امشب شاهد مقارنه ماه و سیاره زحل باشید

ماه و سیاره زحل پانزدهم اردیبهشت در یک راستا قرار می‌گیرند، این پدیده از اصفهان نیز قابل رصد است.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، ماه و سیاره زحل شنبه -پانزدهم اردیبهشت- در یک راستا قرار می‌گیرند، به طوری که ماه ۲۵ روزه از زاویه ۵۰ دقیقه‌ای جنوب سیاره زحل عبور می‌کند؛ این پدیده از اصفهان در آسمان سحر قابل مشاهده خواهد بود و ساعت ۰۲:۴۱ -دو ساعت و ۳۰ دقیقه قبل از خورشید- طلوع می‌کنند، سپس به ارتفاع ۲۲ درجه بالاتر از افق جنوب شرقی می‌رسند و حدود ساعت ۰۴:۳۴ نیز از دسترس خارج می‏‌شوند.

ماه در قدر منفی ۱۱.۲ و سیاره زحل در قدر ۱.۰ هر دو در صورت فلکی دلو قرار خواهند داشت، این دو جرم به قدری از یکدیگر جدا هستند که در میدان دید تلسکوپ قرار نمی‌گیرند، اما با چشم غیرمسلح یا دوربین دوچشمی قابل رصد خواهند بود.

نزدیک شدن ماه و سیاره زحل به یکدیگر

ماه و سیاره زحل شنبه -پانزدهم اردیبهشت- به هم نزدیک خواهند شد و فقط در فاصله ۴۴.۷ دقیقه قوسی از یکدیگر قرار خواهند داشت، از بعضی نقاط جهان ماه ۲۵ روزه از مقابل زحل عبور می‌کند و یک غیبت ماه ایجاد می‌کند؛ ماه و سیاره زحل ساعت ۰۲:۴۱ -دو ساعت و ۳۰ دقیقه قبل از خورشید- طلوع می‌کنند، سپس به ارتفاع ۲۲ درجه بالاتر از افق جنوب شرقی می‌رسد و حدود ساعت ۰۴:۳۴ نیز از دسترس خارج می‏‌شوند.

ماه در قدر منفی ۱۱.۲ و سیاره زحل در قدر ۱.۰ هر دو در صورت فلکی دلو قرار خواهند داشت، این دو جرم به قدری از یکدیگر جدا هستند که در میدان دید تلسکوپ قرار نمی‌گیرند، اما با چشم غیرمسلح یا دوربین دوچشمی قابل رصد خواهند بود.

غیبت قمری زحل

ماه شنبه -پانزدهم اردیبهشت- از مقابل سیاره زحل عبور می‌کند، این اختفای ماه از قطب جنوب قابل مشاهده است، این غیبت فقط در بخشی از جهان قابل مشاهده خواهد بود، زیرا ماه آن‌قدر به زمین نزدیک است که موقعیت آن در آسمان تا دو درجه در سراسر جهان متفاوت است؛ این پدیده از اصفهان قابل رؤیت نخواهد بود.

اختفای ماه فقط از بخش کوچکی از سطح زمین قابل مشاهده است؛ از آنجا که ماه بسیار نزدیک‌تر از دیگر اجرام آسمانی به زمین است، موقعیت دقیق آن در آسمان با توجه به موقعیت دقیق شما در زمین، به دلیل اختلاف منظر بزرگ آن متفاوت است.

نزدیک شدن ماه و سیاره نپتون به یکدیگر

ماه و سیاره نپتون شنبه -پانزدهم اردیبهشت- به یکدیگر نزدیک می‏‌شوند، به طوری که در فاصله ۱۴.۵ دقیقه قوسی از هم قرار می‌گیرند، در بعضی از نقاط جهان ماه ۲۶ روزه از مقابل نپتون عبور می‌کند و یک غیبت ماه ایجاد می‌شود؛ نزدیک شدن ماه و سیاره نپتون از اصفهان قابل مشاهده نخواهد بود، زیرا این دو جرم در طول روز به بالاترین نقطه خود در آسمان خواهند رسید و زمان سحر نیز بیش از ۱۰ درجه بالاتر از افق نخواهند بود.

ماه در قدر منفی ۱۰.۷ و سیاره نپتون در قدر ۷.۹ هر دو در صورت فلکی حوت قرار دارند، این دو جرم به قدری از یکدیگر جدا هستند که در میدان دید تلسکوپ قرار نمی‌گیرند، اما با چشم غیرمسلح یا دوربین دوچشمی قابل رصد خواهند بود.

غیبت قمری نپتون

ماه شنبه -پانزدهم اردیبهشت- از مقابل سیاره نپتون عبور می‌کند و یک غیبت ماه ایجاد می‌کند و از کشورها و مناطقی از جمله شرق استرالیا، نیوزیلند، تاسمانی و غیره قابل مشاهده است؛ این غیبت فقط در بخشی از جهان قابل مشاهده خواهد بود، زیرا ماه آن‌قدر به زمین نزدیک است که موقعیت آن در آسمان تا دو درجه در سراسر جهان متفاوت است؛ این پدیده از اصفهان قابل رؤیت نخواهد بود.

اختفای ماه فقط از بخش کوچکی از سطح زمین قابل مشاهده است؛ از آنجا که ماه بسیار نزدیک‌تر از دیگر اجرام آسمانی به زمین است، موقعیت دقیق آن در آسمان با توجه به موقعیت دقیق شما در زمین، به دلیل اختلاف منظر بزرگ آن متفاوت است.

کد خبر 750399

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.