قهرمانی قاطع بلند قامتان ایران در آسیا

تیم ملی والیبال در فینال مسابقات قهرمانی آسیا به مصاف تیم ژاپن رفته است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، تیم ملی بسکتبال در دیدار فینال مسابقات قهرمانی آسیا از ساعت ۱۳:۳۰ مقابل ژاپن به میدان رفته است. این دیدار به صورت زنده و مستقیم از شبکه سه در حال پخش است.

ست اول:

بازی با سرویس پرشی صابر کاظمی شروع شد اما اولین امتیاز را تیم ژاپن کسب کرد. بلا فاصله کاظمی به جبران امتیاز از دست رفته، ایران را صاحب امتیاز یک کرد تا دو تیم در امتیاز اول مساوی شوند.
عبادی پور با دفاع خود نتیجه را ۳ بر یک کرد. ژاپن با کسب دو امتیاز پی در پی نتیجه را در امتیاز ۳ به تساوی رساند. کریمی امتیاز ۴ را برای ایران کسب کرد. با برخورد سرویس ژاپن به تور نتیجه ۴ بر ۵ شد.
در یک رالی زیبا و به هم ریختگی ژاپن ایران به امتیاز ۷ رسید. ایران زودتر به امتیاز ۸ رسید تا دوتیم با نتیجه ۸ بر ۵ به‌اولین وقت استراحت فنی بروند.‌

اولین امتیاز بعد از وقت استراحت سهم ایران بود تا اختلاف به ۴ برسد. با ضربه هوشمندانه صابر کاظمی ایران به امتیاز ۱۱ رسید و بلافاصله سرمربی ژاپن درخواست وقت استراحت کرد. حاصل وقت استراحت اوت به سود ژاپن و نتیجه ۷ بر ۱۱ بود. استفاده ایران از به هم ریختگی تیم ژاپن، نتیجه ۱۳ بر ۹ شد. به اوت رفتن توپ مجرد، اختلاف امتیاز دو تیم را به ۲ کاهش داد.

ژاپن با کسب امتیازات پی در پی نتیجه را ۱۴ بر ۱۳ کرد تا عطایی با برتری یک‌امتیاز ایران درخواست وقت استراحت کند.

تیم ژاپن در یک رالی طولانی صاحب امتیاز ۱۴ شد تا نتیجه به تساوی کشیده شود. بیرون رفتن سرویس ژاپن ایران را به امتیاز ۱۵ رساند.

با رسیدن ایران به امتیاز ۱۶ هر دو تیم به استراحت فنی رفتند. اولین امتیاز بعد از استراحت فنی برای ژاپن رقم خورد. هر دو تیم در امتیاز ۱۶ به تساوی رسیدند. سرویس فوق‌العاده عبادی‌پور تبدیل به امتیاز مستقیم سرویس شد تا نتیجه ۱۸ بر ۱۶ به نفع ایران شود.

با دریافت دیدنی بازیکن ژاپن هر دو تیم مجدد به تساوی رسیدند. ژاپن با دفاع کردن توپ ایران به امتیاز ۲۰ رسید. بهروز عطایی سرمربی تیم ایران در نتیجه ۲۰ بر ۱۹ درخواست وقت استراحت کرد. حاصل وقت استراحت رسیدن ایران به امتیاز ۲۰ بود. اشتباه بازیکنان ایران باعث شد ژاپن در امتیاز گیری جلو افتاد. از دست رفتن سرویس ژاپن دو تیم را مجدد در امتیاز ۲۱ به تساوی رساند. ایران در امتیاز ۲۳ ژاپن درخواست بازبینی مجدد داد که حاصل آن امتیاز ۲۲ برای ایران و تساوی بود.

رد نشدن توپ ایران امتیاز ۲۳ را به ژاپن داد بلافاصله سرویس ژاپن نیز به تور خورد تا ایران نیز ۲۳ امتیازی شود.
با یک همکاری زیبا و استفاده از جای خالی ژاپن، ایران به امتیاز ۲۴ رسید.

