برنامه‌های درسی سیما در روز جمعه ۱۶ آبان

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز جمعه ۱۶ آبان ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز جمعه ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

ساعت ۷:۴۵ تا هشت آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت ۷:۴۵ تا هشت فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت هشت تا ۸:۳۰ ریاضی یک - پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۸:۳۰ تا ٩ شیمی یک - پایه ۱۱ -شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ فصل دو الزامات محیط کار - پایه ۱۰- -شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

پایه ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ علوم و زندگی با محوریت پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا ۱۱:۳۰ علوم و زندگی با محوریت پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ علوم و زندگی با محوریت پایه سوم

ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ کار و فناوری پایه ششم

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰ اولیا و معلمان مشکلات یادگیری دانش آموزان

ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ فارسی و نگارش مقدماتی ویژه ناشنوایان

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ کار و فناوری - فناوری اطلاعات (جلسه دوم) پایه هفتم

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ کار و فناوری - آموزش الکترونیک (جلسه دوم) پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ کار و فناوری - ترسیم با رایانه (جلسه دوم) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ مهارت‌های تربیتی - ارتباط متقابل با فراگیران

متوسطه دوم:

ساعت ۱۶:۳۰ تا :۱۷ زمین شناسی - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰ تفکر و سواد رسانه‌ای - درس انتخابی - مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ تاریخ معاصر ایران - پایه ۱۱ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه چهار:

ساعت ۷:۳۰ درس علوم و فنون ادبی سه پایه ۱۲ شته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت هشت درس فارسی دو پایه ۱۱ مشترک تمام رشته‌ها.

ساعت ۸:۳۰ درس علوم و فنون ادبی دو پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۱۰:۱۵ درس تاریخ سه پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت ۱۰:۴۵ درس نگارش یک و دو پایه ۱۰ مشترک تمام رشته‌ها.

ساعت ۱۱:۱۵ درس تاریخ سه پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت ۱۱:۴۵ درس ریاضی آمار سه پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی.

ساعت ۱۲:۱۵ درس حسابان یک‌پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲:۴۵ درس فیزیک یک پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳:۱۵ درس ریاضی و آمار سه پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

شبکه قران و معارف اسلامی:

ساعت هشت اصول و عقاید یک پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰ دین و زندگی دو پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۵ اصول و عقاید دو پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۵:۳۰ اصول و عقاید سه پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

کد خبر 453741

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.