انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان مراکز پژوهش شورای شهر اصفهان و مجلس

نشست مشترک اعضای مرکز پژوهش ‎های شورای اسلامی شهر اصفهان و اعضای مجلس شورای اسلامی به منظور هم افزایی و همکاری بیشتر میان این دو نهاد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، در نشست مشترکی که اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان با اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی داشتند، اهم اقدامات انجام شده توسط مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر، شهرداری اصفهان و آسیب شناسی روند اجرای پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی از طرف رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد.

شورا جایگاه سیاسی دارد و می‌تواند مطالبه گری کند

مصطفی نباتی نژاد، رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر در ابتدای این جلسه اظهار کرد: هم افزایی و همکاری مجموعه نهادهای پژوهشی موجب می‌شود تا آنها بتوانند وظایف خود را در جهت تحقق اهداف جمهوری اسلامی انجام دهند.

وی با بیان اینکه هرکدام از نهادهای پژوهشی بسته به موقعیت خود، کارکردی دارند، افزود: مراکز پژوهشی شورای اسلامی در شهرها علاوه بر اینکه عمر کوتاهی دارد، در هر شهری نیز فضای کارکردی مخصوصی دارد و این مراکز هنوز به یک کل مسنجم و استاندارد تبدیل نشده است در حالی که در بسیاری موارد مردم از نماینده شورای شهر به اندازه یک نماینده مجلس توقع دارند.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه شورا جایگاه سیاسی دارد و می‌تواند مطالبه گری از مقامات داشته باشد، خاطرنشان کرد: از این جهت قرار است تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری و هم افزایی بیشتر مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منعقد کنیم.

ضرورت اتصال مراکز پژوهشی برای استفاده از تجارب

محمد نورصالحی، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: قوانین، تصمیمات و اقداماتی که بدون پژوهش انجام شود، موجب ایجاد مشکلاتی برای شهرها می‌شود به طور مثال در حال حاضر شهرهای کشور از جمله اصفهان با مسئله مهاجرت دست به گریبان است.

وی افزود: هر ساله ۲۵۰ هزار نفر به جمعیت تهران افزوده می‌شود که عمدتاً ناشی از مهاجرت است و سایر شهرها مثل اصفهان، شیراز، مشهد نیز با این مسئله مواجه هستند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: اگر قانون گذاری‌های ما چه در مقیاس کوچک شورای شهر و چه در مقیاس بزرگ یعنی مجلس شورای اسلامی، متکی به مطالعات دقیق و کارشناسی باشد، شاید بخش عمده‌ای از مشکلات رفع شود و در این راستا اتصال مراکز پژوهشی برای استفاده از تجارب و مطالعات یکدیگر از اهمیت زیادی برخوردار است.

نورصالحی اضافه کرد: مطالعات موازی و تکراری زیادی در بخش‌ها و نهادهای مختلف در کشور ما در حال انجام است و به منظور رفع این مشکل نیاز است این نهادها به یکدیگر متصل شوند.

همه فرآیندهای مدیریت نیاز به پژوهش دارد

در ادامه بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت تقاضا محوری و رویداد محوری در پژوهش اظهار کرد: تقاضا محور کردن پژوهش‌ها یک ضرورت است اما بدین معنا نیست که استدلال کارشناسی و مدیریت کارشناسی خود را کنار بگذاریم.

وی افزود: چنانچه رویدادهای فناورانه و رویدادهای نوآورانه در شهرداری اجرا شود و شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان نیز در مسیر اجرا حضور پیدا کنند، می‌توان پژوهش‌هایی رویداد محور داشت.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برگزاری مسابقات در شهرداری به منظور رویداد محور کردن پژوهش‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا زمانی که ایده‌های جدید در قالب این مسابقات مطرح می‌شود، امکان اینکه حمایت از آن ایده بالاتر برود، وجود دارد.

نگاهداری گفت: مسائل شهرهای امروزی چند بعدی، پیچیده و چند رشته‌ای شده است و بدون انجام پژوهش و کار علمی نمی‌توان مسائل امروز شهرها را حل کرد و لذا همه فرآیندهای مدیریت چه در مجلس و چه در شورای شهر و چه در شهرداری نیاز به پژوهش دارد.

