجرایی شده است؟

مساحت کل محدوده این پروژه حدود ۲۰ هکتار است که حدود یک هزار و ۴۰۰ متر آن در طول حلقه حفاظتی و یک هزار و ۵۰۰ متر در مسیر خیابان جی تحت تأثیر اجرای این پروژه قرار دارد.

این پروژه دارای پنج پل در چهار سطح است که پل شماره یک به طول ۴۹۳ متر و عرض ۱۴ متر و ۳۰ سانتی متر برای حرکت شرق به جنوب و در ارتفاع مثبت ۱۴ احداث شده است.

پل شماره دو پروژه شهید سلیمانی به طول ۲۰۰ متر و عرض ۱۷ متر و ۹۰ سانتی‌متر برای حرکت از سمت شمال به جنوب در ارتفاع مثبت هفت است.

پل شماره سه به طول ۱۷۷ متر و عرض ۱۷ متر و ۹۰ سانتی‌متر برای حرکت جنوب به شمال در تراز هفت متر احداث شده و پل شماره چهار به طول ۱۰۶ متر مربع و عرض ۱۸ متر و ۲۵ سانتی‌متر در سطح مثبت هفت است که حرکت غرب به شمال و جنوب به شرق از طریق لوپ‌های احداثی در ضلع شمال به جنوب تقاطع را تسهیل کرده است.

پل شماره پنج ۱۲۵ مترمربع و عرض ۱۴ مترمربع به صورت زیرگذر در سطح منفی هفت متر، حرکت شمال به شرق را انجام می‌دهد؛ در مجموع می‌توان گفت در این پروژه تمام حرکت‌ها به صورت غیر همسطح انجام می‌شود.

مساحت کل پل‌سازی انجام شده ۱۷ هزار و ۶۴۰ مترمربع بوده و مسیرهایی که در این پروژه ساخته شده است رمپ A گردش به راست جنوب به شرق به طول ۴۳۹ متر و عرض ۱۱ متر، لوپ A که گردش به چپ غرب به شمال به طول ۲۹۵ متر و عرض ۱۱ متر، رمپ B گردش به راست شرق به شمال به طول ۶۰۹ متر و عرض ۱۱ متر، لوپ B حرکت گردش به چپ جنوب به شرق به طول ۳۳۰ متر و عرض ۱۱ متر، رمپ C گردش به راست شرق به جنوب به طول ۴۳۸ متر و عرض ۱۱ متر، رمپ D گردش به راست شمال به غرب به طول ۵۷۰ متر و عرض ۱۱ متر است.

اتصال به پل یک از مسیر شرق، یک هزار و ۱۴۳ متر با عرض ۱۱ متر و اتصال رمپ زیرگذر پل پنج از طریق شمال تا خروجی آن ۸۵۷ متر به عرض ۱۱ متر است؛ همچنین باند شرقی حلقه حفاظتی یک هزار و ۴۰۰ متر با عرض ۱۶ متر و باند غربی حلقه حفاظتی به طول یک هزار و ۴۰۰ و عرض ۱۶ متر است.

در مجموع در پروژه شهید سلیمانی یک هزار و ۳۶۲ مترمربع با عرض متوسط ۱۴ متر و ۸۵ سانتی‌متر کندرو احداث شده است.

مساحت کل آسفالت انجام شده در این پروژه ۱۲۲ هزار مترمربع با ضخامت ۱۰ تا ۱۲ سانتی‌متر (به صورت متغیر) است؛ از موارد دیگر این پروژه برای دفع آب‌های سطحی، دو سپتیک ۱۲۰ مترمکعبی با یک سپتیک ۱۸۰ مترمکعبی و یک سپتیک ۶۰ مترمکعبی همراه با ۵۶ حلقه چاه جمع آوری و دفع آب‌های سطحی است.

در این پروژه حدود سه هزار و ۳۰۰ مترمربع نرده‌گذاری در قسمت‌های مختلف متناسب با پل‌ها، یک هزار و ۱۰۰ متر گاردریل گذاری، هشت هزار و ۳۰۰ تن آرماتور بندی، ۷۰ هزار مترمکعب بتن‌ریزی، ۶۷ هزار مترمربع قالب بندی، ۵۰۰ هزار مترمکعب عملیات خاکی، بیس و ساب بیس، حدود ۱۳ هزار متر طول حفاری شمع‌ها با ارتفاع ۱۵ تا ۴۵ مترمربع انجام شده است. مجموع مساحت فضای سبزی که در اثر احداث این پروژه برای شهر ایجاد شده ۶۹ هزار و ۸۰۰ مترمربع است.

هزینه‌های اجرایی برای پل که دارای قرارداد با سازمان عمران است، حدود ۱۳۰ میلیارد تومان بوده و ۱۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان نیز با شرکت‌های تاسیساتی تهاتر یا دیگر اقدامات شده است. برای اجرای فضای سبز پروژه شهید سلیمانی حدود ۳.۳ میلیارد تومان هزینه شده و برای روشنایی پروژه پنج میلیارد تومان و حدود سه میلیارد تومان برای نورپردازی پروژه اعتبار در نظر گرفته شده است.

ویژگی‌های بارز پروژه شهید سلیمانی کدام است؟

پروژه مجموعه پل‌ها و تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی یکی از بزرگترین پروژه‌های اجرا شده شهرداری اصفهان در سال‌های اخیر است که از نظر شکل سازه و معماری برای آن ۱۲ ستون V شکلی برای اولین بار در ایران طراحی و اجرا شده و ترافیک شرق شهر اصفهان با اجرای این پروژه به طور چشمگیری کاهش یافته است.

این حجم از کار با توجه به حدود ۲۲۵ قراردادی که معاونت عمران منعقد کرده با همدلی، همراهی و حمایت‌های بی دریغ مدیریت کلان شهری به ویژه شهردار اصفهان و اعضای شورای اسلامی شهر، معاونان، مدیران، مشاوران و ناظران مشاوری حاضر در کارگاه‌های عمرانی همچنین پرسنل ستادی معاونت عمران، در موعد مقرر محقق شده است.

امیدوارم بتوانیم با همین عزم ادامه رینگ تا تقاطع آفتاب را در سال ۱۴۰۰ به پایان برسانیم تا شاهد تأثیر بسزای آن در کاهش ترافیک و آلایندگی‌ها باشیم.

کد خبر 485185

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.