حضور شهردار اصفهان در برنامه تلویزیونی ناز نوروز‎

قدرت الله نوروزی، شهردار اصفهان در برنامه تلویزیونی ناز نوروز حضور یافت و در خصوص اقدامات شهرداری برای نوروز و پذیرایی از مهمانان صحبت کرد.

برچسب‌ها