وی ادامه داد: مسئله یابی شهر به عنوان فرآیند قبل از تدوین پیش نویس‌ها و لوایح، تنظیم متن مصوبات و راهبری و نظارت بر مدیریت شهری نیاز به پژوهش دارد و این چرخه از مسئله یابی تا تدوین قوانین یا مصوبه تا راهبری و نظارت بر حسن اجرای آن، باید موضوع کار کارشناسی و پژوهشی باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تعامل میان سیاست گذاران، برنامه‌ریزان و قانون‌گذاران با مراکز پژوهشی اهمیت زیادی دارد و هر دو طرف باید اهتمام ویژه داشته باشند و لذا در این راستا باید ملاحظات ذی‌نفعان را مورد توجه قرار دهند و درک کنند.

نگاهداری اضافه کرد: ذی‌نفعان جزئی از متدولوژی سیاست پژوهشی هستند و نیاز است حتماً در فرآیند یک پژوهشی ذینفعانی که با موضوع پژوهش مرتبط هستند، مدنظر قرار بگیرند و در ارزیابی کارشناسی لحاظ شوند که در بسیاری مواقع از ناحیه پژوهشگران مورد بی توجهی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در این صورت خروجی یک پژوهش با واقعیت‌هایی که وجود دارد و شهرداری و شورای شهر با آن مواجه هستند، فاصله پیدا می‌کند.

نظرسنجی‌ها و نیازسنجی‌ها در اصفهان به خوبی مورد توجه است

در ادامه مرتضی نصوحی، مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان در تشریح اقدامات انجام شده توسط این معاونت، گفت: مدیریت پژوهش شهرداری اصفهان عمری حدوداً ۲۵ ساله دارد و در مقطعی بعد از سال ۸۷ که معاونت برنامه‌ریزی تشکیل شد، زیرمجموعه این معاونت قرار گرفت.

وی افزود: مأموریت اصلی معاونت برنامه‌ریزی، پشتیبانی و تصمیم گیری است و دو رویکرد اصلی رشد و توسعه برای کمک به تصمیم سازی و رفع مشکلات در دستور کار است.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان تصریح کرد: معاونت برنامه‌ریزی شهرداری پنج مجموعه است که مأموریت اصلی معاونت را پوشش می‌دهند و سه اداره پژوهش، خلاقیت و نوآوری و صنایع و شرکت‌های دانش بنیان نیز فعالیت خود را پرداختن پژوهش‌هایی به رشد و توسعه و حل مشکلات قرار داده‌اند.

نصوحی تاکید کرد: رابطه فناوری و خلاقیت با شهرداری چندان قوی نیست در حالی که سازمان‌های متعالی در انتخاب رویکردهای خود باید منطق قوی داشته باشند و در غیر این صورت بسیاری از تصمیمات، برنامه‌ها و پروژه‌هایی که در دستور کار قرار می‌گیرد، سلیقه‌ای خواهد بود.

وی اضافه کرد: نیاز است حداکثر مباحث کاربردی را در دستور کار قرار دهیم و از نظام نوآوری موجود در سطح شهر استفاده کنیم و در این راستا در شهر اصفهان می‌توان از ظرفیت دانشگاه‌ها، شهرک علمی تحقیقاتی و مراکز رشد استفاده کرد.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان ادامه داد: نهادینه سازی نظام مسابقات در مجموعه شهرداری نیز به دلیل این که شهرداری‌ها کمتر از آن استفاده می‌کنند، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و نیاز است که برگزاری این مسابقات ادامه دار باشد.

نصوحی گفت: تعامل حداکثری با اساتید و پژوهشگران نیز در دستور کار معاونت قرار داشته و اقدامات مختلفی از جمله تکمیل و اجرای پروژه‌های پژوهشی، نیازسنجی، اطلاع رسانی و راه اندازی اتاق فکر انجام شده و برگزاری جشنواره پژوهشی و حمایت از پایان نامه‌های ارشد و دکتری در دستور کار قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه با دانشگاه‌ها ارتباطات مستمر داشتیم، افزود: نظرسنجی‌ها و نیازسنجی‌ها در شهر اصفهان به خوبی مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از نیازها استخراج شده است.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در حوزه ارتباطات و تقویت موضوعات مرتبط با فناوری، راه اندازی کارخانه نوآوری را با همکاری اعضای شورای اسلامی شهر و در ناحیه ویژه دانشگاه اصفهان در دستور کار قرار داریم.

نصوحی اضافه کرد: در نظر داریم فعالیت‌های شرکت‌های دانش بنیان را به سمت مباحث و مسائل شهری پیش ببریم چرا که زمینه کاری گسترده‌ای در شهرداری‌ها وجود دارد.

