همنشینی با زاینده رود

مردم اصفهان پس از ماه ها انتظار با بازگشایی زاینده رود تعطیلات خود را مانند گذشته در حاشیه این رودخانه گذرانند.

برچسب‌ها