بحران ریزش در بورس

شاخص کل بازار بورس تهران امروز با رشد افت ۱۲ هزار ۸۳ واحدی به سطح یک میلیون ۵۰۱ هزار ۶۳۱ واحد رسید و شاخص کل هم وزن با افت چهار هزار ۲۷۸ واحدی در سطح ۴۱۷ هزار ۲۰۲ واحد قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایمنا، ارزش معاملات در محدوده سه هزار ۵۰۰ میلیارد تومان بود و نسبت به روز چهارشنبه هفته گذشته کاهش داشت. شاخص در سطح یک میلیون ۵۰۱ هزار واحد است و نزدیک به مهم‌ترین سطح حمایتی یعنی یک میلیون ۵۰۰ هزار واحد است. شاخص هم وزن چهار هزار واحد افت کرد. خودرو، خساپا، خپارس هرسه در منفی پنج درصد قرار داشتند. خگستر، وساپا، ورنا، کروی، برکت همگی افت شش درصدی داشتند.

فاسمین و فرآور در گروه فلزات منفی شش درصد، فولاد و فملی افت ۱.۵ درصد و گروه پالایشی منفی بود. شپنا دو درصد، شاوان ۴.۷، شبندر ۲۱، شتران ۲.۳ درصد افت کرد در این بین شسپا مثبت بود و رشد ۴.۶ درصدی داشت. تلیسه، زگلدشت، زکشت و زدشت در گروه محصولات کشاورزی رشد شش درصد داشتند.

خزامیا رشد ۱.۴ درصد را تجربه کرد. ثفارس مثبت و رشد پنج درصد داشت. خزامیا و خکاوه به ترتیب رشد ۱.۴ و ۲.۹ درصد را تجربه کردند.

بازار بورس و فرابورس چه تغییراتی کرد؟

شاخص کل بازار بورس تهران امروز با رشد افت ۱۲ هزار ۸۳ واحدی به سطح یک میلیون ۵۰۱ هزار ۶۳۱ واحد رسید و شاخص کل هم وزن با افت چهار هزار ۲۷۸ واحدی در سطح ۴۱۷ هزار ۲۰۲ واحد قرار گرفت.

تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۱۰۱

تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۲۸۱

شاخص کل فرابورس هم امروز با افت ۲۰۲ واحدی به سطح ۲۰ هزار ۲۰۹ واحد رسید.

تعداد نمادهای مثبت بازار فرابورس: ۱۰۲

تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس: ۱۷۶

ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۳۷ هزار ۹۳۰ و ۲۹ هزار ۳۲۱ میلیارد ریال بود.

حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب شش میلیارد ۵۹۷ و سه میلیارد ۵۵۶ برگه سهم بود.

بیشترین ارزش معامله

۱. کمند

۲. کیان

۳. افران

۴. خگستر

۵. فردا

بیشترین حجم معامله

۱. کمند

۲. خگستر

۳. خودرو

۴. خساپا

۵. شستا

بیشترین افزایش قیمت

۱. فاذر

۲. قثابت

۳. فجام

۴. فنورد

۵. غپاک

بیشترین کاهش قیمت

۱. کروی

۲. خچرخش

۳. حتاید

۴. خمحرکه

۵. فرآور

وضعیت تکنیکالی شاخص کل

بحران ریزش در بورس

حمایت: محدوده یک میلیون ۵۰۰ هزار واحد

مقاومت: یک میلیون ۵۳۰ هزار واحد.

پیش بینی: در صورتی که بازار فردا روند مثبت نداشته باشد احتمال رسیدن تا سطح یک میلیون ۴۸۰ هزار واحد وجود خواهد داشت.

مهم ترین‌های بازار

نگاهی به گزارش مالی سپاها

نهمین ماه سال مالی سیمان‌سپاهان توانسته است فروشی برابر ۱۲۶ میلیارد تومان داشته باشد. فروش نه ماهه امسال رشد ۵۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. در ماه جاری مقدار فروش محصولات شرکت ۲۰۱ هزارتن ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی گذشته عدد ۲۱۹ هزارتن بوده است.

سپاها در این ماه نیز تولید ۱۹۶ هزارتن کلینکر را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر ۲۱۷ هزارتن بوده است تولید نه ماهه امسال رشد دو درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. نرخ فروش این شرکت در ماه مورد گزارش برابر ۶,۲۹۱ ریال است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ‌های ۳,۸۴۳ ریالی استوار بوده است.

گزارش ماهانه قرن

در سومین ماه سال مالی پدیده شیمی قرن توانسته است فروشی برابر ۲۶۲ میلیارد تومان داشته باشد. فروش سه ماهه امسال رشد ۶۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

در ماه جاری مقدار فروش محصولات شرکت ۱۲ هزارتن ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی گذشته عدد ۱۱ هزارتن بوده است.

قرن در این ماه نیز تولید ۱۴ هزارتن محصول را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر ۱۱ هزارتن بوده است تولید سه ماهه امسال رشد ۲۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. نرخ فروش این شرکت در ماه مورد گزارش برابر ۲۲۸,۷۰۰ ریال است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ‌های ۱۷۲,۳۵۰ ریالی استوار بوده است.

