تیران، شهر درهای سنگی

قدمت درهای سنگی باغات شهر تیران و کرون به قبل از ورود آریایی ها به ایران باز می گردد و برخی از آنها دارای طرح هایی از جمله گل سرخ هستند.تیران به شهر درهای سنگی معروف است و این درها در بین آثار تاریخی کشور کم نظیر هستند.

این درهای سنگی واقعا سنگین هستند اما به راحتی باز و بسته می شوند و از شاخصه های مهم باغات شهر تیران بوده و در بین آثار تاریخی کشور کم نظیر هستند. با وجود اینکه در های سنگی سنگین هستند اما به گونه ای در چهارچوب سنگی خود قرار گرفته اند که سنگینی در ها مانع باز و بسته شدن آنها نشده و این چهارچوب و در سنگی به وسیله "کولن" قفل می شود.

برچسب‌ها