اسامی و کد نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر اصفهان و بهارستان

در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر اصفهان و بهارستان می‌رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸/‏۰۳/‏۱۴۰۰‬ برگزار می‌شود.

به گزارش ایمنا، اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر اصفهان و بهارستان به شرح زیر می‌باشد:

نام

نام خانوادگی

نام پدر

حوزه انتخابیه

نام مستعار

کد نامزد

مژگان

ابراهیمی

مسعود

شهر اصفهان

۱۱۲۴

اصغر

ابراهیمی ورزنه

حبیب اله

شهر ورزنه

۱۵

ابوالفضل

ابکاراصفهانی

جواد

شهر اصفهان

۱۱۲۶

اکبر

ابوالحسنی حسن آباد

میرزاعلی محمد

شهر حسن آباد

اکبر میرزا اسداله

۱۵

سیدسهیل الدین

ابوترابی چقائی

سیدکمال

شهر اصفهان

۱۱۲۷

حسین

اثناعشری

غلامرضا

شهر اصفهان

۱۱۲۸

علیرضا

احدی زاده

عباس

شهر اصفهان

احدی

۱۱۲۹

زهرا

احسنی فروز

علی

شهر اصفهان

۱۱۴۱

محمدمهدی

احمدی

حسن

شهر اصفهان

۱۱۴۲

مسعود

احمدی

تقی

شهر بهارستان

۱۲۷

محمدجواد

احمدی

حسن

شهر بهارستان

۱۲۶

قربان

احمدی

علی

شهر بهارستان

۱۲۵

مهدی

احمدی دستجردی

حسین

شهر اصفهان

جرقویه ای

۱۱۴۵

محمد

احمدیان

رضا

شهر تودشک

۱۵

محسن

احمدیان دهاقانی

مرتضی

شهر بهارستان

۱۲۸

امیرمسعود

اخوان

عبدالرضا

شهر اصفهان

۱۱۴۸

علیرضا

ادیب

محمد علی

شهر اصفهان

۱۱۵۱

داود

ارشادی گنجه

جلیل

شهر اصفهان

ارشادی

۱۱۵۶

نوروز

اسپنانی

محمد

شهر بهارستان

۱۲۹

مهرداد

استادحسینی عطاآبادی

حبیب اله

شهر اصفهان

۱۱۵۹

علی

استادی

رمضان

شهر قهجاورستان

۱۵

محمدرضا

استکی

غلامحسن

شهر اصفهان

۱۱۶۱

جواد

استکی اورگانی

قاسم

شهر زیار

۱۶

علی

اسدی

خوبیار

شهر اصفهان

۱۱۶۵

جلال الدین

اسدی قهجاورستانی

اصغر

شهر قهجاورستان

۱۶

علیرضا

اسدی ورزنه

علی اکبر

شهر ورزنه

۱۶

حسین

اسفرجانی

محمد علی

شهر محمدآباد

۱۵

هاشم

اسکندری شهرکی

امیر

شهر اصفهان

۱۱۶۷

سجاد

اسلامیان کوپائی

حسین

شهر کوهپایه

۱۵

جعفر

اسلامیه

محمدرضا

شهر اصفهان

۱۱۶۸

رضا

اسماعیلی

حسین

شهر اصفهان

۱۱۶۹

بهنام

اسماعیلی

خیرالله

شهر بهارستان

برومند

۱۴۲

مریم

اسماعیلی خوزانی

غلامعلی

شهر اصفهان

۱۱۷۱

علی رضا

اشتری

غلامرضا

شهر اصفهان

۱۱۷۲

رضوان

اصغری

عبدالرضا

شهر اصفهان

۱۱۷۴

محمد

اطرج

رحیم

شهر اصفهان

۱۱۷۵

حسن

اعرابی جشوقانی

مصطفی

شهر کوهپایه

۱۶

سیدپیمان

اعرابی قهجاورستانی

سیداصغر

شهر قهجاورستان

۱۷

امیرحسین

اعرفی

محمدحسن

شهر اصفهان

۱۱۷۶

قدرت

افتخاری

محمود

شهر اصفهان

۱۱۸۱

محسن

افتخاری رنانی

حسن

شهر اصفهان

۱۱۸۲

عباس

افرادی

محمود

شهر بهارستان

۱۴۵

عقیل

اکبری فیض آبادی

محمد

شهر تودشک

۱۶

محمدمهدی

اکبری مقدم

علی اصغر

شهر اصفهان

۱۱۹۱

عباس

اکبری ورزنه

محمد

شهر ورزنه

حمیدحج دایی

۱۷

نادر

الماسی کوپائی

محسن

شهر کوهپایه

۱۹

محمد

امیرملکی

ابوالقاسم

شهر اصفهان

۱۲۱۴

احسان

امین فر

محسن

شهر اصفهان

۱۲۱۶

احسان

امینی

ایرج

شهر اصفهان

۱۲۱۷

رضا

امینی

افراسیاب

شهر اصفهان

۱۲۱۸

علی

امینی

حسین

شهر اصفهان

۱۲۱۹

سعید

امینی

اردشیر

شهر بهارستان

ندارم

۱۵۱

جلال

امینی فرد

محمد

شهر اصفهان

مهندس امینی-امینی

۱۲۲۴

رضا

امینی هرندی

غلامرضا

شهر هرند

حمید

۱۵

مجتبی

امینی هرندی

عباس

شهر هرند

مجتبی حج عباس

۱۶

مهدی

امینی هرندی

علی اکبر

شهر هرند

۱۷

مهران

انصاری پور

محمد حسن

شهر اصفهان

۱۲۲۸

مسعود

انصاری مهر

علی اصغر

شهر اصفهان

۱۲۲۹

مسعود

ایرجی

هیبت علی

شهر بهارستان

۱۵۶

احمدرضا

ایروانی مهر

مهدی

شهر اصفهان

۱۲۴۲

حجت اله

ایوبی زاده

علی

شهر بهارستان

۱۵۷

سیدمجتبی

آخرت

سیدمحمدباقر

شهر اصفهان

۱۱۴۷

سیدحسین

آخرت

سیدمحمدباقر

شهر اصفهان

۱۱۴۶

نادر

آخوندی یزدی

مصطفی

شهر اصفهان

۱۱۴۹

حسین

آذین

حسن

شهر اصفهان

۱۱۵۴

عباس

آزاد

احمدرضا

شهر اصفهان

۱۱۵۷

محمدرضا

آقاباباگلی یان

مصطفی

شهر اصفهان

۱۱۸۴

مسلم

آقابابائی بادافشانی

علی اکبر

شهر اصفهان

نائینی تلویزیون شهری

۱۱۸۵

احمد

آقاجانی ورزنه

حسن

شهر کوهپایه

۱۷

سجاد

آقادادی

عباسعلی

شهر اصفهان

سجاد

۱۱۸۶

مهدی

آقایاری جندانی

رضا

شهر اصفهان

مهدی آقایاری جندانی

۱۱۸۹

عبدالرسول

آقائی کوپائی

غلامعلی

شهر کوهپایه

کوپایی

۱۸

رحمان

آماده جونقانی

طهماسب

شهر اصفهان

۱۱۹۵

فاطمه

آمهدی

علی

شهر اصفهان

۱۲۱۱

مهری

آهوئی

عبدالرسول

شهر اصفهان

۱۲۴۱

سیدعلی

آئین

سیدرضا

شهر اصفهان

۱۲۴۴

محسن

بابااحمدی میلانی

عبدالمحمد

شهر اصفهان

۱۲۴۵

مهدی

بابائی باغبادرانی

محمدعلی

شهر اصفهان

۱۲۴۸

فاطمه

بابائی درچه

اصغر

شهر اصفهان

۱۲۴۹

جعفر

بابائی شاهدانی

حسین

شهر اصفهان

۱۲۵۱

حامد

باجغلی

محمدعلی

شهر اصفهان

۱۲۵۴

رسول

باقری

حسین

شهر اصفهان

۱۲۵۷

ساره

باقری

غلامعلی

شهر اصفهان

۱۲۵۹

حمیدرضا

باقری

غلامعلی

شهر اصفهان

۱۲۵۶

علیرضا

باقری خوراسگانی

حسین

شهر اصفهان

۱۲۶۲

علی اکبر

باقری سجزی

غلامرضا

شهر سجزی

اکبر باقری

۱۵

مهدی

باقری سجزی

رضاقلی

شهر سجزی

۱۷

محمدعلی

باقری سجزئی

حسن

شهر سجزی

۱۶

اسمعیل

باقری ورزنه

علی

شهر ورزنه

۱۸

حجت اله

بخشی ورزنه

محمد

شهر ورزنه

۱۹

محمد

بخشیان لنجی

عباس

شهر اصفهان

۱۲۶۴

مجید

بدیعی

محمود

شهر اصفهان

۱۲۶۵

مجید

براتی

یدالله

شهر اصفهان

۱۲۶۶

نوراله

بربط نصرآبادی

یداله

شهر نصرآباد

۱۵

محمد

بریهی بهمنشیری

حسن

شهر بهارستان

۱۶۱

میثم

بلورچی زاده اصفهانی

امیر

شهر اصفهان

۱۲۶۸

مهدی

بوجاری

علی

شهر ورزنه

۲۴

مهدی

بورونی

جمشید

شهر اصفهان

حاج مهدی

۱۲۸۴

فرحناز

بهادری بیرگانی

منوچهر

شهر نیک آباد

۱۵

مرضیه

