میزبانی باغ فدک از مسافران نوروزی

باغ فدک تنها محل اسکان مسافر به صورت رو باز و موقت است وظرفیت اسکان حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار نفر شب‌خواب در این مکان فراهم است.

برچسب‌ها