نگاهی به هنر هفتم در پاییز ۱۴۰۲ / چند قدم تا تحقق وعده وزیر ارشاد

مدتی قبل وزیر فرهنگ اعلام کرد که تا پایان سال میزان فروش سینماها به هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ بر این اساس و طبق آمار اگر در فصل زمستان نیز گیشه‌هایی به رونق پاییز داشته باشیم، دسترسی به این آمار دور از انتظار نیست چرا که گیشه‌ها تنها در پاییز ۱۴۰۲ بیش از ۳۸۵ میلیارد تومان فروش کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، در پاییز سال جاری شاهد اکران فیلم‌های فراوان با ژانرهای متفاوت به ترتیب زیر بودیم:

مهر

پنجم مهر: هتل و بچه زرنگ

دوازدهم مهر: گیج‌گاه

نوزدهم مهر: اخت‌الرضا (ع)

آبان

سوم آبان: جنگل پرتقال و آهو

دهم آبان: سرهنگ ثریا

هفدهم آبان: عامه‌پسند و حدود ۸ صبح

آذر

هشتم آذر: سلفی با رستم و چرا گریه نمی‌کنی

پانزدهم آذر: ویلای ساحلی، ورود و خروج ممنوع و ضد

بیست‌ودوم آذر: خورشید آن ماه

بیست‌ونهم آذر: پالایشگاه

با وجود این تنوع، بخش عمده رقابت در گیشه‌ها به روال همیشه اکران‌های سینمایی، مختص به فیلم‌های طنز بود اما در کنار این استقبال، نباید استقبال بی‌نظیر از انیمیشن بچه زرنگ را نیز نادیده گرفت؛ این استقبال به میزانی بود که این انیمیشن با وجود رقابت با فیلم‌های پرمخاطبی چون هتل و فسیل، رتبه دوم فروش پاییز را از آن خود کرد:

آماری از سینمای ایران در پاییز ۱۴۰۲( اعداد بر اساس سامانه مدیریت فروش و اکران سینما)
ردیف نام فیلم تعداد فروش بلیت تعداد سانس اکران میزان فروش (ریال)
۱ هتل ۴,۵۰۹,۰۱۶ ۶۴,۹۵۷ ۱,۹۵۰,۳۰۱,۰۱۳,۳۱۰
۲