بهارلوهوره

علی مراد

شهر اصفهان

۱۲۷۵

حامد

بهرامی

علیرضا

شهر بهارستان

۱۶۵

علی

بهرامیان

سالار

شهر بهارستان

۱۶۷

سیدمهدی

بهین نژاد

سیدحسین

شهر بهارستان

۱۶۸

داود

بیرقی

اکبر

شهر اصفهان

۱۲۸۵

محمد

بیک

عباس

شهر اصفهان

۱۲۸۷

پژمان

پاک روان

قنبر

شهر اصفهان

۱۲۹۱

حسین

پاکدل

مهدی

شهر اصفهان

۱۲۸۹

سعادت

پورپیرعلی

محمدعلی

شهر اصفهان

۱۲۹۵

سهیل

پورکبیریان

احمد

شهر اصفهان

۱۲۹۷

سیدعلی

پورموسوی

سیدرضا

شهر اصفهان

۱۲۹۸

مهدی

پیکان پور

محمدعلی

شهر اصفهان

۱۴۱۱

حبیب اله

تحویل پورفرد

علی

شهر اصفهان

۱۴۱۵

سمیه

ترابی باغ ابریشمی

عباس

شهر اصفهان

۱۴۱۶

حسین

ترکی افارانی

شعبانعلی

شهر اصفهان

استاد ترکی

۱۴۱۷

احمدرضا

تقی پورجهرمی

شکراله

شهر اصفهان

۱۴۲۱

نرگس

توکلی دستجردی

مرتضی

شهر اصفهان

۱۴۲۵

مهدی

ثابت راسخ

محمد

شهر اصفهان

۱۴۴۱

حسین

جان نثاری لادانی

محمدرضا

شهر اصفهان

۱۴۴۵

یاسر

جعفرپوربروجنی

غلامعلی

شهر اصفهان

۱۴۴۶

شهاب

جعفری

رضا

شهر سجزی

۱۸

بیتا

جعفری

امراله

شهر اصفهان

۱۴۴۷

علی

جعفری

حمزه علی

شهر محمدآباد

غلامعلی جعفری

۱۶

حمزه

جعفری چریانی

محمود

شهر اصفهان

۱۴۴۹

محمد

جعفری شریف آبادی

کرم

شهر اصفهان

۱۴۵۱

مجید

جعفری هرندی

تقی

شهر هرند

۲۱

حمید

جعفری هرندی

سیف اله

شهر هرند

۱۸

محمدمهدی

جعفری هرندی

ابوالقاسم

شهر هرند

مهدی جعفری

۲۵

علیرضا

جعفری هرندی

حسین

شهر هرند

۱۹

محمد

جلالی

رحمت اله

شهر اصفهان

۱۴۵۴

یوسف

جلالی دهکردی

رضا

شهر اصفهان

۱۴۵۵

احمد

جلیل آزاد

علی

شهر بهارستان

۱۷۵

فرهاد

جلیل فر

حسین

شهر اصفهان

۱۴۵۷

سعید

جمالی

حسین علی

شهر بهارستان

۱۷۶

مصطفی

جمالی

علی اکبر

شهر زیار

۱۷

مهرداد

جمالی فر

محمد

شهر اصفهان

۱۴۵۸

مصطفی

جمشیدی حسن آبادی

حسین

شهر حسن آباد

مصطفی حاج حسین شکراله

۱۶

علیرضا

جمشیدی راستابی

غضنفر

شهر اصفهان

۱۴۵۹

مهدی

جوادی نژاد

اسداله

شهر اصفهان

مهدی

۱۴۶۷

اکبر

جوانبخت

حسن

شهر اصفهان

۱۴۶۸

الهام

جوانمردی فرد

عباس

شهر اصفهان

۱۴۶۹

محمدابراهیم

جوانمردی نیا

علی

شهر کوهپایه

۲۴

مریم

جواهریان

محمد ابراهیم

شهر اصفهان

۱۴۷۲

محمد

جوزدانی

حسن

شهر اصفهان

۱۴۷۵

مجید

جوهری

حسینقلی

شهر اصفهان

۱۴۷۶

اصغر

جهان بخش

نعمت الله

شهر قهجاورستان

۲۱

حمید

جهانگرد

افراسیاب

شهر بهارستان

۱۷۹

ایوب

جهانگیری

محمد

شهر اصفهان

۱۴۶۲

عبدالرضا

جهانگیری

سهراب

شهر اصفهان

۱۴۶۵

مرادعلی

جهانگیری

قنبرعلی

شهر اصفهان

۱۴۶۶

شکیلا

جهانگیری

منوچهر

شهر اصفهان

۱۴۶۴

سیدحسین

چاوشیان نائینی

سید امیر هوشنگ

شهر اصفهان

۱۴۷۷

محمدحسین

چراغی

بهمن

شهر اصفهان

چراغی

۱۴۷۸

زهرا

حاتمی

علی اکبر

شهر اصفهان

۱۴۸۲

عباس

حاج رسولی‌ها

آقاحسن

شهر اصفهان

مهندس حاج رسولی‌ها

۱۴۸۴

مجید

حاجی حسنی دره شوری

خداکرم

شهر اصفهان

مجید

۱۴۸۵

مریم

حاجی زاده

احمد

شهر اصفهان

۱۴۸۶

سیدمحمدصادق

حاجی زرگرباشی

سیدمهدی

شهر اصفهان

۱۴۸۷

الهام

حاجی وند

جهانشاه

شهر اصفهان

۱۴۸۹

اعظم السادات

حجازی

سیدمحمد

شهر اصفهان

۱۴۹۱

محمد

حججی

محموداقا

شهر اصفهان

۱۴۹۲

نوید

حدادی

محمودرضا

شهر اصفهان

۱۴۹۴

محمد

حدادی هرندی

رمضانعلی

شهر هرند

حداد

۲۶

حسن

حسن قلیائی

علی

شهر اصفهان

۱۴۹۹

امیرحسین

حسن لو

اسحق

شهر اصفهان

۱۵۱۱

حسین

حسنعلی

جلیل

شهر اصفهان

۱۴۹۸

رسول

حسنی

اسفندیار

شهر سجزی

۱۹

محمد

حسین پورنصرآبادی

حسین

شهر نصرآباد

۱۶

علی اکبر

حسین رضا

احمد

شهر اصفهان

۱۵۱۲

سیدمسعود

حسینی

سیدحبیب اله

شهر اصفهان

مهندس حسینی

۱۵۱۴

وحید

حسینی

فرج اله

شهر اصفهان

۱۵۱۵

سیدرامین

حسینی

ایرج

شهر بهارستان

۱۸۲

سیدحمید

حسینی کمال آبادی

سیدحسین

شهر اصفهان

۱۵۱۶

سیدحسین

حسینی نژاد

سیدعباس

شهر اصفهان

۱۵۱۷

علی

حقیقت پناه

رضا

شهر اصفهان

۱۵۱۸

حمیدرضا

حقیقی امین آبادی

عبدالرضا

شهر اصفهان

۱۵۱۹

مجید

حقیقی زاده

حبیب اله

شهر اصفهان

۱۵۲۲

سمیرا

حقیقیان فرد

حسن

شهر اصفهان

۱۵۲۱

سیدرضا

حکیم فعال اصفهانی

حسن

شهر اصفهان

۱۵۲۴

محمدعلی

حمامی زیاری

رضا

شهر زیار

۱۸

حسین

حیدری

میرزاآقا

شهر سجزی

۲۱

محمد

حیدری

اسداله

شهر اصفهان

۱۵۲۹

بابک

حیدری

محمدولی

شهر اصفهان

مهندس حیدری

۱۵۲۸

محمدمهدی

حیدری

حسین

شهر اصفهان

۱۵۴۱

جعفر

حیدری

حسین

شهر بهارستان

۱۸۵

اکبر

حیدری

محمد

شهر قهجاورستان

۲۴

صفیه

حیدری

محمد

شهر ورزنه

۲۸

حمید

حیدری تودشکچوئی

محمد رحیم

شهر تودشک

۲۱

سعید

حیدری زاد

رضا

شهر ورزنه

۲۹

محمد

حیدری ورزنه

حسنعلی

شهر ورزنه

حیدری

۴۲

مجتبی

حیدری ورزنه

محمد

شهر ورزنه

۴۱

علیرضا

حیدریان دولت آبادی

محمود

شهر اصفهان

۱۵۴۴

شهاب الدین

خالوئی کوپائی

محمد

شهر کوهپایه

۲۵

فهام

خامسی پور

حمیدرضا

شهر اصفهان

۱۵۴۶

فاطمه

خانی

مرتضی

شهر اصفهان

۱۵۴۷

منوچهر

خانی

حیدر

شهر اصفهان

۱۵۴۸

زینب

خانی زاده

عباس

شهر اصفهان

۱۵۴۹

محمدعلی

خبوشانی

حسن

شهر اصفهان

سعید

۱۵۵۲

جلیل

خجسته بخت کوپائی

عباس

شهر کوهپایه

ماشااله

۲۶

سروش

خدابخشی صادق آبادی

حمزه علی

شهر اصفهان

۱۵۵۴

نگار

خزائی موغانی

اسداله

شهر بهارستان

۱۸۷

مجتبی

خسروی

محمدصادق

شهر اصفهان

۱۵۵۷

کورش

خسروی دارانی

کامران

شهر اصفهان

دکترخسروی

۱۵۵۸

مهدی

خلج امینه

مسعود

شهر بهارستان

۱۹۱

محبوبه

خلفی

یداله

شهر اصفهان

۱۵۵۹

سیدامیر

خلیلانی

سید مهدی

شهر اصفهان

۱۵۶۱

مهدی

خلیلی

غلامحسین

شهر اصفهان

مهندس خلیلی

۱۵۶۵

عباس

خلیلی

پرویز

شهر اصفهان

۱۵۶۴

سعید

خلیلی

حسین

شهر اصفهان

۱۵۶۲

مهدی

خورسندی

حسین

شهر اصفهان

مهندس خرسندی (خرسندی)

