روز طبیعت (۱)

سیزده بدر از رسوم قدیمی ایران باستان است که مردم ایران این روز را با رفتن به دامان طبیعت به شادی می گذرانند و معتقدند این روز می تواند مقدمه ای برای شادی و تندرستی در تمام سال باشد.

برچسب‌ها