تفاوت سوت‌زنی با افشاگری و مطالبه‌گری چیست؟

شورای ششم شهر اصفهان راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی را تصویب کرده است و حدود سه ماه از فعالیت این سامانه می‌گذرد، با فعالیت این سامانه ارتباط بدون واسطه بین شهروندان و مدیریت شهری برای اطلاع‌رسانی در مورد نوع فساد، تخلف و رانت اداری برقرار شده است تا در سایه آن به حکمرانی خوب دست یابیم.

به گزارش خبرنگار ایمنا، ارتباط مناسب بین شهروندان و مدیریت شهری یکی از اصول حکمرانی خوب است، در حال حاضر سامانه سوت‌زنی برای برخورد فسادهای اداری و تخلفات در شهرداری اصفهان است و با این عملکرد احتمال تخلف توسط افراد در ادارات کاهش می‌یابد، شهروندان می‌توانند با استفاده از سامانه سوت‌زنی و گزارش تخلفات به افزایش سلامت اداری شهرداری کمک بهینه‌ای کنند.

اعضای شورای ششم شهر اصفهان تاکید دارند که فعالیت سامانه شفافیت نیز مربوط به شهرداری اصفهان است و در این سامانه سوءجریان‌های اداری مورد بررسی قرار می‌گیرد و در حالی که حریم خصوصی افراد حفظ می‌شود، شفاف‌سازی نیز انجام خواهد شد.

در سامانه شفافیت معرفی برنامه‌های اجرایی شهرداری و امکان دسترسی به سامانه‌سوت‌زنی نیز وجود دارد و بر اساس آخرین اطلاعات مطرح شده در کمیته ارتقای سلامت اداری این موارد آماده شده است.

ارتقای سلامت اداری با سامانه سوت‌زنی،

احمدرضا مصور، رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به راه‌اندازی سه ماهه سامانه سوت‌زنی و نحوه گزارش‌گیری این سامانه، اظهار می‌کند: بر اساس طرح شفافیت مصوبه شورای اسلامی، شهرداری اصفهان نیز مکلف شده است تا سامانه سوت‌زنی را راه‌اندازی کند و از طریق کمیته ارتقای سلامت اداری این برنامه آماده شود و قرار بوده است، اطلاع‌رسانی‌ها توسط روابط عمومی شهرداری اصفهان برای مراجعه مردمی و استفاده گسترده انجام شود.

وی ادامه می‌دهد: سامانه سوت‌زنی در شورای اسلامی شهر و شهرداری اصفهان معطوف به یکی از اصول حکمرانی خوب است که در آن به راه‌های برقراری ارتباط دوطرفه بین دستگاه‌ها، مسئولان و شهروندان اشاره می‌کند تا مردم بتوانند اطلاعات خود از سوء جریان‌های اداری را به اطلاع مسئولان برسانند و از طریق آن پیگیر مسائل باشند.

رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح می‌کند: در حال حاضر و در این دوره مدیریت شهری سامانه سوت‌زنی در شهرداری و شورای ششم اصفهان به نحوی طراحی شده است که ارتباط‌گیری شهروندان با آن و استفاده از آن آسان باشد و تا حد امکان حریم خصوص افراد نیز حفظ شود. نحوه فعالیت در این سامانه به منظور اطلاع‌رسانی از یک سوء جریان و تخلف است که نیاز به فرهنگ‌سازی بین شهروندان، مسئولان و مخاطبان سامانه دارد. در شرایط فعلی سامانه سوت‌زنی در شورای اسلامی شهر اصفهان استفاده می‌شود و در شهرداری نیز بر اساس مصوبه شورای ششم برنامه‌ریزی‌هایی برای استفاده از این سامانه انجام شده است.

لزوم حفظ حریم خصوصی شهروندان در طرح شفافیت

وی با اشاره به حفظ حریم خصوصی شهروندان ضمن انجام شفافیت، می‌گوید: در طرح شفافیت و در قوانین مرتبط با حریم خصوصی افراد این موضوع مطرح شده است که حق نداریم به حریم خصوصی مدیران، کارکنان و شهروندان ورود داشته باشیم. حریم خصوصی تعریف دارد و در قانون و طرح شفافیت و سامانه مربوط به آن توجه به حریم خصوصی پیش‌بینی شده است، در سامانه شفافیت باید متوجه این مسئولیت مهم باشیم، همچنین قرار است مواردی از جمله سوءجریان‌های اداری مورد بررسی قرار گیرد.

