همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قراردادی شهرداری‌ها

مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: در راستای بخشنامه سازمان اداری و استخدامی حقوق کارمندان قراردادی شهرداری‌ها فارغ از هر عنوان با کارکنان پیمانی مشابه کارکنان پیمانی شهرداری همسان و معادل گروه، رتبه و… کارکنان پیمانی برخوردار می‌شوند.