ستادهای هدایت مسافران نوروزی اصفهان

ستادهای هدایت و اسکان مسافران در پنج محور ورودی شهر اصفهان تعریف شده است؛ این ستادها در محور شمال در بزرگراه معلم، محور شمال غرب در بلوار آزادگان، محور غرب در حوزه خمینی شهر، محور جنوب در راه‌آهن و محور شرق همزمان با تعطیلات نوروز برای کمک به مسافران فعال هستند.

برچسب‌ها