شهرداری اصفهان چگونه به ارتقا بهره‌وری نظام مدیریت شهری کمک می‌کند؟

توافق نامه‌ مشترکی میان سازمان ملی بهره وری ایران و شهرداری اصفهان به منظور ارتقا بهره وری در نظام مدیریت شهری منعقد شد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، این توافق‌نامه در راستای کمک به حرکت ملی بهره وری و تحقق اهداف و سیاست‌های ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی کشور و به منظور استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌ های علمی- پژوهشی موجود و نقش کلیدی سازمان بهره وری آسیایی (APO) در ارتقا بهره‌وری کشورهای عضو، شکل گرفت.

اهداف اصلی این توافق شامل همکاری مشترک در اجرای چرخه مدیریت بهره وری در شهرداری، اندازه گیری دوره ای بهره وری شهرداری، ارتقا بهره وری و بهبود مستمر در تمام ارگان و موضوعات مدیریت شهری، توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه مدیریت دانش، تبادل تجارب، بهره وری سبز (GP)، به اشتراک گذاری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز طرفین و همکاری و مشارکت در برگزاری کارگاه ها، دوره های آموزشی و برنامه های بهبود بهره وری در شهرداری است.

در راستای انجام و اجرای مفاد این توافق‌نامه علاوه بر اهداف مذکور چشم اندازی ترسیم شده که در قالب تعهدات دو طرف انجام می گیرد، این موارد برای شهرداری اصفهان شامل تدوین سند ارتقاء بهره وری و برنامه استقرار چرخه مدیریت بهره وری در شهرداری، اجرای چرخه مدیریت بهره وری و توابع آن مطابق با راهنمای اجرای ماده (۵) قانون برنامه ششم توسعه کشور، اجرای طرح های بهبود بهره وری همچون مدیریت دانش (KM)، بهره وری سبز (GP)، مدیریت مبتنی برنتیجه (RBM)، توسعه یکپارچه جوامع محلی و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی و اجرای برنامه های فرهنگ سازی و ترویجی با هدف ارتقاء فرهنگ شهروندی در حوزه بهره وری و... است.

سازمان ملی بهره‌وری ایران نیز همکاری و ارائه مشاوره به منظور استقرار چرخه مدیریت بهره وری در شهرداری، همکاری در اندازه گیری و سنجش بهره وری مطابق با راهنمای اجرای ماده (۵) قانون برنامه ششم توسعه کشور، مشارکت در استقرار چرخه مدیریت بهره وری در شهرداری، به‌کارگیری ظرفیت شبکه ملی بهره وری در تسهیل و تسریع اقدامات شهرداری به منظور دستیابی به هدف غایی دستیابی به شهرداری بهره ور، ارائه مشاوره برای اجرای طرح‌های بهبود بهره وری همچون مدیریت دانش (KM)، بهره وری سبز (GP)، مدیریت مبتنی بر نتیجه (RBM)، ارتقاء بهره وری نیروی انسانی، فراهم کردن فرصت های آموزشی برای شهرداری در داخل و خارج از کشور، همکاری با شهرداری در اجرای برنامه های ترویجی، فرهنگی، علمی و آموزشی و ... را طی اجرای این توافق‌نامه بر عهده دارد.

مدت اجرای این توافق‌نامه دو سال است.

کد خبر 383046

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.