۱۵۶۷

سارا

خورسندی

اسدالله

شهر اصفهان

۱۵۶۶

حمیدرضا

دادخواه

ابراهیم

شهر اصفهان

۱۵۷۱

حسین

دادخواه

ابوالقاسم

شهر اصفهان

۱۵۶۹

علی

دادخواه تهرانی

داریوش

شهر بهارستان

۱۹۵

سعید

دادگستر

غلامحسین

شهر اصفهان

۱۵۷۲

مهدی

داستانی

عباسعلی

شهر اصفهان

۱۵۷۴

داود

دافعیان

مجتبی

شهر بهارستان

۱۹۶

روح اله

داوری

حمید

شهر اصفهان

۱۵۷۷

الهام

داوری دولت آبادی

حسین

شهر اصفهان

۱۵۷۸

عبدالکریم

داوری دولت آبادی

حسن

شهر اصفهان

۱۵۸۱

اصغر

داوودی

کاوس

شهر اصفهان

۱۵۸۲

مهدی

درودگرفر

اکبر

شهر اصفهان

۱۵۸۴

ابوالفضل

دقیق مهابادی

نصراله

شهر اصفهان

۱۵۸۵

غلامرضا

دهقان

علی

شهر اصفهان

۱۵۸۶

حسین

دهقانی

روح اله

شهر اصفهان

حسین دهقان

۱۵۸۷

رضا

دهقانی

علی رضا

شهر اصفهان

دهقان

۱۵۸۸

رسول

دیانی قهجاورستانی

محمدعلی

شهر قهجاورستان

۲۷

سعید

ذاکری

علیرضا

شهر اصفهان

۱۵۹۵

عباس

ذاکریان

صدراله

شهر اصفهان

دکتر ذاکری

۱۵۹۶

رسول

ذبیحیان

یداله

شهر اصفهان

۱۵۹۷

یحیی

ذوالفقاری ده عجمی

اسکندر

شهر اصفهان

۱۶۱۱

مهرداد

ربیعی

مرتضی

شهر اصفهان

۱۶۱۷

داود

ربیعی

حسن

شهر اصفهان

۱۶۱۵

صدیقه

ربیعی

قاسم

شهر اصفهان

۱۶۱۶

حمیدرضا

رجبی

حفیظ اله

شهر اصفهان

۱۶۱۸

حمید

رجبی ابچویه

صفر

شهر تودشک

۲۴

طاهره

رحیم پور

حسین

شهر اصفهان

۱۶۱۹

ابراهیم

رحیمی

امامقلی

شهر اصفهان

۱۶۲۱

فرهاد

رحیمی

ابراهیم

شهر اصفهان

۱۶۲۲

سعیده

رحیمی اصفهانی

مصطفی

شهر اصفهان

۱۶۲۴

محمد

رحیمی حسین آبادی

حسین

شهر تودشک

۲۵

مهرشاد

رحیمی ریگی

محمدرفیع

شهر بهارستان

۱۹۸

میثم

رحیمی لنجی

مظاهر

شهر اصفهان

۱۶۲۵

محسن

رزاقی نیکابادی

حسین

شهر اصفهان

رزاق

۱۶۲۶

امیر

رستم

احمدرضا

شهر اصفهان

۱۶۲۷

مهری

رستمی

عباس

شهر اصفهان

۱۶۲۸

نصرت الله

رستمی

علی حسن

شهر بهارستان

۲۱۲

روح اله

رشیدی

احمد

شهر اصفهان

۱۶۴۲

حسنعلی

رضائی

قربانعلی

شهر اصفهان

۱۶۴۵

حمیدرضا

رضائی

محمود

شهر اصفهان

۱۶۴۶

کریم اله

رضائی

تیمور

شهر اصفهان

۱۶۴۷

مجتبی

رضائی حسین آبادی

سیف اله

شهر اصفهان

۱۶۴۸

نرگس

رضائی حسین آبادی

مصطفی

شهر اصفهان

۱۶۴۹

حسن

رضائی کوپائی

کرمعلی

شهر کوهپایه

۲۷

محمدعلی

رضوانی نیگابادی

براتعلی

شهر نیک آباد

حاج علی صادق

۱۷

عابدین

رضوانی ینگابادی

حسن

شهر نیک آباد

۱۶

محمدرضا

رفیعی

نوراله

شهر اصفهان

۱۶۵۴

نورا

رفیعی طاقانکی

فیروز

شهر اصفهان

۱۶۵۵

محمدعلی

رفیعی قهساره

فضل اله

شهر اصفهان

۱۶۵۶

علی

رمضانی

حبیب اله

شهر اصفهان

۱۶۵۷

مهدی

رمضانی ظهرشیری

اکبر

شهر اصفهان

۱۶۵۸

محسن

رنجبر

خدایار

شهر اصفهان

۱۶۵۹

نغمه

روان

احمد

شهر اصفهان

۱۶۶۲

رشید

روشن

اردشیر

شهر اصفهان

۱۶۶۷

محسن

ریاحی سامانی

عبدالمجید

شهر اصفهان

۱۶۷۱

بهرام

رئیسی اردلی

قدرت اله

شهر بهارستان

۲۱۵

عدنان

زادهوش

عبدالرزاق

شهر اصفهان

۱۶۷۲

محمدعلی

زارع

عباس

شهر اصفهان

۱۶۷۵

ابراهیم

زارع

عبدالحسین

شهر اصفهان

۱۶۷۴

منوچهر

زارع

خداداد

شهر بهارستان

۲۱۸

اکبر

زارعی

حسین

شهر اصفهان

۱۶۷۹

حسن

زارعی زیاری

اصغر

شهر زیار

۱۹

علیرضا

زارعی نصیرانی

حسین

شهر زیار

علی زارع

۲۱

سعید

زکیان

حسن

شهر اصفهان

۱۶۸۶

کیومرث

زمان زاده

فرامرز

شهر اصفهان

۱۶۸۷

علیرضا

زمانی

جانقلی

شهر اصفهان

زمانی

۱۶۸۸

حسین

زمانی دارانی

غلامرضا

شهر بهارستان

مهندس زمانی

۲۱۹

حجت

زمانی شاهتوری

حسن

شهر اصفهان

۱۶۹۲

محسن

زنگنه

علی

شهر اصفهان

۱۶۹۵

مسعود

ساعدفر

احمدرضا

شهر اصفهان

۱۶۹۷

محمدحسین

ساغری زاده

علی

شهر اصفهان

مسعود

۱۶۹۹

مهدی

ساغری زاده

عباس

شهر اصفهان

۱۷۱۲

سعید

سامانی مجد

خدامراد

شهر اصفهان

۱۷۱۴

سیدامیر

سامع

ابوالفضل

شهر اصفهان

۱۷۱۵

محمد

سبزعلی خیرآبادی

رمضانعلی

شهر اصفهان

۱۷۱۷

محمدصادق

سپهری فر

احمد

شهر اصفهان

دکتر سپهری فر

