نوروز در "نقش جهان"

میدان "نقش جهان" به عنوان یکی از شاخص ترین بناهای اصفهان شناخته می‌شود که شهرتی جهانی دارد و جزو بناهای ثبت شده در لیست یونسکو است؛ از این رو مسافرانی که به نصف جهان سفر می‌کنند دیدن این میدان را از دست نمی‌دهند.

برچسب‌ها