۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۰۷:۱۹
حیات شهری در بستر فرهنگ

شهرها مجموعه‌ای از ابعادی است که از ساختاری مشخص (درعین وجود نظم) برآیند شده‌اند که سالیان درازی در حال گذر از فراز و فرودهای ادوار تاریخی در هر سرزمینی است. از این رو در عین حرکت توانسته با ارتباطی دو سویه با ساکنان خویش(فرهنگ ساکنان) حیات خود را از آن‌ها وام بگیرد.

به گزارش ایمنا و بر اساس چکیده یک مقاله، مقوله حیات دارای یک نوع از کمال وجودی است که انسان به واسطه تقرب با مؤلفه‌های آن در جهت دستیابی به سعادت در طول تاریخ، سعی بر آن دارد که در این مسیر به این نیاز مسلم خود پاسخ دهد و ساخته‌های خویش را نیز در این تقرب، تعالی بخشد. این در حالی است که شهرها به عنوان برآیند ساختارهای مختلف با فرهنگ انسان حاکم در هر عصری، بنیان شده است.

این مقاله تلاشی است برای بیان رابطه بین «فرهنگ متعالی» و «حیات معقول» در نگاهی مبتنی بر علیت و به نحوه پدید آمدن مخلوقات و محصولات ساخته شده به وسیله انسان به‌ویژه شهرها اشاره می‌کند و کوشش می‌شود از این منظر به شهر عصر صنعت و قیاس آن با شهر گذشته بر پایه اصول مدنظر بپردازد.

بررسی مفهوم شهر از منظر فرهنگی:

شهرها مجموعه‌ای از ابعادی است که از ساختاری مشخص (درعین وجود نظم) برآیند شده‌اند که سالیان درازی در حال گذر از فراز و فرودهای ادوار تاریخی در هر سرزمینی است. از این رو در عین حرکت توانسته با ارتباطی دو سویه با ساکنان خویش(فرهنگ ساکنان) حیات خود را از آن‌ها وام بگیرد. البته می‌توان شناسایی این رابطه را که در طول زمان امری درونی برای ساکنان است از شکل‌گیری اولین شهرها و یا مجتمع‌های زیستی  دانست. با این حال«بحث پیرامون جامعه مدنی و پیوند آن با حیات شهری را می‌توان امری دانست که به‌خصوص در چهاردهه‌ آخر قرن بیستم میلادی پس از تجربیات جهانی تفکر مدرنیسم در زمینه‌ شهر و شهرسازی بروز کرد و بالنده شد و امری جهانی گردید» (حبیبی ، ۱۳۷۹،۲۱).

همچنین باید مدنظر داشت که هر شهر در طول زندگی خود با فرهنگی خاص از ساکنان خود روبه‌رو بوده است که این فرهنگ‌ها در واقع درام‌های ویژه‌ای از آن فرهنگ در صحنه‌ نمایش شهری است که با عنایت به مفهوم حیات و مؤلفه‌های آن، گاه به آن دست‌یافته و گاه از آن جدا مانده است.

در لغت‌نامه‌های فارسی زبان، درباره واژه حیات این گونه آمده است:«زیست ، زندگی مقابل سعادت، زندگی» (دهخدا ، ۱۳۳۸،۸۴۳)  و همچنین پیرامون این واژه در لغت‌نامه‌ معین آورده شــــده اســت: «نتیجــــه فعــالیـــت،هم‌آهنــــگی، مرحله‌ میان تولد ومرگ» (معین، ۱۳۷۱،۸۷۷ ).  می‌تـــــوان  اینگـــونـــه در نظـــر داشت که مقوله حیـــات دارای نــوعی از کمال وجــــــودی است که  مؤلفه‌های مهم از حیـــات یعنی فعالیت، علـم و اراده را به مثابه نیروهای جلوبرنده‌ آن مدنظر دارد و انسان به منزله تنها موجودی که دارای هـر ســــه این مؤلفه‌هاست به نوعی با مفهوم حیات، تقربی ویژه دارد.

در عین حال قرآن کریم نیز از این لغت با صفات گوناگون و به صورت خاص به عنوان یکی از صفات خدا استفاده می‌کند و باید مدنظرداشت حیات لازمه خود را در حرکت و هدف خود را در سعادت جست و جو می‌کند که این نوع از حیات برگرفته از حیات معقول یا طیبه است که انسان به عنوان موجودی هوشمند و با اراده در جست و جوی آن است. «گاه حرکت در مسیر حیات حرکت از زندگی طبیعی محض به زندگی عالی می‌باشد که یک عامل درونی بسیار اصیل است و در تمام جوامع و فرهنگ‌ها مطرح است؛ مانند عقل سلیم ، فطرت، وجدان آگاه و... ضرورت این، حرکت برای ما ایجاد می‌کند و استعدادها و نهادهای نهفته در انسان را شکوفا می‌نماید و وحدت عقل حیات نوع بشری را تحقق می‌بخشد» (جعفری،۱۳۸۶، ۹ ).

حیات در عین داشتن فعالیت و حرکت و با همسوکردن و پیوستگی این دو مؤلفه به اهداف غایی تحقق می‌بخشد از این رو «حیات به صورت یک فعالیت عملی پیوسته و منظم که موجود را در جهت تکامل پیش می‌برد تجلی می‌یابد. این فعالیت نیز خود نتیجه‌  تغییرات پیوسته‌ نیروهاست» (روویر ، ۱۳۵۹، ۱۵ ) و این نیروهاست که انسان با به‌کارگیری آن‌ها و با به‌کارگیری از مؤلفه‌های وجودی خویش چون فطرت صاف، عقل سلیم و وجدان آگاه  که مشترک با مولفه‌های حیات نیز هستند، دستیابی به اهداف را نزدیک‌تر می‌کند. از این رو می‌توان از بررسی لغوی  و مفهوم حیات و بررسی مؤلفه‌های آن اینگونه استنباط کرد که حیات معقول خود جریانی است وارد بر زندگی انسان تا وی را به سمت کمال وجودی و سعادت حرکت دهد در این میان فعالیت ارادی و آگاهانه انسان است که این مسیر را تحقق می‌بخشد.

نتیجه‌گیری:

انسان در رابطه با انسان‌های دیگر از زمان‌های دور تا به حال با نگاهی درونی به خواسته‌های خویش روستاها و شهرها را شکل  داده است که در این سازماندهی از اجتماع در سطوح مختلف می‌توان شکل‌گیری فرهنگ مبتنی بر روابط حاکم بین انسان چه به صورت عرفی و چه به صورت مکتوب (قانونی ) را مشاهده کرد در واقع«شهرها نوعی سازمان‌یافتگی اجتماعی در فضاست که باید آن را تولید کننده‌ دائم فرهنگ به شمار آورد» (فکوهی، ۱۳۸۳، ۲۸۶ ) و این فرهنگ‌سازی انسان‌ها درون شهرها مجموعه‌ای پیچیده از هنجارها را شامل شده است.

مقاله از: حامد اخگر دانشجوی دکتری شهرسازی

کد خبر 387222

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.