میزبانی زاینده رود از مسافران نوروزی

با جاری شدن دوباره زاینده رود دیگر مسافران نوروز با ورود به اصفهان با تصویر بی روح زاینده رود خشک رو به رو نمی شوند حالا چهره اصفهان شادابی و طراوت به خود گرفته است طراوتی که مدیون آب جاری زاینده رود است.

برچسب‌ها