۱۷۱۸

محمدکاظم

سپهری فر

احمد

شهر اصفهان

۱۷۱۹

قاسم

ستاری فرید

حسن

شهر اصفهان

۱۷۲۱

احمد

سعادت

اصغر

شهر اصفهان

۱۷۲۵

حسین

سعادتی

لهراسب

شهر اصفهان

۱۷۲۷

رسول

سقائی

حسن

شهر اصفهان

۱۷۲۸

فرزاد

سقائی

فرهاد

شهر اصفهان

۱۷۲۹

محمود

سلطانی فرد

حسن

شهر اصفهان

۱۷۵۱

فرحناز

سلطانیان

سهراب

شهر اصفهان

۱۷۴۸

سعید

سلطانیان

سیف اله

شهر اصفهان

۱۷۴۷

وحید

سلمانی خواجوئی

محمد

شهر اصفهان

۱۷۵۴

محمد

سلوکی

حسن

شهر اصفهان

۱۷۵۵

احمد

سلیمانی پور

هرمز

شهر اصفهان

۱۷۵۶

سامان

سوادکوهی

علی

شهر اصفهان

۱۷۵۹

زهرا

سهرابی ورزنه

علی

شهر ورزنه

۴۸

احسان

سیامک دستجردی

امیرحسین

شهر اصفهان

سیامک

۱۷۶۱

سیدمیلاد

سیدشمالی

میرمجید

شهر اصفهان

۱۷۶۲

محمدحسین

سینی سازشهشهانی

مرتضی

شهر اصفهان

۱۷۶۵

علیرضا

شاعلائی

اصغر

شهر اصفهان

۱۷۶۶

عباس

شاکری قهجاورستانی

مرتضی

شهر قهجاورستان

۲۸

محمد

شاه سنائی کنیرانی

رضا

شهر اصفهان

۱۷۶۸

علی اکبر

شاه مرادی

علی اصغر

شهر اصفهان

۱۷۶۹

مجید

شاه میرزائی جشوقانی

کریم

شهر تودشک

۲۶

ساراسادات

شجاعی

سیدیوسف

شهر بهارستان

۲۴۶

احمد

شریعتی کمال آبادی

محمد

شهر اصفهان

دکتر شریعتی

۱۷۷۴

جواد

شریفی

محمود

شهر اصفهان

مهندس - دکتر

۱۷۷۶

میثم

شریفی

محسن

شهر اصفهان

۱۷۷۹

محمد

شریفی تودشکی

شکراله

شهر تودشک

۲۷

علی

شریفی خیرآبادی

فرود

شهر اصفهان

۱۷۸۲

محسن

شریفی علون آبادی

محمد

شهر تودشک

۲۸

رضا

شفیعی

جعفر

شهر نیک آباد

احمد جعفر

۱۹

ایمان

شفیعی

رضا

شهر نیک آباد

۱۸

نجمه

شفیعی ورزنه

محمد

شهر اصفهان

۱۷۸۷

زهره

شفیعی ورزنه

محمد

شهر اصفهان

۱۷۸۶

ماشاءالله

شفیعی ورزنه

احمد

شهر ورزنه

۵۱

محمود

شفیعی ینگابادی

علی

شهر نیک آباد

محمود محمبک - الحقیر

۲۶

طاهره

شفیعی ینگابادی

علی

شهر نیک آباد

۲۵

پروین

شفیعی ینگابادی

حسینعلی

شهر نیک آباد

۲۴

فرهاد

شفیقیان

محمد

شهر اصفهان

۱۷۸۸

زهرا

شکاری

محمدابراهیم

شهر اصفهان

شکاری

۱۷۸۹

محمد

شکرچیان خوزستانی

عبدالرسول

شهر اصفهان

صدرا شکرچیان

۱۷۹۱

حسین

شکوهی نژاد

احمد

شهر اصفهان

۱۷۹۶

محسن

شکوهیان

علی

شهر اصفهان

محسن شکوهیان

۱۷۹۵

خدابخش

شمسی ارمندی

خیرگرد

شهر بهارستان

۲۵۱

محمود

شمسی اژیه

محمدعلی

شهر اژیه

۱۵

محمود

شهابی محمدآبادی

غلامعلی

شهر محمدآباد

محمود

۱۸

امید

شهبازی

احمد

شهر اصفهان

۱۸۱۱

ناصر

شهبازی راد

منصور

شهر بهارستان

۲۵۲

آمنه

شهیدی

عزیز اله

شهر اصفهان

۱۸۱۲

داود

شیخ جبلی

اسکندر

شهر اصفهان

۱۸۱۵

عبداله

شیرکول

حسنعلی

شهر بهارستان

۲۵۴

سجاد

شیروانی دستگردی

محمدجواد

شهر اصفهان

۱۸۱۹

مسعود

صابری تهرانی

محمد

شهر اصفهان

۱۸۲۱

زهرا

صابری علی آبادی

رضا

شهر اصفهان

۱۸۲۲

مجتبی

صاحبی هرندی

رمضانعلی

شهر هرند

۲۹

حسین

صادق زاده پودهء

محمدحسن

شهر اصفهان

۱۸۲۴

منصوره

صادقی

حسین

شهر اصفهان

۱۸۴۱

اکبر

صادقی

محمدحسین

شهر اصفهان

۱۸۲۵

سمیع

صادقی

محمد

شهر اصفهان

۱۸۲۸

مهرداد

صادقی

محمد مهدی

شهر بهارستان

حسن آبادی

۲۵۷

رضا

صادقی

حسن

شهر حسن آباد

رضا دایی

۱۷

عباس

صادقی جوجیلی

محمدعلی

شهر اصفهان

۱۸۴۶

علیرضا

صادقی حسن آبادی

عباسعلی

شهر حسن آباد

۱۹

احمدرضا

صادقی حسن آبادی

محمد

شهر حسن آباد

۱۸

مهران

صادقیان

ولی بیگ

شهر اصفهان

صادقیان

۱۸۴۴

غلامحسین

صادقیان رنانی

حسین

شهر اصفهان

۱۸۴۵

علی

صالحی

هوشنگ

شهر اصفهان

ندارم

۱۸۴۹

معصومه

صالحی

علی

شهر اصفهان

۱۸۵۱

سعید

صالحی اسکندری

خدایار

شهر اصفهان

۱۸۵۲

حمیده

صالحی ساداتی

سیدیحیی

شهر محمدآباد

۱۹

محمدرضا

صداقت پور

قدرت اله

شهر اصفهان

صداقت

۱۸۵۵

مریم

صدری

یداله

شهر اصفهان

۱۸۵۷

مهدی

صفاری

غلامحسین

شهر محمدآباد

صفاری

۲۱

مجید

صفدریان

علی داد

شهر بهارستان

۲۶۷

مرتضی

صفری

محمدرضا

شهر اصفهان

۱۸۵۹

محمدتقی

