سایه روشن های خیابان طالقانی

خیابان طالقانی اصفهان، یکی از قدیمی‌ترین خیابان‌های اصفهان و یکی از اصلی ترین خیابان‌های منتهی به میدان امام حسین(ع) و نیز چهارباغ اصفهان است.

خیابان طالقانی دهه‌های ۲۰ و ۳۰ حال و هوای دیگری داشت و بیشتر مشاغل کیش‌بافی در آن فعال بودند. در بخش زیادی از این محله به علت باغ‌های فراوان و حفر گودال‌های عمیق و خاکی، یخچال‌های طبیعی وجود داشت که با استفاده از آب مادی سرلت در طول زمستان عملیات تولید یخ در آن صورت می‌گرفت.

امروزه به علت وجود مغازه های طلافروشی در ابتدای خیابان، پاساژ تجاری طالقانی، وجود درمانگاه و اداره برق مرکزی شهر اصفهان و وجود صدها مغازه تعمیرات لوازم خانگی و مغازههای تاسیسات صوتی، یکی از پرترافیک ترین خیابان های اصفهان است.

‎ 

برچسب‌ها