روش قیمت‌گذاری جاده و امکان‌سنجی دریافت عوارض عبور و مرور در اصفهان

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: روش قیمت‌گذاری جاده و امکان‌سنجی دریافت عوارض عبور و مرور در شهر اصفهان به عنوان یک طرح پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت.

سعید ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: اهداف اصلی این تحقیق در دو بخش قیمت گذاری و امکان‌سنجی وصول عوارض عبور و مرور دنبال شد.

وی افزود: این اهداف شامل تعیین میزان عوارض و قیمت در هر مسیر، تعیین مقادیر هزینه کل و نهایی و متوسط زمانی سفر (هزینه‌های شخصی و اجتماعی سفر)، تعیین مقدار منفعت اجتماعی و فردی حاصل از قیمت گذاری، بررسی امکان پذیری اخذ عوارض عبور و مرور در شهر اصفهان از لحاظ فنی، اقتصادی و اجتماهی- فرهنگی بوده است.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان با بیان اینکه جامعه آماری تحقیق در بخش امکان‌سنجی، مدیران ارشد، میانی و کارشناسان مربوطه شهرداری اصفهان و در بخش قیمت گذاری شهروندان در حال تردد در منتخبی از خیابان‌های شهر اصفهان انتخاب شد، تصریح کرد: اطلاعات جمع‌آوری شده در این تحقیق با استفاده از نرم‌افزارهای آماری موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

وی ادامه داد: این پژوهش از نوع هدف کاربردی و از نوع روش پیمایشی بو در این تحقیق در گام نخست برای محاسبه نرخ عوارض عبور و مرور از روش و تکنیک قیمت‌گذاری جاده‌ای بر اساس تابع هدفی که بر اساس محدودیت‌های مفروض در پی حداکثرسازی بود، استفاده شد.

ابراهیمی گفت: در گام دوم در راستای امکان‌سنجی دریافت این نوع از عوارض از ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی از طریق چک لیست محقق ساخته استفاده شد.

وی تصریح کرد: نتایج نشان می‌دهد که در بخش قیمت‌گذاری هر فرد برای مقادیری از دیر رسیدن، زود رسیدن و سر وقت رسیدن و اتلاف کمتری از زمان حاضر به پرداخت مبلغی شدند و این مبلغ در یک سری از عملیات جبری به تعیین میزانی از قیمت در هر مسیر و در ازای میزان تقاضای افراد از مسیر، منجر شد. همچنین میزان عوارض نیز متناسب با نوع و میزان درخواست افراد نیز تعیین می‌شود.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان افزود: علاوه بر آن سمت دیگر طرف تقاضا، عرضه است و در واقع بخشی است که خدمات ارائه می‌شود؛ از طرفی با توجه خروجی پرسش‌نامه و تخمین پارامترها و همچنین در نظر گرفتن کشش کمتر از یک در اصفهان این مقدار هزینه از کمترین مقدار در مسیر فردوسی و تا بیشترین مقدار در خیابان مطهری همراه است.

وی با بیان اینکه نتایج در این بخش نشان می‌دهد که تغییر مسیر ترافیکی و میزان حجم ظرفیت آن می‌تواند در هر مسیر دارای مقدار منفعت باشد، گفت: این مقدار ظرفیت تعیین شده به صورت بهینه است و متناسب با مقدار فراوانی سفر است؛ همچنین بیشترین منفعت اجتماعی در مسیر توحید و با مقدار ۱۶,۵۹۰ تومان و در حالت عوارض یکنواخت است و کمترین آن در مسیر حکیم نظامی و با مقدار 3 هزار و ۷۰۸ تومان است.

ابراهیمی ادامه داد: در بخش امکان‌سنجی نیز نتایج نشان می‌دهد که از بعد فنی دریافت عوارض تردد از مراکز تاریخی و تفریحی اصفهان، در اولویت دریافت این نوع عوارض قرار می‌گیرد و بهترین گزینه برای دریافت عوارض تردد، صورت الکترونیکی آن و از طریق کارت هوشمند است.

وی افزود: از بعد اقتصادی اجرای این طرح باعث کاهش زمان سفر، افزایش درآمد پایدار شهرداری، افزایش استفاده مؤثر از حمل و نقل عمومی، کاهش آلودگی زیست محیطی، مدیریت بهینه مصرف سوخت، هدفمند کردن سفرهای درون شهری و کاهش خودروهای تک سرنشین در اصفهان می‌شود.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان با بیان اینکه تأثیر اجرای این طرح بر نظم ترافیکی و اجتماعی زیاد است و باعث کاهش منازعات اجتماعی و افزایش نظم روانی می‌شود، گفت: از بعد سود و هزینه اجرای این طرح، بهتر است که کل طرح تحت نظارت شهرداری اجرا شود و در نهایت در بُعد اجتماعی_فرهنگی دریافت عوارض تردد تأثیر متوسطی بر رفاه شهروندان خواهد داشت و شهروندان درک متوسطی از این نوع عوارض دارند.

کد خبر 412176

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.