صفری قهساره

اسداله

شهر اصفهان

۱۸۶۱

امیرحسین

صلواتی

جلال

شهر اصفهان

۱۸۶۴

محمد

صیرفی نژاد

علی

شهر اصفهان

۱۸۶۶

قوام الدین

ضیائی

کمال

شهر کوهپایه

۲۸

بابک

طالب پور

خسرو

شهر اصفهان

۱۸۶۷

اکبر

طالبی قهجاورستانی

محمد

شهر قهجاورستان

۲۹

مهرداد

طاهری

سرفراز

شهر بهارستان

۲۶۸

هوشنگ

طاهری

علی محمد

شهر بهارستان

مهندس طاهری

۲۶۹

سیدمحمد

طباطبائی

شهر اصفهان

۱۸۶۸

سیدمسعود

طباطبائی خوراسگانی

سیداحمد

شهر اصفهان

۱۸۶۹

مهدی

طبرزدی

ولی اله

شهر بهارستان

مهندس طبرزدی

۲۷۱

شیرین

طغیانی خوراسگانی

فرهاد

شهر اصفهان

شیرین طغیانی

۱۸۷۱

علیرضا

طغیانی خوراسگانی

حسین

شهر اصفهان

۱۸۷۲

سیدابوالفضل

طلائی زواره

سید علی اکبر

شهر اصفهان

۱۸۷۵

کامران

طوقیان

عزیزاله

شهر اصفهان

۱۸۷۶

محمد

طیبی

علیمحمد

شهر حسن آباد

محمد علی طیبی

۲۴

حمیدرضا

طیبی

محمد

شهر حسن آباد

۲۱

منصور

ظفریان

پنجعلی

شهر بهارستان

۲۷۲

محمدعلی

ظهوریان

فضل اله

شهر اصفهان

۱۸۷۷

عزیزاله

عابدزاده

محمدعلی

شهر اصفهان

۱۸۷۸

حمید

عابدی کوپائی

علی اصغر

شهر کوهپایه

۲۹

محمدحسین

عالم ورزنه اصفهانی

محمدرضا

شهر ورزنه

۵۴

علی

عالی

شهباز

شهر بهارستان

دکتر عا لی

۲۷۴

بیژن

عالی محمدی

پرویز

شهر بهارستان

عالی محمودی

۲۷۵

وحید

عباسی

مرتضی

شهر اصفهان

۱۸۸۵

معصومه

عباسی

شاهرخ

شهر بهارستان

۲۷۶

آیگین

عباسی لرکی

عباسعلی

شهر اصفهان

۱۸۸۶

پروانه

عبداللهی علویجه

علی اکبر

شهر اصفهان

۱۸۸۷

علیرضا

عبدلی

محمدعلی

شهر سجزی

۲۴

اکبر

عرب زاده زیاری

محمدعلی

شهر اصفهان

۱۸۹۱

یاسر

عرب زاده زیاری

محمدعلی

شهر زیار

۲۷

احمد

عرب زاده زیاری

صفرعلی

شهر زیار

۲۵

صفرعلی

عرب صالحی

شیرزاد

شهر نصرآباد

صفرباباخان-حاج صفر-باباخان

۱۸

نصراله

عرب صالحی نصرآبادی

آقاجان

شهر نصرآباد

۱۹

محمدرضا

عرب یارمحمدی

حسین

شهر اصفهان

۱۸۹۲

مجید

عرفان منش

حبیب اله

شهر اصفهان

۱۸۹۵

حسین

عزیزی پور

ماندنی

شهر اصفهان

حسین

۱۸۹۷

محمد

عسگری

سرافراز

شهر بهارستان

۲۷۹

علی اصغر

عشوری

حسینقلی

شهر اصفهان

۱۸۹۹

حمید

عصارزادگان

حسین

شهر اصفهان

۱۹۱۱

مهدی

عطائی

رجبعلی

شهر اصفهان

۱۹۱۲

رضا

عطائی

داریوش

شهر بهارستان

۲۸۱

سیدمحسن

علائی طباطبائی

سیدمهدی

شهر اصفهان

۱۹۱۵

سیدمحمدمهدی

علوی

سیدجعفر

شهر اصفهان

۱۹۱۶

عباسعلی

علی خاصی

محمدعلی

شهر اصفهان

خاصی

۱۹۱۹

رضا

علی زاده ورزنه

علی

شهر ورزنه

۵۷

ناصر

علیزاده ورزنه

عباسعلی

شهر ورزنه

۵۸

محمد

عموزاده آرانی

مصطفی

شهر اصفهان

۱۹۲۱

ایمان

عموئیان اذرخوارانی

اکبر

شهر بهارستان

۲۸۲

غلامرضا

غرةالحمید

حسین

شهر اصفهان

حمیدی

۱۹۲۲

حمید

غفاری راد

محمدرضا

شهر اصفهان

۱۹۲۴

محمدرضا

غفوری ورزنه

احمد

شهر اصفهان

سردار غفوری-حاج آقا غفوری -غفوری

۱۹۲۵

مهدی

غلامیان حسین آبادی

اکبر

شهر اصفهان

۱۹۲۷

کریم

غنی ورزنه

احمد

شهر ورزنه

۵۹

علی

فارابی

صفقلی

شهر بهارستان

۲۸۵

سیدمحمدصادق

فاطمی منش

سیدهادی

شهر اصفهان

۱۹۴۱

آرش

فتاحی خانه سر

منصور

شهر اصفهان

۱۹۴۲

عباس

فتحی

احمد

شهر اصفهان

فتحی

۱۹۴۴

مهران

فتوحی

سیف اله

شهر اصفهان

۱۹۴۵

سمیرا

فدائی تیرانی

رحمت اله

شهر اصفهان

۱۹۴۷

روح اله

فردوسیان

حسن

شهر نیک آباد

۲۷

مهدی

فرزادفر

احمد

شهر بهارستان

۲۸۷

محسن

فرودستان دستجردی

رضا

شهر اصفهان

۱۹۵۲

مجتبی

فرهادی

سلیمان

شهر اصفهان

۱۹۵۱

زهره

فرهادی

آقاجان

شهر بهارستان

۲۸۹

ابوالفضل

فریدورزنه

حسنعلی

شهر ورزنه

۶۲

علی

فشارکی پزوه

اکبر

شهر اصفهان

فشارکی

۱۹۵۴

طاهره

فصیحی دستجردی

علی

شهر اصفهان

۱۹۵۵

مجتبی

فقیهی

محمود

شهر اصفهان

۱۹۵۷

محمود

فقیهی سرشکی

اقامصطفی

شهر اصفهان

۱۹۵۸

محمدرضا

فلاح

علی

شهر اصفهان

مهندس فلاح

۱۹۵۹

محمدعلی

فلاحی

ناصر

شهر بهارستان

۲۹۱

محدثه

فلسفی

مرتضی