مصور خاطرنشان می‌کند: سامانه شفافیت مربوط به شهرداری اصفهان است، در این طرح یکی از بحث‌هایی مطرح شده این بوده است که شفافیت در شهرداری وجود داشته باشد. سامانه شفافیت شهرداری اصفهان به شکل کاملاً شیشه‌ای فرآیندها و اتفاقاتی که در آن رخ می‌دهد را به شهروندان عرضه خواهد کرد و این اتفاق شامل نقض حریم خصوصی شهروندان نخواهد بود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در سامانه شفافیت موارد متعددی وجود دارد، تصریح می‌کند: در سامانه شفافیت معرفی برنامه‌های اجرایی شهرداری و امکان دسترسی به سامانه‌سوت‌زنی نیز وجود دارد و بر اساس آخرین اطلاعات مطرح شده در کمیته ارتقای سلامت اداری این موارد آماده شده است. مراحل تست و راه‌اندازی سامانه شفافیت گذرانده شده و اصلاحات جزئی داشته است، در حال حاضر شورای اسلامی شهر و شهرداری اصفهان باید اطلاع‌رسانی عمومی در مورد این سامانه و مزایای آن برای شهروندان را مد نظر داشته باشند.

تفاوت سوت‌زنی با افشاگری و مطالبه‌گری چیست؟

رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص تفاوت سوت‌زنی با افشاگری و مطالبه‌گری، اظهار می‌کند: سوت‌زنی یک اطلاع‌رسانی یک‌طرفه، محدود و معین به افرادی است که به این سامانه دسترسی دارند، برای مثال در سامانه سوت‌زنی شورای اسلامی شهر اطلاعات را از رئیس کمیسیون پایش دریافت می‌کند و مسائل مورد نیاز به شهردار اصفهان و مدیر حراست شهرداری و مدیر بازرسی ارجاع می‌دهد.

وی می‌افزاید: افشاگری و مطالبه‌گری در فضای وسیع‌تر تفاوت دارد، اما اصلاح‌کننده است، این اقدام باعث می‌شود افراد مراقب اعمال و رفتار خود باشند و افراد متخلف نیز متوجه می‌شوند که اخبار بسیار سریع‌تر به گوش مسئولان می‌رسد و مورد بازخواست قرار می‌گیرند. علاوه‌بر این وقتی اطلاعات از سوی شهروندان و مخاطبان روی کار آید، نقاط ضعف فرایندهای اجرایی به آسانی قابل شناسایی خواهد بود.

مصور با تاکید بر اینکه سامانه سوت‌زنی یکی از ابزارهای شفافیت است، می‌گوید: در واقع شفافیت فرایندها و رفتار مجریان قانون کمک می‌کند تا اگر در مکانی سوءجریان اداری اتفاق افتاد به سرعت منتقل شود و قابلیت اصلاح فرایندها را داشته باشد، اگر شفافیت را به عنوان یک بستر حقوقی در نظر بگیریم، ابزارهایی مانند سامانه سوت‌زنی به کمک آن می‌آید تا شفاف‌سازی‌ها اتفاق بیفتد.

عرضه جریان‌های شهرداری در بستری شیشه‌ای به شهروندان

وی اضافه می‌کند: سامانه شفافیت مربوط به شهرداری اصفهان است و در طرح شفافیت یکی از بحث‌هایی مطرح شده این بوده است که شورای اسلامی شهر سامانه شفافیت را داشته باشد، در این سامانه موارد متعددی متعددی از جمله معرفی مباحث اجرایی شهرداری و امکان دسترسی به سامانه سوت‌زنی پیش‌بینی شده است.

رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار می‌کند: مطابق آخرین اطلاعات مطرح شده در کمیته سلامت اداری موارد لازم برای اجرای کامل سوت‌زنی آماده شده و مراحل تست و راه‌اندازی آن گذرانده شده و تنها نیازمند اصلاحات جزئی بوده است و بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر باید در شرایط فعلی همکاران شهرداری اصفهان اطلاع‌رسانی عمومی را در مورد این سامانه برای شهروندان انجام دهند.

وی خاطرنشان می‌کند: در طرح شفافیت و قوانین مرتبط با حریم خصوصی شهروندان این بحث مطرح شده است که حق ورود به حریم خصوصی افراد، مدیران، کارکنان و شهروندان وجود ندارد، حریم خصوصی دارای تعریف مشخصی در قانون و این سامانه است و در طرح شفافیت این حریم خصوصی پیش‌بینی شده است. باید افراد متوجه این مسئولیت باشند که قرار است سوء جریان‌های اداری را بررسی کنند و اتفاق‌ها و جریان‌هایی که در شهرداری می‌افتد به شکل کاملاً شیشه‌ای به شهروندان عرضه می‌شود و این فرایند شامل نقض حریم خصوصی افراد نخواهد شد.

مصور با بیان اینکه لازم است برنامه‌ای جامع و کامل برای اطلاع‌رسانی سامانه سوت‌زنی به شهروندان داشته باشیم، تصریح می‌کند: اطلاع‌رسانی جزو وظایف شهرداری اصفهان است که مسائل اجرایی را پیگیری می‌کند و همکاران مدیریت شهری در یک برنامه جامع اطلاع‌رسانی قول و تعهد دادند که این کار را انجام خواهند داد و اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان در کمیته سلامت اداری اعلام کرده‌اند که این برنامه‌ها آماده شده است و امیدواریم به زودی اجرایی شود.

کد خبر 578175

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.