وی تصریح کرد: به موجب آنکه مدیریت پژوهش سابقه کاری خوبی دارد، فرآیندهای آن بلوغ یافته است و لذا زمانی که موضوع پروژه‌ای نیازسنجی می‌شود، باید ۲۲ گام طی شود و مبنای کار ما نیز آئین نامه خرید خدمات مشاور است.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان افزود: در این فرآیند سعی ما بر این بوده تا اطلاع رسانی شفاف باشد لذا شهرداری اصفهان تنها شهرداری است که اطلاعات پروژه‌های آن در سیویلیکا نیز درج می‌شود و در سایت بسیاری از دانشگاه‌ها نیز اطلاعات مربوط به این پژوهش‌ها موجود است.

نصوحی ادامه داد: ما در سال جاری حدود ۳۵ پروژه فعال، از پروژه‌های بزرگ مقیاس مثل مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهری تا پروژه‌های کوچک مقیاس را در دستور کار داریم.

وی با بیان اینکه ما در اصفهان درگیر مسائلی از جمله آب و هوا و فرونشست هستیم، تاکید کرد: در خصوص مباحث مرتبط با فناوری، نیاز است مراکز رشد مدیریت شهری با حمایت‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شکل بگیرد تا استارتاپ‌ها در قالب این مراکز ساماندهی شوند و بتوان موضوعات پژوهشی را میان کلانشهرها تقسیم کرد.

وظیفه مرکز پژوهش‌ها برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر مدیریت شهری است

حسین قانونی، مشاور مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اساسنامه مراکز پژوهشی شوراهای اسلامی سراسر کشور، اظهار کرد: در این اساسنامه آمده است که شوراهای اسلامی شهر نسبت به سنجش نیازهای شهر اقدام کنند که این خود پیش زمینه‌ای برای تشکیل نهادی به اسم مرکز پژوهش‌ها است و لذا پس از تصویب در شورای عالی استان‌ها، مرکز پژوهش‌ها جایگاه رسمی پیدا کرد، هرچند هنوز هم این مهم در همه شهرها اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر مدیریت شهری سه وظیفه اصلی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر است.

مشاور مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم وظایف مرکز را در دسته بندی‌های کوچک‌تری قرار دهیم باید از انجام پژوهش‌های کاربردی، سیاست پژوهی، ترویج دانش، آموزش، نظارت، ارزیابی و برنامه‌ریزی نیز یاد کنیم.

قانونی مفاد تفاهم نامه میان مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد و گفت: در این تفاهم نامه به مواردی از جمله فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت هم افزایی ظرفیت‌های داده‌ای، اطلاعاتی، علمی و پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس و هم رسانی بانک اطلاعاتی نخبگان و پژوهشگران حوزه مدیریت شهری، هم رسانی بانک مطالعات، گزارش‌ها و پژوهش‌های انتخاب شده، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و علمی طرفین در تعریف پروژه‌های مطالعاتی و پژوهشی و ارائه پیشنهادات مرکز پژوهش‌های شورا در ارتباط با طرح‌ها و لوایح مرتبط با حوزه مدیریت شهری که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، اشاره شده است.

وی ادامه داد: پرهیز از دوباره کاری و هم پوشانی مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با حوزه مدیریت شهری، تضمین اطلاعات، طرح‌ها و لوایح مدیریت شهری با اسناد و سیاست‌های بالادستی‌، شناسایی مسائل ملی و معنوی مرتبط با حوزه‌های مدیریت شهری توسط مرکز پژوهش‌های شورا و ارائه مرکز پژوهش‌های مجلس، با هدف بهره گیری از توان قانونگذاری مجلس جهت رفع مشکلات یا ارتقا ساختار مدیریت شهری، ایجاد و تداوم تعاملات دوسویه در برپایی نشست‌های تخصصی، همایش مشترک میان مرکز پژوهش‌های مجلس و شورا، استفاده از ظرفیت‌های موجود در مرکز پژوهش‌های شورا جهت انجام نظرسنجی‌ها و ارزیابی‌های محلی، سنجش پیامدهای مصوبات مجلس در سطح اصفهان توسط مرکز پژوهش‌های شورا و فراهم شدن امکان اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های شورای شهر اصفهان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز از دیگر مفاد این تفاهم نامه بوده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، در پایان این نشست، تفاهم نامه همکاری میان مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به امضا رسید.

کد خبر 536739

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.