شهر اصفهان

۱۹۶۱

مریم

فنائی

حسنعلی

شهر بهارستان

مریم

۲۹۴

مهدی

فوقی

غلامحسین

شهر اصفهان

فوقی

۱۹۶۴

مریم

فیض الهی

غلامحسین

شهر اصفهان

۱۹۶۶

مجید

قاسم پیوندی

اکبر

شهر اصفهان

۱۹۶۸

محمد

قاسمپور

علی اکبر

شهر اصفهان

۱۹۶۷

سهیلا

قاسمی

علی اصغر

شهر اصفهان

۱۹۶۹

ابوالفضل

قاسمی

غلامرضا

شهر هرند

رسول قاسمی

۴۱

میثم

قاسمی تودشکی

عباس

شهر تودشک

۲۹

هادی

قاسمی حسن آبادی

عباسعلی

شهر اصفهان

۱۹۷۱

حسین

قاسمی مارچوبه

غلامرضا

شهر اصفهان

۱۹۷۲

حسام

قاسمی همامی

جلال

شهر بهارستان

حسام همامی

۲۹۵

سیدسعید

قاضی عسکر

سید مهدی

شهر اصفهان

۱۹۷۴

سیدسلمان

قاضی عسگر

سید مصطفی

شهر اصفهان

مهندس قاضی عسگر

۱۹۷۵

محمودرضا

قانعی

محمد

شهر کوهپایه

۴۱

علی اکبر

قائدی وانانی

عزیزاله

شهر اصفهان

علی

۱۹۷۸

حسین

قدیرزاده خوراسگانی

عباس

شهر اصفهان

۱۹۷۹

ابوالفضل

قربانی

مرتضی

شهر اصفهان

مهندس قربانی

۱۹۸۱

حمیدرضا

قربانی دستجردی

حسینعلی

شهر بهارستان

۲۹۸

مجید

قربانی رنانی

محمدحسن

شهر اصفهان

۱۹۸۵

رضا

قربانی سینی

حیدر

شهر اصفهان

۱۹۸۶

محمدعلی

قرقانی

هومان

شهر بهارستان

۴۱۲

سیدعلی

قریشی

سیدمرتضی

شهر قهجاورستان

۴۶

مرتضی

قضاوی اصفهانی

رضا

شهر بهارستان

۴۱۴

علیرضا

قطبی ورزنه

حبیب اله

شهر ورزنه

۶۷

علی مدد

قنبری

عبدالله

شهر بهارستان

۴۱۵

لیلا

قنبری

حجت

شهر اژیه

۱۶

مهدی

قهارزاده

حسین

شهر اصفهان

۱۹۸۹

میثم

کاظمی

مصطفی

شهر اصفهان

کاظمی

۱۹۹۵

مهدی

کاظمی

سیف اله

شهر بهارستان

۴۱۸

اسمعیل

کاظمی

علی اکبر

شهر بهارستان

۴۱۶

سیده سمیه

کاظمی شیخ شبانی

سیدمحمدرضا

شهر اصفهان

۱۹۹۷

فرشته

کاظمی محمدآبادی

مصطفی

شهر اصفهان

۱۹۹۸

امیرشهاب

کاوه باغبادرانی

عباس

شهر سجزی

۲۶

نسیم

کاوه چلیچه

فریبرز

شهر اصفهان

۲۱۱۴

مریم

کبائریان اصفهانی

محمدعلی

شهر اصفهان

۲۱۱۵

سیف اله

کبیریان هرندی

عباس

شهر هرند

۴۲

مینا

کدخدائی الیادرانی

غلامرضا

شهر اصفهان

مینا

۲۱۱۶

افراسیاب

کرمی مفرد

درویشعلی

شهر اصفهان

۲۱۱۹

محمدحسین

کروبی

حبیب

شهر اصفهان

۲۱۲۱

سعید

کریمی

حسن

شهر اصفهان

۲۱۲۴

محمود

کریمی فرد

عباسعلی

شهر اصفهان

۲۱۲۷

اصغر

کریمی کزج

صاحبعلی

شهر اصفهان

۲۱۲۸

امین

کریمیان

عبدالرضا

شهر اصفهان

۲۱۲۵

سامان

کریمیان

حیدرعلی

شهر بهارستان

۴۲۴

رضا

کریمیان دورهونی

حمیدرضا

شهر بهارستان

۴۲۵

امیرحسین

کریمیان سیچانی

علی

شهر اصفهان

۲۱۲۶

نبی اله

کریمیان محمدآبادی

محمد کریم

شهر محمدآباد

۲۸

اکبر

کشانی

علی

شهر اصفهان

۲۱۴۱

اسماعیل

کشکولیان

خلیل

شهر اصفهان

۲۱۴۴

فرزانه

کلاه دوزان

مجتبی

شهر اصفهان

۲۱۴۵

مهدی

کلباسی

حسنعلی

شهر اصفهان

۲۱۴۶

مجید

کوهی اصفهانی

حسین

شهر اصفهان

۲۱۴۹

امین

کیان ارثی

احمد

شهر اصفهان

۲۱۵۲

محمد

گل محمدی

محمود

شهر اصفهان

محمد گل محمدی

۲۱۶۱

پرویز

گل محمدی فرح

موسی

شهر بهارستان

۴۲۸

ابوالقاسم

گلستان نژاد

اکبر

شهر اصفهان

۲۱۵۸

فریبا

گودرزی

ابراهیم

شهر اصفهان

۲۱۶۴

معصومه

گودرزی

براتعلی

شهر بهارستان

سمیرا

۴۲۹

امیر

گودرزی اصفهانی

علی اکبر

شهر اصفهان

امیر گودرزی

۲۱۶۵

جواد

لادور

نصراله

شهر اصفهان

۲۱۶۷

صابر

لامعی

یحیی

شهر اصفهان

۲۱۶۸

محمدرضا

لواف آباده

منصور

شهر اصفهان

۲۱۶۹

علی اکبر

مالکی

نجفقلی

شهر بهارستان

۴۵۲

الهام

مالکی شیخ آبادی

محمدعلی

شهر بهارستان

۴۵۴

حبیب

مالکی کوپائی

علی محمد

شهر کوهپایه

۴۲

محمدمسعود

مامن پوش

حسین

شهر اصفهان

۲۱۷۶

محمدحسین

مانیان

حسین

شهر اصفهان

۲۱۷۷

محمدرضا

مجلسی

نصرت اله

شهر کوهپایه

مجلسی

۴۵

مهدی

محبی کردسفلی

حسین

شهر اصفهان

۲۱۸۱

طاهره

محسنی

اسداله

شهر اصفهان

۲۱۸۲

ستار

محسنی اژیه

ذبیح اله

شهر اژیه

ستار

۲۱

مهدی

محسنی اژیه

محمدعلی

شهر اژیه

۲۶

اصغر

محسنی اژیه

محمدرضا

شهر اژیه

.

