برنامه دروس مقاطع مختلف تحصیلی در مدرسه تلویزیونی ایران

برنامه دروس مقاطع مختلف تحصیلی که قرار است فردا ۲۵ شهریور از شبکه‌های ۴، آموزش و معارف پخش شود، اعلام شد.

به گزارش ایمنا، برنامه دروس مقاطع مختلف تحصیلی که قرار است فردا ۲۵ شهریور از شبکه‌های ۴، آموزش و معارف پخش شود، اعلام شد.

شبکه آموزش:

فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ۸:۳۰ بررسی استاندارد نازک دوزی رشته پوشاک
ساعت ۸:۳۰ تا ٩ مدیریت تولید رشته صنایع چوب-پایه١١
ساعت ٩ تا ۹:۳۰ پایگاه‌های اینترنتی رشته رایانه-پایه١٢
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پایه ۱۲ رشته کامپیوتر و نرم افزار شاخه فنی حرفه‌ای.
ساعت ٢١:١۵ تا ٢١:۵٠ مفاهیم و کاربرد تولید محتوی-رشته کامپیوتر - مشترک پایه‌های ۱۱و۱۲ شاخه کاردانش

ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١: ١٠ فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١: ١٠ تا ١١:٣۵ فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت ١١:٣۵ تا ١٢ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم
ساعت ١٢ تا ۱۳: بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠ علوم تجربی پایه هفتم (فصل اول)
ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ علوم تجربی پایه هشتم (فصل اول)
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ علوم تجربی پایه نهم (فصل اول)

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارت‌های حرفه‌ای دبیران
موضوع: انجام پروژه عملی با پاورپوینت -۳

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ زیست شناسی ۱ پایه دهم رشته علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ١٧: ٣٠زیست شناسی ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
ساعت ١٧: ٣٠ تا١٨ زیست شناسی ٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
ساعت٢٠ تا ٢٠:٢۵ درس فیزیک ١ پایه دهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ٢٠:٢۵ تا ٢٠:۵٠ ریاضی ١ پایه دهم رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷:۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۸ درس جامعه شناسی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۸:۳ درس جامعه شناسی ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۰:۱۵ درس زبان خارجی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمامی رشته‌ها
ساعت ۱۰:۴۵ درس زبان خارجی ۲ پایه ۱۱ مشترک همه رشته‌ها
ساعت ۱۱:۱۵ درس جغرافیای ایران پایه ۱۰ مشترک همه رشته‌ها
ساعت ۱۱:۴۵ درس حسابان ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۲:۱۵ درس روانشناسی پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۲:۴۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۳:۱۵ درس حسابان ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه معارف

ساعت ۱۵ درس تاریخ اسلام ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۵:۳۰ درس احکام ۳ پایه ۱۲
ساعت ۱۶ درس علوم معارف ۲ پایه ۱۱
ساعت ۱۶:۳۰ عربی زبان قرآن ۳ پایه ۱۲

کد خبر 444318

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.