عکاس: رسول شجاعی

شب‌های زاینده رود

صدای همهمه ها و خنده‌های مردم در جریان زاینده رود می‌پیچد، اینجا زیر پایه پل‌ها زندگی دوباره زنده شده و آب مفهوم حقیقی حیات را به نمایش گذاشته است.

برچسب‌ها