۱۷

روح اله

محسنی اژیه

علیرضا

شهر اژیه

۱۹

علیرضا

محسنی اژیه

تقی

شهر اژیه

علی تقی

۲۵

حسین

محسنی اژیه

ابوالقاسم

شهر اژیه

۱۸

منصوره

محسنی پور

احمد

شهر اژیه

۲۸

محمدحسن

محسنی پور

احمد

شهر اژیه

۲۷

مصطفی

محسنی هماگرانی

علی اصغر

شهر کوهپایه

۴۶

آسیه

محقق

فضل اله

شهر اصفهان

۲۱۸۵

مجید

محققیان

امیر

شهر اصفهان

۲۱۸۷

مجید

محققیان

محمود

شهر اصفهان

۲۱۸۶

رمضانعلی

محمدباقری خوراسگانی

محمد

شهر اصفهان

۲۱۸۸

منوچهر

محمدحسینی

منوچهر

شهر اصفهان

۲۱۸۹

الهه

محمدزاده

رمضان

شهر اصفهان

۲۱۹۱

رضا

محمدمؤمنی

جواد

شهر اصفهان

۲۱۹۲

جمشید

محمدنقی

امیر

شهر اصفهان

۲۱۹۴

روح اله

محمدی

محمدباقر

شهر کوهپایه

مهندس محمدی

۴۷

حسین

محمدی

محمدرضا

شهر تودشک

۴۵

حسن

محمدی

فرج اله

شهر تودشک

۴۲

راضیه

محمدی

علیرضا

شهر اصفهان

۲۱۹۶

جواد

محمدی

جمال

شهر اصفهان

۲۱۹۵

محمدمهدی

محمدی

غلامحسین

شهر اصفهان

مهدی محمدی

۲۲۱۶

محمد

محمدی

اصغر

شهر اصفهان

۲۲۱۵

سیدهدا

محمدی

سیدمجتبی

شهر اصفهان

۲۱۹۸

علی

محمدی

حیدراقا

شهر اصفهان

۲۱۹۹

کورش

محمدی

حسن

شهر اصفهان

۲۲۱۲

مینا

محمدی

محمود

شهر اصفهان

۲۲۱۷

زهرا

محمدی

علی

شهر اصفهان

۲۱۹۷

اشکان

محمدی

رضا

شهر بهارستان

۴۵۷

محمدصالح

محمدی

ولی

شهر بهارستان

۴۵۸

سیاوش

محمدی

علی حیدر

شهر قهجاورستان

۴۷

رضا

محمدی تودشکی

بمانعلی

شهر تودشک

۴۶

رحمت اله

محمدی فشارکی

حسن

شهر اصفهان

۲۲۴۲

عبدالرسول

محمدی قلعه سفیدی

نبی اله

شهر اصفهان

۲۲۴۵

ایمان

محمودی

احمد

شهر بهارستان

۴۶۲

امیر

محمودی روش

حمید

شهر اصفهان

۲۲۴۸

مصطفی

محمودی محمدآبادی

عباسعلی

شهر محمدآباد

۲۹

علی

مختارزاده قهجاورستانی

اصغر

شهر قهجاورستان

۴۸

منصور

مختاری

ناصر

شهر نصرآباد

منصور ناصر

۲۵

خدایار

مختاری کرچگانی

عبدالحسین

شهر اصفهان

دکتر خدایار

۲۲۵۲

علیرضا

مختاری همامی

دریاقلی

شهر اصفهان

۲۲۵۴

حکیمه السادات

مدنی

سیدمحمدعلی

شهر اصفهان

۲۲۵۷

محبوبه

مرادی

یداله

شهر اصفهان

۲۲۵۸

هادی

مرادی منفرد

محمدعلی

شهر کوهپایه

۴۸

امیرمحمد

مرادی هرندی

مرتضی

شهر هرند

۴۵

حامد

مرادیان

اکبر

شهر بهارستان

مرادی

۴۶۷

سمیرا

مریخ

محمدعلی

شهر اصفهان

۲۲۶۲

محسن

مزدبران

غلامرضا

شهر اصفهان

۲۲۶۴

مصطفی

مزروعی

کمال

شهر اصفهان

۲۲۶۷

مجید

مزروعی

علی

شهر اصفهان

۲۲۶۵

مهدی

مزروعی سبدانی

مرتضی

شهر اصفهان

۲۲۶۸

مجتبی

مستاجران گورتانی

نصرالله

شهر اصفهان

۲۲۷۲

سیدعلی

مستجاب الدعواتی

سیدمجتبی

شهر اصفهان

مستجابی - سلیم

۲۲۷۴

مهدی

مستغنی اصفهانی

حسین

شهر اصفهان

۲۲۷۵

احمدرضا

مصور

اصغر

شهر اصفهان

احمد مصور

۲۲۷۶

مهدی

مطلبیان

سهراب

شهر نصرآباد

پسر ضراب، پسر سهراب، زراب، پسر زراب، دکتر، ضراب

۲۶

مجید

مظاهری کرونی

محمد

شهر اصفهان

۲۲۷۹

مرتضی

مظاهری مزرعه شوری

غلامرضا

شهر سجزی

۲۹

علیرضا

مظاهری مزرعه شوری

غلامرضا

شهر سجزی

استاد مظاهری

۲۷

علی

معقلی کوپائی

رضا

شهر کوهپایه

۴۹

سیدمحمد

معین الدینی

سیدامین اله

شهر بهارستان

معین

۴۷۱

احمدرضا

معینی

مسیب

شهر اصفهان

۲۲۸۴

الهه

مقاره عابد

محمد

شهر اصفهان

۲۲۸۶

مهنام

ملایی

بیژن

شهر بهارستان

۴۷۲

نصیر

ملت

قدم

شهر اصفهان

۲۲۸۹

مهدی

منتظری قهجاورستانی

رضا

شهر اصفهان

۲۲۹۱

منصور

منصوری

رضا

شهر اصفهان

۲۲۹۶

سیامک

منصوری بی دکانی

قپانی خان

شهر اصفهان

۲۲۹۷

سمیه

منصوری حبیب آبادی

ولی اله

شهر اصفهان

۲۲۹۸

ابراهیم

منصوری حسن آبادی

محمد

شهر اصفهان

۲۴۱۱

اکبر

منصوری حسن آبادی

مختار

شهر حسن آباد

اکبر مختار

۲۵

سیدعارف

موسوی

سیدخلیل

شهر اصفهان

۲۴۲۱

سیدعلی

موسوی

سید علی ضامن

شهر اصفهان

۲۴۲۴

سیدحسین

موسوی

سیدعبداله

شهر اصفهان

۲۴۱۹

سیدعرفان

موسوی

سیدسعید

شهر اصفهان

۲۴۲۲

مرتضی

موسوی

محمدحسین

شهر بهارستان

۴۷۸

سیدامیرمحمد

موسوی

سید رضا

شهر بهارستان

مهندس موسوی

۴۷۵

سیدحسین

موسوی بادجانی

سیدمحمد

شهر بهارستان

۴۷۹

سیدحسن

موسوی نصرآبادی

سیدجعفر

شهر نصرآباد

حاج حسن

۲۷

سیدجلال

موسوی نیا

سیدعلی

شهر اصفهان

۲۴۲۸

محسن

موسی زاده

حسن

شهر اصفهان

۲۴۲۹

جابر

مومنی کوپائی

محسن

شهر کوهپایه

۵۲

محمد

مومنی کوپائی

نادعلی

شهر کوهپایه

۵۴

محمدعلی

مومنیان کوپائی

مرتضی

شهر کوهپایه

مومنی

۵۱

مجید

مهاجری

اکبر

شهر قهجاورستان

۵۱

علیرضا

مهاجری

حبیب اله

شهر زیار

۲۹

هادی

مهدوی نیا

علیرضا

شهر اصفهان

۲۴۱۲

علیرضا

مهدی

اسفندیار

شهر اصفهان

۲۴۱۴

علی

مهرابی

عزیزاله

شهر اصفهان

۲۴۱۶

