بورس امروز شنبه ۱ آبان  ۱۴۰۰+ اخبار و وضعیت

پیش بینی بازگشت روند شاخص کل در روز دوشنبه سوم آبان ماه وجود دارد.

‌به گزارش خبرنگار ایمنا، ایمان کرمی، تحلیلگر بازار سرمایه، بورس امروز _ شنبه ۱ ابان ماه ۱۴۰۰_ را اینگونه تحلیل می‌کند:

نمای کلی بازار بورس اوراق بهادار تهران

نماگر بازار بورس تهران در روزی جاری با کاهش ۲۸ هزار و ۶۸۸ واحدی به سطح یک میلیون و ۴۰۷ هزار واحد رسید و شاخص کل هم وزن با کاهش ۹ هزار و ۱۸۳ واحدی در سطح ۳۸۸ هزار و ۷۸ واحد قرار گرفت.

شاخص کل بازار کاهش دو درصدی و شاخص هم وزن کاهش ۳۱. ۲ درصدی را تجربه کردند.

بورس امروز شنبه ۱ آبان  ۱۴۰۰+ اخبار و وضعیت

نمای کلی فرابورس ایران

شاخص کل فرابورس با کاهش ۲۹۰ واحدی به سطح ۱۹ هزار و ۹۵۷ واحد رسید.

بورس امروز شنبه ۱ آبان  ۱۴۰۰+ اخبار و وضعیت

ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۵۸ هزار و ۷۸۳ و ۱۶۸ هزار و ۳۸۷ میلیارد ریال بود. (حاصل ضرب حجم معاملات انجام شده در قیمت‌ها)

حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب شش میلیارد و ۸۸۲ میلیون و دو میلیارد و ۲۷۳ میلیون برگه سهم بود. (به تعداد سهام معامله شده حجم معاملات گفته می‌شود)

تأثیر در شاخص کل

بورس امروز شنبه ۱ آبان  ۱۴۰۰+ اخبار و وضعیت

تأثیر بر شاخص فرابورس

بورس امروز شنبه ۱ آبان  ۱۴۰۰+ اخبار و وضعیت

تحلیل تکنیکال شاخص کل

پیش بینی بازگشت روند شاخص کل در روز دوشنبه سوم آبان ماه وجود دارد. افزایش نرخ بهره، گزارشات مبهم گروه پالایشی، صورت‌های مالی ضعیف گروه بانکی، تاکید دولت و وزارت صمت به قیمت گذاری دستوری صنایع به خصوص قیمت دستوری خودرو، ابهام در قیمت گذاری محصولات شیمیایی و دخالت ناظر بازار در روند معاملات برخی نمادها در کنار ادامه ابهام برجام و سیاست خارجی؛ همه این عوامل باعث شده تا سهامدار در این بازی مرگبار تک و تنها بماند!

بورس امروز شنبه ۱ آبان  ۱۴۰۰+ اخبار و وضعیت

اخبار شرکت‌ها

سخوز: سیمان خوزستان در شش ماهه سال جاری ۲۲۰ میلیارد تومان معادل ۱۵۷ تومان سود به ازای هر سهم شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل ۲۵ درصد رشد داشته است.

فروش شرکت در ۶ ماهه سال جاری ۴۹۰ میلیارد تومان گزارش شده که ۴۰ درصد بیشتر از شش ماهه سال قبل است. حاشیه سود ناخالص شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر محسوسی نداشته و از ۵۴ به ۵۳ درصد رسیده است. فروش ۲۳۸ میلیارد تومانی بهار شرکت با شش درصد افزایش در تابستان به ۲۵۲ میلیارد تومان رسید. حاشیه سود ناخالص شرکت نسبت به فصل بهار کاهش داشته و از ۵۴ به ۵۱ درصد رسیده است.

غپینو: پارس مینو در شش ماهه سال جاری ۴۶ میلیارد تومان معادل ۶۹ ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل ۱۷ درصد افت داشته است.

فروش شرکت در شش ماهه سال جاری ۵۴۵ میلیارد تومان گزارش شده که ۹۰ درصد بیشتر از شش ماهه سال قبل است. اما حاشیه سود ناخالص از ۳۲ درصد در مدت مشابه سال گذشته به ۲۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

فروش ۲۲۵ میلیارد تومانی بهار شرکت با ۴۲ درصد افزایش در تابستان به ۳۲۰ میلیارد تومان رسید. حاشیه سود ناخالص شرکت نسبت به فصل بهار تغییر محسوسی نداشته و از ۲۱ به ۲۰ درصد رسیده است.

فسپا: فسپا در شش ماهه سال جاری ۲۰۴.۹ میلیارد تومان معادل ۱,۵۷۷ ریال به ازای هر سهم سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل ۸.۷ درصد رشد داشته است. فروش شرکت در ۶ ماهه سال جاری ۱,۱۲۸ میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۱ درصد رشد داشته است. حاشیه سود ناخالص نیز از ۲۹ درصد به ۲۳.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. فروش شرکت در تابستان ۶۷۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به فصل بهار ۴۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. حاشیه سود ناخالص شرکت نسبت به فصل بهار کاهش داشته و از ۲۹ به ۲۰ درصد رسیده است. سود خالص شرکت در فصل تابستان ۱۰۷ میلیارد تومان بوده که نسبت به فصل قبل ۹.۵ درصد رشد داشته است.

