جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان شنبه ۱۹ مهر

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز شنبه ۱۹ مهر ۹۹ اعلام شد.

به گزارش ایمنا، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز شنبه ۱۹ مهر ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ نقاشی رنگ روغن پایه ۱۲- رشته چهره سازی-شاخه کار دانش

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ نقشه کشی فنی رایانه - پایه ۱۰ مشترک همه رشته‌ها

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ طراحی مد و لباس سفارشی - پایه ۱۲ - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ حقوق و دستمزد - پایه ۱۱ -رشته حسابداری -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ پرورش مهارت شناختی - رشته تربیت کودک - پایه ۱۲ - شاخه فنی و حرفه‌ای

دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲.۱۰ علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت ۱۲.۱۰ تا ۱۲.۴۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲.۴۰ تا ۱۳.۱۰ فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۰ تا ۱۳.۴۰ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ زبان انگلیسی- مقدماتی ۴ تدریس حروف پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ زبان انگلیسی-تمرین شنیداری درس اول پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ زبان انگلیسی- تدریس مکالمه درس اول پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ آموزش مجازی -جایگاه بازی در آموزش

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ زیست شناسی ۳ - پایه ۱۲- علوم تجربی

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- علوم تجربی

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ فیزیک ۱ - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ ریاضی ۳/ درس ترکیب توابع - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ فیزیک ۲ / فصل اول (الکتریسیته ساکن) - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس عربی زبان قرآن ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸ درس ریاضی آمار ۱پ ایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸.۳۰ درس عربی زبان قرآن ۲ پایه ۱۱ ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰.۱۵ درس عربی زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰.۴۵ درس دین و زندگی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۱.۱۵ درس عربی زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۱.۴۵ درس زبان خارجی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۲.۱۵ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲.۴۵ درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳.۱۵ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف اسلامی

ساعت ۱۵ درس علوم و معارف قرآنی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۵.۳۰ درس دین و زندگی ۳ پایه ۱۲ رشته تجربی و ریاضی

ساعت ۱۶ درس علوم و معارف قرآنی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف

ساعت ۱۶.۳۰ درس آموزش قرآن پایه ۷ متوسطه دوره اول.

کد خبر 448882

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.