افزایش ۲.۶ درصدی شهرنشینی در سال‌های ۹۰ تا ۹۵

نتایج نشریه تحلیل تبیینی شاخص‌های عمده جمعیتی نشان می‌دهد که شهرنشینی در کشور از سال ١٣٩٠ تا ١٣٩٥، به میزان ٢,٦ درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایمنا به نقل از مرکز ملی آمار ایران، نشریه " تحلیل تبیینی شاخص‌های عمده جمعیتی در سال‌های ١٣٩٠ و ١٣٩٥ " بر اساس نتایج سرشماری عمومی ١٣٩٠و ١٣٩٥ مرکز آمار ایران تهیه و منتشر شد. این نشریه به دلیل آن که اطلاعات را به طور منسجم و یکپارچه در دو سال ١٣٩٠ و ١٣٩٥ در اختیار کاربران قرار می‌دهد، امکان مقایسه ٢٧ شاخص‌ عمده جمعیتی را فراهم کرده است.

بر اساس نتایج این نشریه؛ شهرنشینی در کشور از سال ١٣٩٠ تا سال ١٣٩٥، به میزان ٢,٦ درصد افزایش داشته است. میزان شهرنشینی در کشور از ٧١,٤ در سال ١٣٩٠ به ٧٤,٠ در سال ١٣٩٥ افزایش یافته است. این در حالی است که تعداد شهرهای کشور از ١١٣٩ شهر در سال١٣٩٠ با افزایش ١٠٣ شهر به ١٢٤٢ در سال ١٣٩٥ تغییر یافته است.

نتایج این نشریه همچنین نشان می‌دهد درصد افراد بالای ١٠ سال هرگز ازدواج نکرده کشور در حال کاهش است. در سال ١٣٩٥ از ٣٢ میلیون و ٨٥٩ هزار و ٣٧٧ نفر زنان بالای ١٠ سال کشور، ٢٦,٢ درصد در زمره افراد هرگز ازدواج نکرده قرار گرفته‌اند و این در حالی است که این عدد در سال ٩٠، در بین ٣١ میلیون و ٤٣٥ هزار و ٨١٨ نفر زنان بالای ١٠ سال کشور، ٣٠,٢ درصد بوده است.

این شاخص در خصوص مردان در سال ١٣٩٥، ٣٤,٤ درصد و در سال ١٣٩٠، ٣٨,٠ درصد بوده است.

افزایش ۴ درصدی اجاره‌نشین‌ها طی پنج سال

بر اساس نتایج نشریه تحلیل تبیینی شاخص‌های عمده جمعیتی نشان می‌دهد در سال ١٣٩٥ درصد اجاره‌نشینی خانوارها در کشور در حال افزایش است. بر این اساس ٣٠,٧ درصد از خانوارها در سال ١٣٩٥ اجاره نشین بوده‌اند که این درصد در مقایسه با سال ٩٠، به میزان ٤,١ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در سال ١٣٩٥، از ٢٣ میلیون و ٥٨٠ هزار ٢٢١ خانوار معمولی و گروهی ساکن در واحدهای مسکونی معمولی کشور، ٦٠,٥ درصد از خانوارها مالک عرصه و اعیان (زمین و بنا) بوده‌اند و ٣٠,٧ درصد خانوارها اجاره‌نشین بوده‌اند. در سال ١٣٩٠ از تعداد ٢١ میلیون و ٤٩ هزار ٩٣٤ خانوار معمولی و گروهی ساکن در واحدهای مسکونی معمولی کشور، ٦٢,٧ درصد از خانوارها مالک عرصه واعیان(زمین و بنا) بوده‌اند و ٢٦,٦ درصد خانوارها اجاره‌نشین بوده‌اند.

تراکم جمعیت کشور در حال افزایش است

بررسی شاخص تراکم جمعیت در سرشماری سال ١٣٩٥ نشان می‎دهد تراکم جمعیت در کل کشور برابر ٤٩ نفر در هر کیلومتر مربع می باشد که این عدد در سال ٩٠، برابر ٤٦ نفر در هر کیلومتر مربع بوده است.

لازم است تاکید شود برخی از شاخص های ارائه شده در این نشریه به تفکیک جنس و برخی از شاخص ها نیز به تفکیک نقاط شهری و روستایی ارائه شده است.

همچنین در این نشریه جداول، تحلیل‌های تبیینی، نمودارها و نقشه های موضوعی از این شاخص ها ارائه شده است که به کاربر امکان مقایسه در دو مقطع زمانی ١٣٩٠ و ١٣٩٥ را می دهد.

نقشه‌های موضوعی، وضعیت پراکندگی و ارتباط داده‌های هر استان با استان‌های همجوار را به نمایش می‌گذارد و تلاش شده است با بهره گیری از تنوع نقشه‌های موضوعی وضعیت هر شاخص در کل کشور ترسیم شود.

کد خبر 386538

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.