گزارش خرداد قرن

در سومین ماه سال مالی گروه صنعتی پاکشو توانسته است فروشی برابر ۵۷۸ میلیارد تومان داشته باشد. فروش سه ماهه امسال رشد ۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. در ماه جاری مقدار فروش محصولات شرکت ۲۳ هزارتن ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی گذشته عدد ۲۲ هزارتن بوده است.پاکشو در این ماه نیز تولید ۲۶ هزارتن محصول را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر ۲۲ هزارتن بوده است تولید سه ماهه امسال رشد ۳۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. نرخ فروش این شرکت در ماه مورد گزارش برابر ۲۵۰,۴۸۴ ریال است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ‌های ۱۹۱,۲۷۱ ریالی استوار بوده است.

شکربن و ادامه فروش‌های فوق‌العاده شرکت

در سومین ماه سال مالی کربن ایران توانسته است فروشی برابر ۱۶۰ میلیارد تومان داشته باشد. فروش سه ماهه امسال رشد ۶۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

در ماه جاری مقدار فروش محصولات شرکت ۴.۰ هزارتن ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی گذشته عدد ۳.۴ هزارتن بوده است. شکربن در این ماه نیز تولید ۳.۴ هزارتن محصول را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر ۳.۷ هزارتن بوده است تولید سه ماهه امسال کاهش سه درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. نرخ فروش این شرکت در ماه مورد گزارش برابر ۴۰۱,۲۸۹ ریال است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ‌های ۲۴۵,۴۸۶ ریالی استوار بوده است.

غکورش درخشش سهم در فروش خرداد

در سومین ماه سال مالی صنعت غذایی کورش توانسته است فروشی برابر ۲,۳۸۵ میلیارد تومان داشته باشد. فروش سه ماهه امسال رشد ۱۳۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. در ماه جاری مقدار فروش روغن خوراکی شرکت ۳۰ هزارتن ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی گذشته عدد ۲۴ هزارتن بوده است. غکورش در این ماه نیز تولید ۳۱ هزارتن روغن خوراکی را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر ۲۵ هزارتن بوده است تولید سه ماهه امسال کاهش ۲۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. نرخ فروش این شرکت در ماه مورد گزارش برای محصول روغن خوراکی ۷۷۵,۴۰۴ ریال است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ‌های ۱۵۰,۹۹۵ ریالی استوار بوده است.

اوره سازان ایرانی قیمت‌ها را همپای قیمت‌های جهانی افزایش دادند

خبر خوب اینکه قیمت اوره در دو هفته جاری روند صعودی را در پیش گرفته است و صادرکنندگان ایرانی در حال افزایش قیمت‌ها هستند. پیشنهادات برای لردگان در حدود ۴۶۶ دلار شنیده می‌شود. مجموعه پارسان (شپدیس، کرماشا و شیراز) قیمت‌های خود را ۵۱۵ دلاراعلام کرده‌اند که در حال حاضر پیشنهادهای قیمتی ۵۰۰ دلاری برای آفریقا روی میز است.

گزارش عملکرد زاگرس در خرداد ماه

پتروشیمی زاگرس در خرداد ماه ۲،۷۱۶ میلیارد تومان فروش ثبت کرده است که نسبت به ماه گذشته رشد ۱۳ درصدی داشته است.

شرکت در خرداد ماه حدوداً ۳۰۶ هزار تن متانول تولید کرده است. این عدد برای ماه گذشته ۲۲۶ هزار تن و میانگین سال ۱۴۰۰ عدد ۲۰۹ هزار تن ثبت شده است. مقدار فروش متانول در خرداد ماه ۳۱۵ هزار تن بوده است که رشد حدوداً ۲۳ درصدی نسبت به ماه قبل را ثبت کرده است. شرکت در این ماه بخشی از موجودی خود را بفروش رسانده است. نرخ فروش متانول در خرداد ماه با افت هشت درصدی نسبت به ماه گذشته مبلغ ۸۵،۳۴۵ ریال به ازای هر کیلوگرم ثبت شده است.

شرانل در خرداد

در سومین ماه سال مالی نفت ایرانول توانسته است فروشی برابر ۱,۱۲۸ میلیارد تومان داشته باشد. فروش سه ماهه امسال رشد ۹۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. در ماه جاری فروش مقداری شرکت برابر ۵۳ هزارمتر مکعب ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی گذشته عدد ۴۸ هزارمتر مکعب بوده است. شرانل در این ماه نیز تولید ۴۹ هزارمتر مکعب را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر ۴۸ هزارمتر مکعب بوده است تولید سه ماهه امسال رشد ۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. نرخ فروش این شرکت در ماه مورد گزارش برابر ۲۱۳,۹۵۷ ریال است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ‌های ۱۵۱,۹۸۷ ریالی استوار بوده است.

نقشه بازار

بحران ریزش در بورس

کد خبر 585503

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.