تغییرات اقتصاد شهری در عصر جهانی شدن

تغییر در ساختار اقتصاد شهری به طور پیوسته با برخی از پروسه های تاریخی مربوط است که شامل نیاز به ضرورت سرمایه داری، صنعتی شدن، مدرنیزه شدن و کاهش وابستگی به صنایع می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، یکی از مباحث اخیر درباره نتایج اقتصاد شهری این است که دولتمردان شهری چه تضمینی برای رشد و پیشرفت طولانی مدت دارند، این جنبه از پیشرفت اخیرا به شدت مورد توجه قرار گرفته است. از این رو تاثیرات مخرب جهانی شدن شامل صنعتی سازی و کاهش اهمیت اقتصاد شهری، بر شهرهای صنعتی قدیمی شایان توجه است.

کسی نمی‌تواند با اطمینان بگوید که کدام سیاست‌ها می تواند شرایط اقتصادی این نوع شهرها را به خوبی بهبود بخشد با این حال مقامات این شهرها دست از تلاش و ارائه راهکارهای پیشرفت برای دستیابی به شهری پیشرفته و حتی جهان‌شهر برنداشته اند.

کتاب "شهر و اقتصاد شهری"  نوشته عبدالله پور آقایی، در جست و جوی کشف ارتباط پیچیده و نامحسوس بین شهرها و اقتصادشان است.

در این کتاب بررسی تغییرات اقتصاد شهری در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته پرداخته شده و روابط میان شهرها و اقتصادشان در ساختارهای جهانی و تاریخی مورد بررسی قرار گرفته است، همچنین روش هایی که درباره انطباق اقتصادی و سطوح ملی و بین المللی بوده نیز در این کتاب معرفی شده است.

رشد شهر تجاری، پیشرفت شهر صنعتی و ایجاد اقتصاد شهری با نقش مسلط خدمات در امتداد جهانی شدن اقتصاد و اثرات جهانی شدن برشهرها، علاوه بر شهرهای با اقتصاد توسعه یافته، در شهرهای در حال توسعه نیز بررسی می‌شود.

این کتاب نقش بررسی کامل شهرنشینی را در شکل گیری فرایندهای اقتصادی ارائه کرده و تاثیرات گوناگونی را که اقتصاد بر شهرها دارد توضیح داده است.

در فصل اول این کتاب که با عنوان " شهر و اقتصاد شهری " به رشته تحریر در آمده است، نویسنده نگاهی تاریخی به چرخه های طولانی رشد و کاهش رشد اقتصاد شهری داشته است و فعالیت‌های اقتصادی مختلفی از جمله تجارت بین المللی برای شهرهای تجاری، تولید برای شهرهای صنعتی و صنایع خدماتی برای مناطق شهری بزرگ را که در رشد و رکود شهری موثر بوده، مورد بررسی قرار داده‌است.

شهرها به دلایل گوناگونی در زمان‌های مختلف رشد یافته یا دچار انحطاط می‌شود، گاهی اقتصاد شهری خود رأی عمل می‌کند به گونه ای که برخی از شهرها به رونق اقتصادی می رسند اما شهرهای دیگر در همان موقعیت دچار رکود اقتصادی می‌شوند.

پژوهشگران شهری تلاش کرده‌اند تا منابع عمده تغییرات اقتصاد شهری را به گونه ای تعریف کنند که برای گروه وسیعی از شهرها و در گذر زمان، فرهنگ و مکان‌های مختلف قابل تعمیم باشد.

اغلب جغرافی دانان شهری معتقدند تمرکزیابی فضایی از راه فراهم کردن امکان سرریز فناوری و شکل دهی به شبکه‌های اجتماعی- فرهنگی، به خودی خود، شکل گیری محیط اقتصادی مطلوب را به دنبال دارد.

در طول دوره بازرگانی و سوداگری، رشد اقتصادی شهرها با تجارت و بازرگانی بین المللی پیوند داشت، از این رو در این دوره شهرهای بندری در تقاطع مسیرهای تجاری سودآور با رشد بالایی رو به رو شد.

بعد از انقلاب صنعتی، مراکز تولید و کارخانه جات جمعیت بسیار بالایی را به سرعت به خود جذب کرده و به دنبال آن خود را در جبهه پیشگام تغییرات اقتصادی و اجتماعی یافتند با وجود این در چند دهه اخیر بسیاری از آن شهرهای قدیمی به انحطاط اقتصادی شدیدی دچار شدند، برخی از شهرهای صنعتی با موفقیت توانستند پایه اقتصاد شهر را از راه توسعه بخش خدمات با ارزش افزوده بالا، تنوع بخشیده و برخی دیگر در این کار موفق نبوده اند.

نویسنده کتاب به منظور بررسی نقش شهرهای بزرگ در اقتصاد ملی و جهانی نوشته است، شهرهای بزرگ موهبتی به شمار می‌روند که برای جوامع انسانی ماهیتی دوگانه دارند، با فرض شدت و گستردگی یکسان مسائل شهری، اغلب تصور ناراخت کننده و حتی وحشتناکی از شهرها وجود دارد این تصور از شهری آشفته و زحمت‌افزا در آثار بسیاری از اندیشمندان تکرار شده‌است.

شهرهایی که دارای انبوهی از مسائل اقتصادی و اجتماعی هستند، که غالبا نیز این شهرها بزرگ هستند، مولد رشد اقتصادی کشرهایشان نیستند بلکه مانعی برای توسعه به شمار می‌روند، بسیاری از شهرهای بزرگ در کشورهای کم درآمد شاهدی اثبات شده و درست بر وجود زیان‌های اقتصادی جدی در شهرنشینی بزرگ مقیاس به شمار می‌آیند.

چنین کشورهایی ممکن است اینطور استدلال کنند که برای بالابردن توسعه اقتصادی ملی، ایجاد محدودیت در مسیر رشد شهری لازم است اگر چه عملی بودن چنین سیاست هایی همیشه مجادله بر انگیز خواهد بود.

مشکلات شهری از عوامل جغرافیایی بر می‌خیزد که موجب عملکرد موفق شهرها نیز می‌شوند، با وجود زیان ها و بروز دیگر مسائل ناشی از رشد شهری، شهرهای بزرگ مانند ماشین رشد اقتصاد ملی و در سال‌های اخیر اقتصاد جهانی، عمل می‌کنند.

شهرهای بزرگ در اقتصاد سرمایه داری، مکان‌های بهره وری و  کارآیی بالا در تولید محسوب می‌شوند، آنها از طریق تجارت، صنعتی شدن، مدرنیزاسیون، دولت سازی، مهاجرت و اکنون جهانی شدن، به رشد بسیار شگفت انگیزی دست یافته اند.

اثرات جهانی شدن بر شهرها، در قلمروهایی مانند تجدید ساختار اقتصادی، نوسازی مراکز درون شهری، قطبی شدن اجتماعی و شیوه های زندگی چند فرهنگی آشکار می‌شود، بر اساس فرضیه جهانی شدن تغییرات شهری می‌تواند با ارجاع به فرایندهای اقتصادی جهان نگر تبیین شود.

کد خبر 382848

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.