عدالت اجتماعی چیست؟ + روز جهانی عدالت اجتماعی

۲۰ فوریه روز جهانی عدالت اجتماعی نامیده شده است.

به گزارش ایمنا سازمان ملل به‌منظور توجه به مسائل انسانی و اجتماعی، روزهایی از سال را به برخی از موضوعات اختصاص داده است، مانند روز بیستم فوریه که روز عدالت اجتماعی است هدف سازمان ملل برای نامیدن بیستم فوریه به‌روز عدالت اجتماعی، رعایت حقوق برابر میان همه مردم اعلام شده است.

تاریخ روز جهانی عدالت اجتماعی

۲۰ فوریه هرسال برابر با یک اسفندماه روز عدالت اجتماعی است.

عدالت اجتماعی

هدف روز جهانی عدالت اجتماعی

نام‌گذاری روز جهانی عدالت اجتماعی باهدف حمایت از کشورهای جامعه بین‌المللی در جهت ریشه‌کنی فقر، اشتغال همه افراد، کار شایسته، تساوی جنسیتی و دسترسی به رفاه اجتماعی و عدالت برای همه اعلام‌شده است. ماری هوتیزه سخنگوی سابق سازمان ملل می‌گوید: "مهم‌ترین هدف نام‌گذاری این روزها آن است که توجه افکار عمومی، سازمان‌های غیردولتی و همین‌طور دولت‌ها به موضوعی جلب شود که احتمالاً در فهرست اولویت‌هایشان قرار ندارد." این گفته نشان می‌دهد که عدالت به‌عنوان یک موضوع از اولویت‌های کشورها، اقوام و ملل نیست. درحالی‌که یکی از اهداف انبیای الهی و تمام مکاتب بشری برقراری عدالت اجتماعی بوده است.

تاریخچه روز جهانی عدالت اجتماعی

مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۷، ۲۰ فوریه را به‌عنوان روز جهانی عدالت اجتماعی معرفی و از کشورهای عضو دعوت کرد که با اختصاص روز عدالت اجتماعی برای ترویج فعالیت‌های ملی مطابق با اهداف اجلاس جهانی توسعه اجتماعی گام بردارند و در ریشه‌کن کردن فقر، ارتقا اشتغال کامل و کار مناسب، برابری جنسیتی و دسترسی به رفاه اجتماعی و عدالت تلاش کنند.

عدالت اجتماعی

مسئولان سازمان ملل متحد معتقدند که بحران اقتصادی جهان ازجمله مواردی است که باعث کند شدن روند برنامه‌های انسانی این سازمان می‌شود.

شعار روز جهانی عدالت اجتماعی سال ۲۰۱۸

شعار سال ۲۰۱۸: کارگران درحرکت، تلاش برای عدالت اجتماعی

در سال ۲۰۱۸ سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی، موضوع حقوق کارگران را مطرح کرده است. منظور از کارگران درحرکت؛ کارگران مهاجری است که برای یافتن شغل به کشور دیگر مهاجرت می‌کنند.

طبق بررسی‌های انجام‌شده سازمان ملل متحد، حدود ۲۵۸ میلیون مهاجر بین‌المللی وجود دارد بیشتر مهاجران به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در جستجوی فرصت‌های شغلی مناسب هستند. سازمان بین‌المللی این تعداد را رقمی در حدود ۱۵۰ میلیون کارگر مهاجر تخمین زده است. در میان آمار منتشرشده کارگران مهاجر ۵۶ درصد مرد و ۴۴ درصد زن هستند. کارگران مهاجر ۴/۴ درصد از کل کارگران را تشکیل می‌دهند.

شعار روز جهانی عدالت اجتماعی سال ۲۰۱۹

شعار سال ۲۰۱۹: اگر صلح و پیشرفت می‌خواهید برای عدالت اجتماعی تلاش کنید.

طبق آمار حدود ۲ میلیارد نفر در جهان شرایط بد و فضایی ناامن زندگی می‌کنند که بیش از ۴۰۰ میلیون نفر از آن‌ها بین ۱۵ تا ۲۹ سال هستند، تنها راه برون‌رفت از این معضل جهانی ایجاد اشتغال، دسترسی به زندگی بهتر و باکیفیت، افزایش درآمد، کمک به جوامع و جلوگیری از خشونت و چالش‌های پس از جنگ می‌باشد.

شعار روز جهانی عدالت اجتماعی سال ۲۰۲۰

شعار سال ۲۰۲۰: پایان بخشیدن به نابرابری‌ها برای دستیابی به عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی یک اصل اساسی برای همزیستی مسالمت‌آمیز است در این ارتباط با از بین بردن تبعیض‌های نژادی، جنسیتی، فرهنگی و … می‌توان به برقراری عدالت اجتماعی نزدیک شد.

