سرویس اینفوگرافیک

چگونه با کودکان کار رفتار کنیم؟

کودکان کار شرایط اجتماعی متفاوتی نسبت به کودکان خیابانی دارند. از این رو نوع مواجهه با این افراد نیز باید تفاوت‌های اساسی داشته باشد. خبرگزاری ایمنا در این اینفوگرافیک به بررسی نحوه برخورد با آنها پرداخته است.

برای دانلود اینفوگرافیک در سایز اصلی ایــــنـــــجا را کلیک کنید.

برچسب‌ها