بلافاصله بعد از رسیدن ایران به امتیاز ۲۴، سرمربی ژاپن درخواست وقت استراحت کرد. حاصل وقت استراحت تساوی دو تیم در امتیاز ۲۴ بود.
توپ ژاپن به بیرون رفت تا ایران به امتیاز ۲۵ برسد. نرسیدن ایران به توپ ژاپن را به امتیاز ۲۵ رساند.
آبشار قدرتی کاظمی ایران را به امتیاز ۲۶ رساند تا ایران مجدد به امتیاز ست پوینت برسد.
این تیم ایران بود که با امتیاز ۲۷ بر ۲۵ پیروز ست اول شد.‌

ست دوم:

اولین امتیاز ست دوم را صابر کاظمی برای ایران به دست آورد. جواد کریمی با استفاده از جای خالی زمین ژاپن ایران را به امتیاز دو رساند. با خراب شدن توپ ایران هر دو تیم در امتیاز ۲ مساوی شدند. بلند قامتان ایران با جمع کردن یک‌توپ زیبا و برگشت دادن به زمین ژاپن نتیجه را ۴ بر ۲ کردند. با بیرون رفتن سرویس ژاپن حساب کار ۷ بر ۵ به سود ایران شد. دفاع ژاپن باعث شد توپ و امتیاز در اختیار این تیم قرار بگیرد.

همچون ست اول ایران زودتر به امتیاز ۸ رسید تا دو تیم راهی وقت استراحت شوند. اولین امتیاز بعد از وقت استراحت از آن ژاپن بود و نتیجه ۸ بر ۷ شد. بازیکنان ژاپن نتوانستند توپ قدرتی عبادی پور را برگشت دهند تا نتیجه ۱۱ بر ۹ به سود ایران شود. با برخورد توپ به دست بازیکنان ایران و به بیرون رفتن آن ژاپن صاحب امتیاز ۱۰ شد. هر دو تیم در امتیاز ۱۱ به تساوی رسیدند.

ایران نتوانست توپ بازیکن ژاپن را مهار کند و نتیجه ۱۲ بر ۱۱ به نفع ژاپن شد. هر دوتیم در امتیاز ۱۲ مجدد به تساوی رسیدند. با اعلام خطا از سوی داور، توپ و امتیاز به ژاپن رسید تا نتیجه ۱۴ بر ۱۲ شود. بلافاصله عطایی برای ایران درخواست وقت استراحت کرد و نتیجه آن کسب امتیاز توسط صالحی برای ایران بود.

برای اولین بار دوتیم با برتری ژاپن با نتیجه ۱۶ بر ۱۳ به استراحت فنی رفتند. اولین امتیاز بعد از وقت استراحت از آن ایران بود.

سرویس خوب ایران باعث‌به هم ریختن تیم ژاپن شد و امتیاز ۱۵ برای ایران به دست آمد. عمل کرد فوق‌العاده صابر کاظمی نتیجه را ۱۷ بر ۱۶ کرد. ضربه پایانی یک رالی طولانی را بازیکن ژاپن زد تا نتیجه ۱۸ بر ۱۶ به سود ژاپن شود. سرویس ایران به امتیاز مستقیم تبدیل شد تا هر دو تیم در امتیاز ۱۹ برابر شوند. بلافاصله ژاپن درخواست وقت استراحت کرد.

بیرون رفتن توپ ایران باعث شد تا ژاپن به امتیاز ۲۰ برسد. امتیاز ۲۰ نیز با بیرون رفتن توپ ژاپن برای ایران کسی شد تا دوتیم به تساوی برسند. دفاع عالی بلند قامتان ایران نتیجه را ۲۱ بر ۲۰ کرد. استفاده صابر کاظمی از جای خالی زمین ژاپن، ایران را صاحب امتیاز ۲۲ کرد. بلافاصله سرمربی تیم ژاپن درخواست وقت استراحت کرد. حاصل وقت استراحت امتیاز ۲۱ برای ژاپن بود.

تلاش ژاپن برای برگشت دادن توپ بی فایده بود و نتیجه امتیاز ۲۳ برای ایران بود. دفاع زیبای مجرد ایران را به امتیاز ست پویت رساند. میلاد عبادی‌و به توپ نرسید و نتیجه ۲۴ بر ۲۲ شد.