بچه زرنگ

۱,۵۰۳,۶۸۷ ۳۱,۷۷۹ ۴۹۷,۳۲۳,۸۳۲,۹۵۰
۳ فسیل ۸۹۶,۳۰۹ ۲۱,۶۷۶ ۳۷۹,۴۴۵,۸۳۲,۲۰۰
۴

ویلای ساحلی

۳۸۴,۳۶۷ ۶,۲۰۹ ۱۶۹,۸۹۰,۳۴۵,۰۰۰
۵

گیج گاه

۳۴۸,۲۰۵ ۱۴,۳۴۲ ۱۴۷,۵۶۵,۹۲۰,۰۰۰
۶

شهر هرت

۳۲۳,۴۶۷ ۱۲,۳۷۳ ۱۴۲,۰۸۳,۳۱۷,۵۲۵
۷

نارگیل ۲

۳۳۶,۱۶۷ ۱۲,۰۲۰ ۱۲۵,۱۱۲,۳۸۵,۰۰۰
۸

جوجه تیغی

۲۲۰,۳۷۵ ۶,۳۶۵ ۹۷,۴۱۹,۷۳۵,۰۰۰
۹

ورود خروج ممنوع

۱۳۱,۳۴۷ ۲,۶۲۱ ۵۷,۴۰۷,۱۹۰,۰۰۰
۱۰

عامه پسند

۱۱۵,۹۲۱ ۴,۴۷۸ ۵۵,۶۷۹,۰۷۰,۰۰۰
۱۱

حدود ۸ صبح

۱۰۷,۳۹۴ ۴,۴۴۱ ۵۰,۵۱۱,۷۵۰,۰۰۰
۱۲ هولیا ۱۰۳,۴۱۱ ۵,۵۴۸ ۴۵,۲۰۵,۵۲۷,۵۰۰
۱۳

جنگل پرتقال

۵۴,۲۷۶ ۲,۹۳۴ ۲۵,۳۱۱,۶۲۰,۰۰۰
۱۴

سرهنگ ثریا

۴۲,۵۹۵ ۳,۲۱۴ ۱۶,۶۲۷,۱۶۰,۰۰۰
۱۵

اخت الرضا

۴۹,۲۷۸ ۱,۶۰۳ ۱۴,۱۳۶,۶۲۵,۰۰۰
۱۶

مسافری از گانورا

۳۸,۴۳۴ ۱,۷۸۲ ۱۳,۰۰۸,۷۷۵,۰۰۰
۱۷

سلفی با رستم

۲۷,۴۸۸ ۱,۳۳۰ ۱۰,۷۰۰,۷۲۰,۰۰۰
۱۸

ستاره بازی

۲۰,۴۲۰ ۱,۰۲۲ ۱۰,۱۶۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۹

بی مادر

۱۹,۶۲۴ ۱,۸۳۰ ۸,۴۱۵,۳۹۵,۰۰۰
۲۰

زنبور کارگر

۱۴,۸۷۵ ۱,۳۹۷ ۶,۸۹۳,۵۳۵,۰۰۰
۲۱ ضد ۱۷,۷۷۷ ۱,۲۵۲ ۶,۷۰۸,۴۴۵,۰۰۰
۲۲

شماره ۱۰

۱۰,۹۸۶ ۸۹۵ ۴,۳۲۸,۱۲۵,۰۰۰
۲۳

چرا گریه نمی‌کنی؟

۷,۲۹۷ ۶۰۵ ۳,۱۹۸,۱۶۰,۰۰۰
۲۴

آخرین تولد

۶,۸۸۰ ۷۰۸ ۲,۹۹۰,۵۸۵,۰۰۰
۲۵

آهو

۵,۰۷۵ ۶۰۸ ۲,۲۴۲,۹۵۰,۰۰۰
۲۶

مصلحت

۵,۴۸۱ ۲۴۲ ۱,۴۳۶,۶۷۵,۰۰۰
۲۷

آهنگ دو نفره

۳,۶۲۴ ۲۳۳ ۱,۳۲۵,۵۲۵,۰۰۰
۲۸

عروسی مردم

۲,۵۹۶ ۲۲۸ ۱,۱۳۸,۹۶۰,۰۰۰
۲۹

کت چرمی

۲,۰۲۷ ۱۱۱ ۱,۰۰۴,۲۵۰,۰۰۰
۳۰

بعد از رفتن

۱,۹۷۴ ۱۶۸ ۹۹۷,۷۷۵,۰۰۰
۳۱

خورشید آن ماه

۱,۴۱۲ ۹۹ ۵۰۸,۲۷۵,۰۰۰
۳۲

بابا سیبیلو

۱,۴۶۱ ۱۰ ۲۵۳,۵۷۵,۰۰۰
۳۳

دست انداز

۶۰۱ ۸۹ ۲۳۰,۸۵۰,۰۰۰
۳۴

نگهبان شب

۴۳۴ ۲۶ ۱۶۹,۴۲۵,۰۰۰
۳۵

ارثیه فامیلی

۶۹۳ ۱۹ ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۶

ستون ۱۴

۳۸۰ ۵۸ ۱۴۵,۵۵۰,۰۰۰
۳۷

شهرک

۱۳۵ ۲۷ ۷۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۸ پالایشگاه ۴۰ ۷ ۲۳,۷۰۰,۰۰۰
۳۹

پرونده باز است

۶

۱ ۳,۶۰۰,۰۰۰

عملکرد انفرادی یازده فیلم برتر در پاییز ۱۴۰۲

هتل با ۴ میلیون و ۵۰۹ هزار و ۱۶ مخاطب با ۶۴۹۵۷ سانس اکران درآمدی معادل ۱۹۵۰ میلیارد و ۳۰۱ میلیون و ۱۳ هزار و ۳۱۰ ریال در کارنامه ثبت کرد و صدرنشین جدول فروش سینماهای پاییز شد، برای بچه‌زرنگ هم یک میلیون و ۵۰۳ هزار و ۶۸۷ نفر برای ۳۱۷۷۹ سانس اکران به سینما رفتند و درآمدی معادل ۴۹۷ میلیارد و ۳۲۳ میلیون و ۸۳۲ هزار و ۹۵۰ ریال را به نام این فیلم ثبت کردند، سومین جایگاه نیز با ۸۹۶ هزار و ۳۰۹ مخاطب برای ۲۱۶۷۶ سانس اکران و درآمدی معادل ۳۷۹ میلیارد و ۴۴۵ میلیون و ۸۳۲ هزار و ۲۰۰ ریال نیز به نام فسیل ثبت شد.

ویلای ساحلی نیز ۳۸۴ هزار و ۳۶۷ نفر مخاطب را به خود جلب کرد تا در ۶۲۰۹ سانس اکران شده درآمدی معادل ۱۶۹ میلیارد و ۸۹۰ میلیون و ۳۴۵ هزار ریال را در کارنامه ثبت کرده باشد و گیج‌گاه هم با ۳۴۸ هزار و ۲۰۵ بلیت فروخته شده برای ۱۴۳۴۲ سانس اکران و درآمدی معادل ۱۴۷ میلیارد و ۵۶۵ میلیون و ۹۲۰ هزار ریال در جایگاه پنجم را از آن خورد کرد.