عدالت اجتماعی چیست؟

عدالت اجتماعی یعنی حقوق برابر برای همه مردم و پایداری بر این آرمان که همه افراد بشر باید بدون هیچ‌گونه تبعیضی از مزایای پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی بهره‌مند باشند و به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و مصالح عمومی را رعایت کنند به زبان ساده‌تر عدالت اجتماعی عبارت است از شناخت حقوق طبیعی و قراردادی که جامعه برای تمام افراد قائل است.

رعایت عدالت اجتماعی از دیدگاه هر انسان پاک سرشتی از ضروری‌ترین امور به شمار می‌آید به‌طوری‌که هیچ انسانی هرچند خود ستمکار باشد این موضوع را انکار نمی‌کند. تاریخ نشان می‌دهد که عدالت به‌عنوان یک امر فطری، با خلقت انسان شکل گرفت و ضرورت عدالت اجتماعی با شکل‌گیری اجتماعات و درک انسان از همزیستی با دیگران معنا یافت و بااینکه عدالت اجتماعی، آرزوی بشریت بوده و هست ولی هر چه بشر بر دانش و آگاهی‌اش افزوده‌شده است نابرابری، تبعیض و فقر در جوامع بشری نیز بیشتر شده است.

عدالت اجتماعی

در حقیقت با توجه به اهمیت عدالت اجتماعی، این موضوع هم‌اکنون یکی از موضوعات کلیدی است که در تمام دنیا مورد بحث است به‌طوری‌که از سوی مجامع و سازمان‌های بین‌المللی چنین روزی نام‌گذاری شده است.

پایان دادن به فقر، تبعیض نژادی، محرومیت و بیکاری یکی از چند موضوعی است که ضرورت نام‌گذاری چنین روزی را بیشتر می‌کند. هدف سازمان ملل برای نامیدن بیستم فوریه به این نام، رعایت حقوق برابر میان همه مردم صرف‌نظر از جنسیت، گروه سنی، نژاد، قومیت، مذهب، فرهنگ و… اعلام‌شده است؛ همچنین می‌توان گفت رعایت حقوق پناه‌جویان و مهاجران از مهم‌ترین موضوعات عدالت اجتماعی مطرح می‌شود.

با وجود اینکه بیش از یک دهه از نام‌گذاری چنین روزی می‌گذرد، اما واقعیت دنیای امروز نشان می‌دهد که همچنان عدالت اجتماعی در حد یک شعار باقی‌مانده است و در بسیاری از نقاط دنیا برخی افراد حتی از اولیه‌ترین امکانات مانند آب شرب سالم محروم هستند و با واژه‌هایی چون توسعه اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی نمی‌توانند ارتباطی برقرار کنند و نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که نابرابری اقتصادی میان ثروتمندان و فقرا در جهان به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش‌یافته است.

ابعاد عدالت اجتماعی

در آلمان، کارگروهی پژوهشی مأموریت یافت، با بررسی دقیق مهم‌ترین نظریه‌های مربوط به عدالت در عصر ما، ابعاد مفهوم عدالت اجتماعی را روشن‌تر کند. این کارگروه در بررسی‌های خود پنج بعد عدالت اجتماعی را به‌قرار زیر ارائه کرد:

  • جلوگیری از گسترش فقر و تلاش برای ریشه‌کن ساختن آن
  • افزایش شانس اجتماعی از طریق آموزش
  • افزایش شانس اجتماعی از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و تقسیم متناسب‌تر درآمدها
  • توجه به نقش ویژه زنان
  • ایجاد امنیت اجتماعی از طریق برقراری نسبت عادلانه میان سطح درآمد و هزینه‌های اجتماعی مانند بهداشت و درمان و غیره.

عدالت اجتماعی

نتیجه‌ی این پژوهش نشان می‌دهد که دریافت امروزی از عدالت اجتماعی، بیشتر متوجه تقسیم عادلانه‌ی شانس‌های برابر است.

اینکه چگونه می‌توان عدالت اجتماعی را در هر جامعه ایجاد کرد، به تغییر نگرش حاکمان، برنامه ریزان، مدیران اقتصادی و تک‌تک افراد جامعه بستگی دارد و چنین شرایطی زمانی به دست می‌آید که افراد جامعه به‌دور از تعصب‌ها و تبعیض‌ها و بر پایه ملاحظه‌های انسانی و عقلانی، روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه را بر اساس عدالت شکل دهند.

کد خبر 411243

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.