قزوین آلوده‌ترین شهر کشور /  تنها ۶ شهر هوای پاک تنفس می‌کنند

آلودگی هوا با انباشت آلاینده‌ها در کلان‌شهرها، زمستان و تابستان نمی‌شناسد و در تمام سال چهره آسمان را کدر می‌کند، لذا آمار و و میزان آلودگی‌ها برای شهروندان مهم است تا بدانند هر روز شهرها در چه سطحی از آلودگی قرار دارد، از این‌رو امروز کلان‌شهر قزوین در وضعیت قرمز است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، اگر نگاهی به روز گذشته و امروز _چهارشنبه بیست‌ونهم آذر_ بیندازیم، می‌توان میزان و شدت آلودگی هوا که بر آسمان شهرهای مختلف گسترده شده است را به‌خوبی حس کرد، از این‌رو خبرگزاری ایمنا به مقایسه شاخص کیفی هوا در شهرهای مختلف پرداخته است که بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست، امروز هیچ‌کدام از کلان‌شهرها در وضعیت بسیار ناسالم (بنفش) ثبت نشدند.

بر اساس آمارهای ثبت شده، امروز دستگاه سنجش کیفیت هوا در کلان‌شهر قزوین با شاخص ۱۵۴ در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) ثبت شده است، در حالی که روز گذشته بیست‌وهشتم آذر در هیچ‌کدام از کلان‌شهرها وضعیت ناسالم (قرمز) ثبت نشد.

در همین راستا، دستگاه سنجش کیفیت هوا امروز در کلان‌شهرهای تبریز، اصفهان، کرج، تهران، اهواز، زنجان، زاهدان و همدان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد، اما روز گذشته شهرهای اصفهان، تهران، اهواز، سمنان، قزوین و اراک در وضعیت (نارنجی) بودند.

به این ترتیب؛ امروز سنجش کیفیت هوا در کلان‌شهرهای ارومیه، بوشهر، شهرکرد، مشهد، بجنورد، سمنان، شیراز، کرمان، کرمانشاه، خرم‌آباد، اراک و یزد در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد، به طوری که روز گذشته شهرهای تبریز، کرج، ایلام، شهرکرد، مشهد، زنجان، زاهدان، کرمان، کرمانشاه، خرم‌آباد، همدان و یزد در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار داشتند.

بر این اساس، امروز دستگاه سنجش کیفیت هوا در کلان‌شهرهای اردبیل، بیرجند، قم، سنندج، یاسوج و رشت در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، اما روز گذشته شهرهای ارومیه، اردبیل، بوشهر، بیرجند، بجنورد، قم، سنندج، یاسوج و رشت در وضعیت پاک (سبز) بودند.

لازم است به این نکته اشاره کنیم که امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه کلان‌شهرهای تبریز با شاخص ۱۰۳، اصفهان با شاخص ۱۲۴، کرج با شاخص ۱۴۶، تهران با شاخص ۱۱۷، اهواز با شاخص ۱۳۰، زنجان با شاخص ۱۳۴، زاهدان با شاخص ۱۰۱، همدان با شاخص ۱۱۷، در شرایط هوای ناسالم (نارنجی) قرار دارد، اما روز بیست‌وهشتم آذر شهرهای اصفهان با شاخص ۱۳۶، تهران با شاخص ۱۱۸، اهواز با شاخص ۱۴۶، سمنان با شاخص ۱۲۷، قزوین با شاخص ۱۲۶، اراک با شاخص ۱۲۶، در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) بود.

بر این اساس سنجش کیفیت هوا امروز در ایستگاه کلان‌شهرهای ارومیه با شاخص ۶۵، بوشهر با شاخص ۶۶، شهرکرد با شاخص ۷۶، مشهد با شاخص ۹۲، بجنورد با شاخص ۶۸، سمنان با شاخص ۷۸، شیراز با شاخص ۵۸، کرمان با شاخص ۸۹، کرمانشاه با شاخص ۶۳، خرم‌آباد با شاخص ۹۷، اراک با شاخص ۹۶، یزد با شاخص ۶۰، در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

در همین راستا، طی روز گذشته شهرهای تبریز با شاخص ۵۹، کرج با شاخص ۱۰۰، ایلام با شاخص ۵۶، شهرکرد با شاخص ۸۸، مشهد با شاخص ۷۱، زنجان با شاخص ۷۸، زاهدان با شاخص ۵۳، کرمان با شاخص ۸۴، کرمانشاه با شاخص ۶۷، خرم‌آباد با شاخص ۶۵، همدان با شاخص ۷۱، یزد با شاخص ۷۰، وضعیت هوای سالم (زرد) قرار داشتند.

لازم است بدانیم؛ دستگاه سنجش کیفیت هوا امروز در ایستگاه شهرهای اردبیل با شاخص ۳۷، بیرجند با شاخص ۴۰، قم با شاخص ۳۳، سنندج با شاخص ۴۸، یاسوج با شاخص ۴۰، رشت با شاخص ۴۱، در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، اما روز بیست‌وهشتم آذر شهرهای ارومیه با شاخص ۴۵، اردبیل با شاخص ۳۵، بوشهر با شاخص ۴۹، بیرجند با شاخص ۳۳، بجنورد با شاخص ۳۹، قم با شاخص ۳۸، سنندج با شاخص ۲۳، یاسوج با شاخص ۲۳، رشت با شاخص ۳۰، در وضعیت پاک (سبز) ثبت شدند.

به این ترتیب، شرایط امروز کیفی هوای در کلان‌شهرهای ایلام، شیراز، گرگان، ساری، بندرعباس ثبت نشده است، در حالی که روز گذشته شهرهای شیراز، گرگان، ساری، بندرعباس بدون داده ثبت شد.

در نهایت، بر اساس داده‌های موجود سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست و مقایسه شاخص کیفی هوا، امروز سنجش کیفیت هوای در هیچ‌کدام از کلان‌شهرها همچون روز گذشته در وضعیت بسیار ناسالم (بنفش) نیست، اما یک شهر در وضعیت (قرمز)، هشت کلان‌شهر در موقعیت (نارنجی)، تعداد ۱۲ شهر در وضعیت سالم (زرد)، شش شهر در شرایط پاک (سبز) و پنج کلان‌شهر بدون داده ثبت شده‌اند، اما روز گذشته هیچ‌کدام از شهرها در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) نبود، اما شش شهر در شرایط ناسالم (نارنجی)، تعداد ۱۲ کلان‌شهر در موقعیت سالم (زرد)، تعداد ۹ شهر در وضعیت پاک (سبز) و چهار شهر بدون داده ثبت شد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

کد خبر 713381

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.