صابر کاظمی امتیاز ۲۵ را برای ایران به دست آورد تا ایران در شمارش ست‌ها ۲ بر صفر پیش بیافتد.

ست سوم:

صابرکاظمی با سرویس زیبای خود امتیاز مستقیم سرویس را برای ایران کسی کرد. ضربه سرعتی حضرت‌پور و ناتوانی ژاپن در جمع کردن توپ ایران نتیجه را ۲ بر ۱ کرد. هر دو تیم در امتیاز ۳ به تساوی رسیدند. توپ بازیکن ژاپن با فاصله زیاد به بیرون رفت و نتیجه ۵ بر ۳ شد.

ایران با امتیاز مستقیم سرویس زودتر به امتیاز ۸ رسید تا دو تیم به اولین وقت استراحت فنی بروند. سرویس صابر کاظمی از تور رد نشد تا نتیجه ۹ بر ۷ شود. میثم صالحی نیز با یک سرویس دیدنی ایران را به امتیاز ۱۱ رساند.

جمع نشدن توپ توسط بازیکنان ایران امتیاز و توپ را به حریف داد. با آبشار زیبای مجرد نتیجه ۱۲ بر ۸ به سود ایران شد. برخورد توپ به دست دفاع ایران و بیرون رفتن آن امتیاز ۹ را برای ژاپن ثبت کرد. میثم صالحی با یک پرش بلند و ضربه قدرتی ایران را ۱۳ امتیازی کرد.

خوابیدن توپ در زمین ایران نتیجه را ۱۳ بر ۱۱ کرد. در نتیجه ۱۳ بر ۱۲، بهروز عطایی برای ایران درخواست وقت استراحت کرد. هر دو تیم در امتیاز ۱۳ به تساوی رسیدند. از دست رفتن سرویس ژاپن توپ و امتیاز را به ایران داد اما بلافاصله عبادی‌پور نیز سرویس را از دست داد.

تیم ژاپن در نتیجه ۱۶ بر ۱۵ به سود ایران درخواست بازبینی مجدد داد و نتیجه آن امتیاز ۱۶ برای ژاپن بود. ژاپن در نتیجه ۲۲ بر ۲۱ درخواست وقت استراحت کرد. نتیجه وقت استراحت تساوی دو تیم در امتیاز ۲۲ بود.

صابر کاظمی با یک ضربه دیدنی ایران را به امتیاز ۲۴ رساند بلافاصله تیم ژاپن درخواست وقت استراحت کرد. حضرت پور قادر به دریافت توپ پر سرعت ژاپن نبود تا دو تیم ۲۴ امتیازی شوند. ژاپن ۲۵ امتیازی شد و بلا فاصله عطایی درخواست وقت استراحت کرد.

کاظمی امتیاز ۲۵ را برای ایران کسب کرد اما تیم ژاپن درخواست بازبینی مجدد داد که نتیجه‌ای در پی نداشت. ایران نتوانست توپ را برگشت دهد و ژاپن ۲۶ امتیاز شد. بازیکنان ایران خیلی سریع امتیاز ۲۶ را کسب کردند تا دوتیم مجدد مساوی شوند.

صابر کاظمی با یک پرش بلند ایران را به امتیاز تساوی ۲۷ رساند. کاظمی بعد از فرود آمدن احساس درد در مچ پا داشت اما در زمین ماند. توپ ژاپن به تور خورد و امتیاز ۲۸ را به ایران تقدیم کرد. میلاد عبادی‌پور توپ را در زمین ژاپن خواباند تا نتیجه ۲۹ بر ۲۸ شود اما سرویس وی به بیرون رفت تا نتیجه تساوی امتیاز ۲۹ باشد.

ایران با ضربه صالحی به امتیاز ۳۰ رسید. ایران در امتیاز ۳۰ ژاپن درخواست باز بینی مجدد داد و آن خطای تور ژاپن و امتیاز ۳۱ برای ایران بود. ایران با نتیجه ۲۹ بر ۳۱ در ست سوم به پیروزی رسید تا با نتیجه ۳ بر صفر به قهرمانی آسیا برسد.

کد خبر 523144

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.