شهرهرت نیز با فروش ۳۲۳ هزار و ۴۶۷ بلیت برای ۱۲۳۷۳ سانس اکران و با درآمد ۱۴۲ میلیارد و ۸۳ میلیون و ۳۱۷ هزار و ۵۲۵ ریالی در جایگاه ششم قرار گرفت و پس از آن نارگیل ۲ با ۳۳۶ هزار و ۱۶۷ بلیت فروخته شده برای ۱۲۰۲۰ سانس اکران و درآمد ۱۲۵ میلیارد و ۱۱۲ میلیون و ۳۸۵ هزار ریالی به رتبه هفتم بسنده کرد.

جوجه‌تیغی هم در این دوره توانست نظر ۲۲۰ هزار ۳۷۵ مخاطب برای ۶۳۶۵ سانس اکران و درآمد ۹۷ میلیارد و ۴۱۹ میلیون و ۷۳۵ هزار ریالی به جایگاه هشتم رسید و ورود و خروج ممنوع هم با فروش ۱۳۱ هزار و ۳۴۷ بلیت برای ۲۶۲۱ سانس اکران بود درآمدی معادل ۵۷ میلیارد و ۴۰۷ میلیون و ۱۹۰ هزار ریال را تجربه کرد تا به جایگاه نهم این جدول بسنده کرده باشد.

اما دهمین جایگاه به فیلم عامه پسند با ۱۱۵ هزار و ۹۲۱ مخاطب برای ۴۴۷۸ سانس اکران و درآمدی معادل ۵۵ میلیارد و ۶۷۹ میلیون و ۷۰ هزار ریال رسید تا حدود ۸ صبح نیز با ۱۰۷ هزار و ۳۹۴ بلیت فروخته شده برای ۴۴۴۱ سانس اکران و درآمد ۵۰ میلیارد و ۵۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به جایگاه یازدهم برسد و پس از آن محصول مشترک ایران ترکیه یعنی فیلم هولیا با ۱۰۳ هزار و ۴۱۱ مخاطب برای ۵۵۴۸ سانس اکران و درآمد ۴۵ میلیارد و ۲۰۵ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۵۰۰ ریالی در رتبه دوازدهم قرار گرفت.

نگاهی به هنر هفتم در پاییز ۱۴۰۲ / چند قدم تا تحقق وعده وزیر ارشاد

مروری بر نمای کلی فروش سینماها در پاییز ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱

توجه به سلیقه مخاطبان در چینش اکران‌های سینمایی یکی از مهم‌ترین عوامل رونق گرفتن گیشه‌ها است زیرا با چینش درست آثار سینمایی در اکران و از سویی با در نظر گرفتن تمام سلیقه‌ها، زمانی که در طول مدت زمان اکران هر مخاطب با هر سلیقه‌ای فیلمی برای تماشا داشته باشد، مخاطب سینما افزایش خواهد داشت چراکه سینما تفریحی نیست که به‌طور مرتب در برنامه روزانه و هفتگی افراد و خانواده‌ها وجود داشته باشد و بر همین اساس در نقاط طلایی می‌توان آن‌ها را با این این هنر آشتی داد و بر همین اساس پاییز ۱۴۰۲ یکی از نقاط طلایی سینمای ایران در مدت اخیر در موضوع تنوع ژانرهای اکران بود و گیشه‌ها با ۳,۸۵۰,۱۳۵,۴۷۳,۴۸۵ ریالی پرفروش‌ترین و پرمخاطب‌ترین روزها را گذراندند.

نمای کلی سینمای ایران در پاییز ۱۴۰۲ (آمار بر اساس سامانه مدیریت فروش و اکران سینما)
فروش کل (ریال) کل مخاطب تعداد سانس
۳,۸۵۰,۱۳۵,۴۷۳,۴۸۵ ۹,۳۱۵,۵۳۵ ۲۰۷,۳۰۷

اگر بخواهیم نگاهی صرفاً گذرا به سینمای ایران در بازه زمانی مشابه در سال گذشته نیز داشته باشیم، آمار به شرح ذیل است:

نمای کلی سینمای ایران در پاییز ۱۴۰۱ (آمار بر اساس سامانه مدیریت فروش و اکران سینما)
فروش کل (ریال) کل مخاطب تعداد سانس
۵۹۵,۷۳۶,۱۴۷,۰۰۰ ۲,۱۷۱,۵۹۶ ۱۳۴,۰۱۱

به گزارش ایمنا روز چهارشنبه بیست‌ودوم آذر بود که محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تا نوروز سال آینده تعداد سینماهای کشور به ۹۰۰ عدد می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال مخاطبان سینما به ۳۰ میلیون نفر و فروش فیلم‌ها نیز به هزار میلیارد تومان برسد؛ بر این اساس و طبق آمار اگر در فصل زمستان نیز گیشه‌هایی به رونق پاییز داشته باشیم، دسترسی به این آمار دور از انتظار نیست چرا که تا به الآن و در در ۹ ماه نخست سال جاری (بنا بر آمار اعلامی از سوی سمفا) فروش کل سینما ۸,۴۶۶,۳۹۷,۹۰۳,۳۸۸ ریال بوده است.

کد خبر 713893

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.