شیراز: پتروشیمی شیراز در شش ماه نخست امسال دو هزار و ۸۴ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده (به ازای هر سهم ۴۰۹ تومان) که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل ۸۳ درصد رشد داشته است. فروش شرکت در شش ماهه امسال ۵۲۹۱ میلیارد تومان بوده که ۱۰۶ درصد بیشتر از شش ماهه سال قبل است. حاشیه سود ناخالص شرکت نیز با ۵ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۵۴ درصد رسیده است. فروش هزار و ۷۰۶ میلیارد تومانی بهار شرکت با ۱۱۰ درصد افزایش در تابستان به سه هزار و ۵۸۵ میلیارد تومان رسید. حاشیه سود ناخالص در بهار ۵۷ درصد بوده و در تابستان ۵۳ درصد گزارش شده است.

ونوین: بانک اقتصاد نوین در شش ماه ابتدای سال به سود خالص ۸۶۵.۹ میلیارد تومانی دست یافت (۲۸۵ ریال به ازای هر سهم) که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰% افت داشته است. مجموع تراز بانک در این شش ماه هزار و ۷۲۱ میلیارد تومان مثبت بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۱۸ درصد رشد داشته است.

از محل کارمزد، بانک به درآمد خالص ۹۲۳ میلیارد تومانی دست یافت که ۱۷۲ درصد بیش از مدت مشابه سال گذشته بوده است. از محل مبادلات ارزی، بانک بزیان ۴.۷ میلیارد تومانی شناسایی کرده درحالیکه این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۷۵۱ میلیارد تومان سود گزارش شده بود و از این محل، افت قابل توجهی متوجه بانک شده است.

خالص درآمد سرمایه‌گذاری‌های بانک ۱۲.۴ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد افت داشته است. هزینه مطالبات مشکوک الوصول نیز ۵۸ درصد افزایش داشته و از ۶۵۲ میلیارد تومان به هزار و ۳۴ میلیارد تومان رسیده است.

فخوز: فخوز در شش ماهه سال جاری، شش هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان معادل هزار و ۳۴۴ ریال به ازای هر سهم سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل ۷۵ درصد رشد داشته است.

فروش شرکت در ۶ ماهه سال جاری ۲۰,۱۸۸ میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۰ درصد رشد داشته است. حاشیه سود ناخالص از ۳۵ به ۴۱ درصد افزایش داشته است. فروش شرکت در تابستان ۹ هزار و ۲۸۱ میلیارد تومان بوده که نسبت به فصل بهار ۱۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد. حاشیه سود ناخالص شرکت نسبت به فصل بهار کاهش داشته و از ۴۵ به ۳۷ درصد رسیده است. سود خالص هر سهم شرکت در فصل تابستان برابر ۵۹۱ ریال بوده که نسبت به فصل قبل ۲۲ درصد افت داشته است.

کچاد: کچاد در دوره شش ماهه به سود خالص ۱۲ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹۷ درصد رشد داشته است. فروش شرکت در این شش ماه ۲۱ هزار و ۴۴۶ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸۸ درصد رشد داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت در دوره ۶ ماهه ۱۴۰۰، ۶۵ درصد بوده است که این عدد در شش ماهه سال ۹۹ حدود ۶۲ درصد بوده است. این شرکت در فصل تابستان شش هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان سود ساخته که نسبت به بهار ۱۳ درصد رشد داشته است. همچنین فروش شرکت در تابستان ۱۱ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به بهار ۲۰ درصد رشد داشته است.

بازارهای جهانی

شاخص‌های سهام آمریکا عملکرد مثبتی داشتند. شرکت‌های سهامی گزارش‌های خوبی را منتشر کردند که منجر به افزایش جریانات ریسک‌پذیری شد. دلار آمریکا در مقابل سایر ارزها تضعیف شد. در بازار اوراق قرضه، نرخ بازدهی اوراق قرضه تا محدوده ۱.۷ درصد افزایش پیدا کرد اگرچه در معاملات دیروز، نرخ بازدهی اوراق ۱۰ ساله آمریکا با افت قابل توجهی به ۱.۶۳ درصد رسید. سرمایه‌گذاران بر این باور هستند تا شروع افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی دنیا، زمان زیادی باقی مانده است. روز جمعه، بازارهای جهانی به سخنرانی رئیس فدرال رزرو واکنش نشان دادند.

پاول اعلام کرد که زمان تیپرینگ رسیده اما برای افزایش نرخ‌های بهره هنوز زود است. همچنین اعلام کردند که دستیابی به سطح اشتغال کامل در سال آینده در دسترس است اما ریسک‌های تورمی وجود دارد. مارپیچ تورم-دستمزد را زیر نظر داریم و در صورت مشاهده چنین رخدادی، فدرال رزرو آماده افزایش نرخ‌های بهره است. در واکنش به صحبت‌های فدرال رزرو قیمت طلا ابتدا تا محدوده هزار و ۸۱۲ دلار افزایش پیدا کرد اما مجدداً به زیر هزار و ۸۰۰ دلار کاهش پیدا کرد.

نقشه بازار بورس

بورس امروز شنبه ۱ آبان  ۱۴۰۰+ اخبار و وضعیت

کد خبر 530774

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.