برنامه سینماهای اصفهان امروز دوشنبه ۱۰ مهر + جدول

فیلم‌های روی پرده‌ در سینماهای سیتی‌سنتر، ساحل، چهارباغ و سپاهان اصفهان در روز دوشنبه دهم مهرماه معرفی می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، فیلم‌های آخرین تولد، نارگیل ۲، بی‌مادر، دست‌انداز، شهر هرت، مصلحت، بعد از رفتن، فسیل، ستاره‌بازی، هولیا، زنبور کارگر، شماره ۱۰، هتل، بچه زرنگ، مقیمان ناکجا و کاپیتان من در سینماهای سیتی سنتر، ساحل، چهارباغ و سپاهان اصفهان در شهر اصفهان در امروز _دوشنبه، دهم مهرماه_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

برنامه سینما سیتی‌سنتر اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
نارگیل ۲ ۱۲:۰۰،۱۵:۴۵
بی‌مادر ۱۳:۱۵،۲۲:۴۰
آخرین تولد ۱۱:۴۵
فسیل ۱۵:۱۰، ۱۹:۰۰، ۲۲:۳۰
شهر هرت ۱۲:۲۰،۱۵:۱۰، ۱۸:۵۰، ۲۲:۴۰
ستاره‌بازی ۱۶:۴۰، ۲۰:۳۰
هولیا ۱۱:۵۰، ۱۴:۱۵، ۱۷:۲۰، ۲۱:۰۰،۲۲:۴۵
زنبور کارگر ۱۳:۲۰، ۱۷:۰۰،۲۰:۴۰
بچه زرنگ ۱۳:۳۰، ۱۷:۱۵، ۱۸:۵۰، ۲۰:۳۰
هتل

۱۱:۴۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۲۰، ۱۸:۵۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰

شماره ۱۰ ۱۴:۴۵، ۱۸:۳۰

برنامه سینما ساحل اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
نارگیل ۲ ۱۱:۴۵، ۱۴:۴۵، ۱۸، ۲۱:۰۰
بی‌مادر ۱۲، ۱۳:۴۰، ۱۵:۴۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۴۰
شهر هرت ۱۰، ۱۲:۲۵، ۱۴:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۱۰، ۱۹:۰۰، ۲۲:۱۰
ستاره‌بازی ۱۲، ۱۴، ۱۵:۲۰، ۲۱:۵۰
فسیل ۱۳:۳۰،۱۰:۰۰، ۱۷:۱۵، ۲۱:۱۰
شماره ۱۰ ۱۰، ۱۶:۰۰، ۱۹:۵۰
مصلحت ۱۱:۵۰
آخرین تولد ۱۰:۳۰، ۱۲، ۱۹:۱۰، ۲۰:۴۵، ۲۲:۲۰
زنبور کارگر ۱۰، ۱۳:۵۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۱۵، ۱۹، ۲۲:۱۰
هولیا ۱۰:۱۵، ۱۳:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۹:۴۵، ۲۱:۳۰
هتل ۱۰:۱۵، ۱۱:۵۰، ۱۴:۲۵، ۱۶:۱۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۲۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۱۰، ۲۲:۱۵، ۲۲:۲۰
بچه زرنگ ۱۱، ۱۳، ۱۵،۱۶:۴۰، ۱۹:۳۰

برنامه سینما سپاهان اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
بی‌مادر

۱۰، ۱۳:۰۰، ۱۶:۱۵، ۲۲:۱۵

شهر هرت ۱۰،۱۱:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۴۵، ۲۰:۴۵، ۲۲:۰۰
فسیل ۱۸، ۲۰، ۲۲
مصلحت ۱۳:۱۵
نارگیل ۲ ۱۱:۳۰، ۱۵، ۱۹:۱۵
هتل ۱۰، ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰
بچه زرنگ ۱۰:۱۵، ۱۲، ۱۳:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۷:۳۰، ۲۰

برنامه سینما چهارباغ اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
نارگیل ۲ ۱۶:۴۵، ۱۹:۱۵
بی‌مادر ۱۰:۰۰، ۱۱:۳۰
شهر هرت ۲۰:۱۵،۱۰:۰۰، ۱۲:۰۰، ۱۶:۴۵، ۱۸:۳۰، ۲۲:۰۰
فسیل ۱۱:۱۵، ۱۵:۳۰، ۱۹:۴۵، ۲۱:۴۵
ستاره‌بازی ۱۳:۴۵
شماره ۱۰ ۱۷:۳۰
هتل ۱۰:۰۰، ۱۱:۳۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۱۵
بچه زرنگ ۱۰:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۸:۱۵
زنبور کارگر ۱۳:۳۰، ۱۵:۱۵
هولیا ۱۱:۴۵، ۲۰:۴۵
کد خبر 692220

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.