بررسی گاهشماری طبری در آغازین روزش

انسان ها از زمان های بسیار دور بعد از کشف چگونگی حرکت ستارگان در آسمان با توجه به لزوم محاسبات روزمره و ثبت اتفاقات تاریخی مجبور به استفاده از چیزی شدند که ما امروزه آن را تقویم می نامیم.

به گزارش ایمنا، همانطور که مشخص است از بین همه این ها تنها تقویم قمری که در بین اعراب مرسوم است بر اساس حرکت ماه کار می کند و بقیه بر اساس خورشید و سال ۳۶۵ روز هستند. تنها تفاوتشان هم در زمان آغاز سال جدید است. گاهشماری طبری(تبری) یا مازندرانی، نوعی از گاهشمار ساسانی است که در آن سال برابر ۳۶۵ روز و شامل دوازده ماه ۳۰ روزه بوده‌ است.

تقویم طبری نوعی از گاهشمار ساسانی است که در آن سال برابر ۳۶۵ روز و شامل دوازده ماه ۳۰ روزه بوده ‌است. درباره مبدأ تقویم طبری نظرات متفاوتی وجود دارد و یکی از این نظرات مبدأ آن را اسپهبدی(۲۴شمسی)، یزدگردی(مرگ یزدگرد سوم در سال ۳۱ هجری)، و یا باستانی می‌ نامند. اما آنچه امروزه مشهور است بر اساس محاسبات «نصرالله هومند» آغاز آن باستانی و برابر با دوم مرداد ۱۳۳سال پیش از هجرت مصادف با پادشاهی قباد ساسانی و حاکمیت فرزندش کیوس بر ساتراپ تبرستان است. وی معتقد است که در این سال مردمان تبرستان با برقراری یک روز کبیسه به نام ششک، سال را از گردش بازداشتند و از این رو آن را مبدا در نظر گرفت. از این رو این تقویم با تقویم هجری خورشیدی ۱۳۳ سال تفاضل دارد که به علت تفاوتشان در سر سال از اول فروردین تا اول مرداد این تفاضل ۱۳۲ سال می‌باشد.

سال طبری دوازده ماه دارد. مانند تقویم باستانی دارای پنجه است که «پیتک» نام دارد و با پنج روز اول فروردین هجری خورشیدی برابر است و در سالهای کبیسه ۳۰ فروردین با روز کبیسه «شیشک» برابر است. سرسال تقویم طبری با داشتن کبیسه گیری یکنواخت چهار ساله نسبت به تقویم رسمی گردان بوده‌ است و زمانی که به ۲ مردادماه خورشیدی رسیده‌است از نظر کبیسه گیری با تقویم رسمی هماهنگ شده‌ و سرسال آن تثبیت شده‌است. این روز به علت تناسب فصلی سرسال گرفته شده و تثبیت گردیده‌ است. از سویی روز کبیسه «شیشک» با این محاسبه با ۳۰ فروردین مطابقت دارد.

این گاهشماری با قرائتی دیگر(غیر رسمی و قدیمی‌تر) در تطبیق با تقویم هجری خورشیدی سال آن از ۳ مردادماه تثبیت شده و شروع می‌شود و در ماه های پاییز و زمستان با تقویم هجری شمسی مطابق است. در سالهای عادی روز اول فروردین با ۳۰ اونه ما طبری و پنج روز بعد با پیتک (۵ روزه) و در سالهای کبیسه شش روز اول فروردین برابر با شیشک (۶ روزه) برابر است.

در تقویم تبری، ۲ تا ۳۱ مردادماه، فردینه ما(سیا ما) نام دارد، همچنین در ادامه، یکم تا ۳۰ شهریور (کرچه ما)، ۳۱ شهریور تا ۲۹ مهر (هر ما)، ۳۰ مهر تا ۲۹ آبان (تیرما)، ۳۰ آبان تا ۲۹ آذر (مردال ما یا ملار ماه)، ۳۰ آذر تا ۲۹ دی (سروینه ما)، ۳۰ دی تا ۲۹ بهمن (میره ما)، ۳۰ بهمن تا ۲۹ اسفند (اونه ما)، ۳۰ اسفند تا ۵ فروردین (پیتک)، ۶ فروردین تا ۴ اردیبهشت (ارکه ما)، ۵ اردیبهشت تا ۳ خرداد (د ما)، ۴ خرداد تا ۲ تیر (وهمنه ما) و ۳ تیر تا یک مرداد (نوروز ما یا عید ما) نامیده می شود.

کد خبر 311953

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.