منوچهر

مهروی پور

میرزاآقا

شهر اصفهان

محوری-مهرعلی-مهدوی

۲۴۱۷

سمیه

مهری اصفهانی

سعید

شهر اصفهان

۲۴۱۸

فریبرز

مؤمن بیک

حسین

شهر اصفهان

مهدی

۲۱۷۱

حمید

مؤمن زاده خولنجانی

اسداله

شهر اصفهان

۲۱۷۲

الهام

مؤمنی

سعید

شهر اصفهان

۲۱۷۴

رسول

میرباقری

عباس

شهر اصفهان

۲۴۴۱

صدیقه

میرحاج محمدآبادی

احمد

شهر محمدآباد

۴۲

سیدافضل

میرحاج محمدآبادی

سیدحسین

شهر محمدآباد

۴۱

الهام

میرزاآقائی

حسن

شهر اصفهان

۲۴۴۵

زهرا

میرزاکریمی اصفهانی

غلام علی

شهر اصفهان

۲۴۴۶

نسرین

میرزائی

علی اکبر

شهر اصفهان

۲۴۴۸

مصطفی

میرزائی

حسینعلی

شهر اصفهان

۲۴۴۷

مهدی

میرقادری

رضا

شهر اصفهان

محمد

۲۴۵۲

سیدجواد

میرمعصومی

سید علی

شهر اصفهان

۲۴۵۴

سیدمهدی

میرمیران

سید ابوتراب

شهر اصفهان

۲۴۵۵

آفرین

ناجی

محمدرضا

شهر اصفهان

۲۴۵۶

مجید

نادرالاصلی

احمدآقا

شهر اصفهان

۲۴۵۷

فرهاد

ناطقی

نظرعلی

شهر اصفهان

۲۴۶۱

علی

ناظری ناغانی

داریوش

شهر اصفهان

۲۴۶۴

علیرضا

ناظریان

بهرام

شهر اصفهان

۲۴۶۲

شاهین

ناظمی

محمدتقی

شهر اصفهان

۲۴۶۵

محسن

ناظمی اشنی

مسعود

شهر اصفهان

۲۴۶۶

اعظم

ناظمی سجزی

اکبر

شهر سجزی

۴۲

محمدهادی

ناظمی هرندی

مرتضی

شهر هرند

۴۷

مجید

ناظمی هرندی

ابوالقاسم

شهر هرند

قصاب

۴۶

عباس

نافذ

مهدی

شهر اصفهان

۲۴۶۷

صادق

نامداریان

علی

شهر اصفهان

۲۴۶۸

مصطفی

نباتی نژاد

محمود

شهر اصفهان

مصطفی نباتی

۲۴۶۹

حسین

نجارخدابخش

عباس

شهر اصفهان

۲۴۷۲

احمدرضا

نجارزادگان

رضا

شهر اصفهان

اباصالح

۲۴۷۴

یوسف

نجفی

رضا

شهر بهارستان

۴۸۱

کامران

نخعی

حسین

شهر بهارستان

۴۸۲

فرزاد

نداف فرد

خلیل

شهر اصفهان

۲۴۷۶

پروین

ندیمی شهرکی

پرویز

شهر اصفهان

۲۴۷۷

سیداحمد

نسب موسوی

سید محمود

شهر اصفهان

موسوی

۲۴۷۸

علیرضا

نصراصفهانی

عباس

شهر اصفهان

۲۴۸۴

احسان

نصراصفهانی

مصطفی

شهر اصفهان

۲۴۸۱

رسول

نصراصفهانی

مصطفی

شهر اصفهان

۲۴۸۲

مرتضی

نصراصفهانی

محمد

شهر اصفهان

-----

۲۴۸۵

علی

نصرالهی ورزنه

تقی

شهر ورزنه

۶۹

بهروز

نصرآزادانی

صفر

شهر اصفهان

۲۴۷۹

حمید

نصری نصرآبادی

حسن

شهر اصفهان

۲۴۸۷

عباسعلی

نصوحی

حسن

شهر اصفهان

۲۴۸۹

علی

نصیرزاده

احمد

شهر اصفهان

۲۴۹۱

مهرداد

نصیرزاده ونهری

مهدی

شهر اصفهان

۲۴۹۲

علی

نصیری

فرخ زاد

شهر اصفهان

۲۴۹۴

علیرضا

نصیری زیاری

حسن

شهر زیار

۴۱

محسن

نظام زاده اژیه

حسنعلی

شهر اژیه

۲۹

جواد

نظیفی گنجه

عروجعلی

شهر اصفهان

۲۴۹۶

مسعود

نعمت اللهی

حبیب اله

شهر اصفهان

۲۴۹۷

جواد

نعمتی

عبدالغفور

شهر بهارستان

۴۸۵

محمد

نفیسی

جعفر

شهر اصفهان

محمد نفیسی

۲۴۹۸

مرتضی

نقشوار

نجات اله

شهر اصفهان

۲۴۹۹

سیدعلی

نقوی

سیداحمد

شهر اصفهان

۲۵۱۱

مرضیه

نکوئی

نیازعلی

شهر نصرآباد

۲۸

محمدرضا

نکوئی نصرآبادی

حسن

شهر زیار

۴۲

احسان

نمازی ردانی

مرتضی

شهر اصفهان

۲۵۱۴

زهرا

نوائی قهجاورستانی

اکبر

شهر قهجاورستان

۵۲

سیده بتول

نوربخش

سیدمحمد

شهر بهارستان

۴۸۷

سیداحمد

نوربخش غفاری دهکردی

سیدابراهیم

شهر اصفهان

۲۵۱۶

محمد

نورصالحی

عباس

شهر اصفهان

۲۵۱۷

مهراب

نوروزی

خسرو

شهر اصفهان

۲۵۱۸

نصیبه

نیک ائین کوپائی

محمدعلی

شهر کوهپایه

۵۷

شیدا

نیک مهر

رضا

شهر اصفهان

۲۵۲۱

مهدی

نیک نهاد

محمود

شهر اصفهان

۲۵۲۲

مهناز

نیکبخت

محمد

شهر اصفهان

۲۵۱۹

کیاندخت

وطن خواه محمدآبادی

بهرام

شهر محمدآباد

۴۵

مجید

وکیلی

فضل اله

شهر اصفهان

۲۵۴۷

مرضیه

وکیلی اسفنگره

زلفعلی

شهر اصفهان

۲۵۴۸

داریوش

وکیلی سهرفروزانی

یدالله

شهر اصفهان

۲۵۵۱

فاطمه

ولیخانی

منصور

شهر اصفهان

۲۵۵۲

ایوب

هارونی

امراله

شهر اصفهان

۲۵۲۶

مرضیه

هاشمی

رضا

شهر اصفهان

۲۵۲۸

قدرت اله

هاشمی اصل

عباسعلی

شهر هرند

۴۸

سیدمهرداد

هاشمیان اصفهانی

سید حسن

شهر اصفهان

۲۵۲۹

امیر

هرمزی نصیری

قدرت اله

شهر اصفهان

۲۵۴۲

سعید

یادگاری

محمود

شهر اصفهان

۲۵۵۴

محمدحسن

یاری

کریم

شهر اصفهان

۲۵۵۶

مقداد

یاریان کوپائی

مصطفی

شهر کوهپایه

۵۸

حسین

یحیی آبادی

پرویز

شهر بهارستان

۴۹۴

همایون

یزدان پناه

عباس

شهر بهارستان

۴۹۵

فراز

یزدانی

عباسعلی

شهر کوهپایه

۵۹

محمد

یزدانیان

علی

شهر اصفهان

۲۵۵۹

حامد

یزدیان

احمد

شهر اصفهان

دکتر یزدیان

۲۵۶۱

امیرحسین

یوسفی دارانی

محرم

شهر بهارستان

۴۹۶

بهاره

یوسفی مهر

عباسعلی

شهر اصفهان

۲۵۶۲

جواد

یوسفیان ورزنه

حسین

شهر ورزنه

جوادآیا

۷۱

محسن

یونسی بیدگلی

حسین

شهر سجزی

۴۷

کد خبر 499635

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.