زندگی بدون شهر می توانست بسیار فقیرانه تر از حال باشد

زندگی بدون شهر می توانست بسیار فقیرانه تر از حال حاضر باشد، نه فقط برای ساکنان شهر بلکه برای تمام کسانی که کالاها و خدماتی را که در شهرها تولید می شود، مصرف می کنند و تمام کسانی که از حقوق سالانه بالاتری برخوردارند زیرا توانسته اند به شهرها مهاجرت کنند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، در بررسی کتاب " اقتصاد شهر" تألیف پروفسور براندان اوفلرتی و ترجمه ایرج اسدی توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و ارائه ای از خلاصه آن آورده شده است که اگر می توانستید مشخص کنید چگونه تصادفات اتومبیل در چین را دو درصد کاهش دهید در حقیقت می توانستید سالیانه افرادی را به اندازه کسانی که در واقعه یازده سپتامبر کشته شده اند از مرگ نجات دهید. اگر شما می توانستید جدایی گزینی مسکن در شهرهای آمریکایی را کاهش دهید، فرزندان آفریقایی ـ آمریکایی می توانستند سالم تر زندگی کنند و چیزهای بیشتری را در مدارس بیاموزند. اگر می توانستید تأخیرهای اتوبوس را کاهش دهید وقت کمتری از مسافران روزانه مرکز ـ پیرامون گرفته می شد و به هدر می رفت.

این کتاب در واقع برای افرادی که به بررسی موضوعات فوق علاقه مند هستند، تألیف شده است.

کتاب "اقتصاد شهر" درباره شهرها و سیاست های عمومی است که می تواند به بهبود و یا بدتر شدن این مکان ها برای زندگی، کار و تفریح بیانجامد. اینگونه موضوعات به طور سنتی به "اقتصادشهری" مرسوم است.

این کتاب همچنین می تواند درباره شهرهای سراسر جهان باشد. انبوهگی شهری ( که معمولا در نواحی کلان شهری متجلی می گردد) ایده بزرگی است و بر اساس آن تمرکز مقدار زیادی از فعالیت در یک ناحیه کوچک موجب صرفه جویی در هزینه های حمل ونقل شده، به انواع لوازم آسایش انسانی، اشتراک منابع و هزینه ها و اقتصاد مقیاس اجازه بروز داده و موجب ترغیب گسترش ایده های جدید گشته و به راحتی خواسته ها و مطلوب های انسانی را برآورده می کند.

شهرها چنین ایده های حیرت انگیزی هستند و بیشتر افراد جهان که در چنین مکان‌هایی زندگی می کنند را می توان "شهری" نامید در حالی‌که در سال ۱۹۰۰ تنها ۱۶ درصد جمعیت را می شد چنین نامید.

زندگی بدون شهر می توانست بسیار فقیرانه تر از حال حاضر باشد، نه فقط برای ساکنان شهر بلکه برای تمام کسانی که کالاها و خدماتی را که در شهرها تولید می شود، مصرف می کنند و تمام کسانی که از حقوق سالانه بالاتری برخوردارند زیرا توانسته اند به شهرها مهاجرت کنند.

این مباحث در مورد همه کسانی که در دنیای امروز زندگی می کنند صادق است. اما واقعیت این است که زندگی شهری نقایصی نیز دارد: ترافیک و ازدحام شهری، آلودگی و مسائل بهداشتی، بی خانمانی و جرم و جنایت و ... و این کتاب تلاش کرده است تا این چنین مجموعه متناقضی را پوشش دهد.

مقصود مزایا و معایب شهری، البته از دید اقتصادی آن است. نویسنده معتقد است که مشکلات شهری برآمده از همان بستری است که به مزایای آن مجال بروز داده است. به همین دلیل نمی توان از مزایای شهری بهره جست بدون اینکه حداقل با تعدای از مسائل و مشکلات آن سوی مواجه نبود.

این کتاب به بررسی اقتصاد شهری از منظر سنتی نپرداخته است بلکه موضوعات دیگر کتاب مانند تصادفات در ترافیک، تأمین آب شرب، فاضلاب، حفاظت در برابر حریق، جمع آوری زباله، نیروی پلیس، رفتار خیابانی، مراقبت کودکان، قوانین و ضوابط مسکن، بی خانمانی، مشروبات الکلی، مواد مخدر غیرمجاز، حبس و زندان، کاهش مالیات ها و... اگر نگوییم هیچ وقت، به ندرت در دیگر کتاب های اقتصاد شهری متداول مورد بحث قرار می گیرد.

نگارنده مدعی است که در انتخاب موضوعات کتاب از خود پرسیده که "کنشگران شهری واقعی چه نکته و فهمی از هر یک از این تحلیل ها به دست خواهند آورد."

 از دید نگارنده کنشگران واقعی شهر تنها کارگزاران حکومتی نیستند، بلکه رهبران کارگری، انجمن های تجاری، گروه های اجتماعی، کلیساها و سازمان های غیرانتفاعی انجمن های همسایگی، اتحادیه و هر کسی که می تواند به رخداد واقعه ای در شهر کمک کند، جزء بازیگران مؤثر شهر هستند.

اما این نکته قابل ذکر است که کتاب بیشتر توجه اش را به شهرهای آمریکایی معطوف کرده و تنها در برخی موارد به کشورهای در حال توسعه پرداخته است. البته نویسنده اذعان دارد مسائلی که این شهرها با آن روبرویند در تعیین ماهیت تحولات شهری قرن بیست ویکم تأثیر بسیاری خواهد داشت.

این کتاب به زعم نویسنده در این باره است که چگونه مزایای زندگی شهری می تواند به بهترین نحو مردم را در ارضای مطالبات شان و رسیدن به اهداف مورد نظرشان یاری رساند.

در کتاب " اقتصاد شهر" نوشته براندان اوفلرتی که از اساتید شناخته شده اقتصاد سیاسی و اقتصاد عمومی دانشگاه کلمبیا است؛

بعد از مقدمه ای کوتاه که به عنوان فصل اول آمده است در فصل دوم به طرح مزایای زندگی شهری پرداخته و چگونگی اندازه گیری این مزایا از سوی اقتصاددانان شهری را شرح می دهد. این فصل توضیح می دهد که جهان در صورتی که مدیریت شهرها به گونه ای ناکارآمد صورت گیرد چه چیزهایی را از دست خواهد داد.

فصول سوم و چهارم درباره اتومبیل و تأثیر آن بر زندگی شهری و محیط زیست است. فصل پنجم به حمل ونقل انبوه می پردازد. فهم و درک حمل ونقل مقدمه ای است که در درک فصل بعدی ما را یاری خواهد کرد. فصل ششم به تحلیل کاربری زمین و قیمت زمین می پردازد: زمین چگونه مورد استفاده قرار می گیرد و ارزش آن تا چه حدی بستگی به نوع دسترسی دارد که به دیگر مکان ها فراهم می سازد.

فصل هفتم به موضوعی تکراری می پردازد. پرسش درباره اینکه آیا شهرهای آمریکایی خیلی پراکنده توسعه یافته اند و اینکه آیا کشورهای در حال توسعه باید درباره این نوع پراکنده رویی آمریکایی هوشیار باشند یا نه؟ این فصل به بررسی موضوع اثرات بیرونی در شهرها پرداخته است. فصل هشتم درباره قواعد و مقرراتی است که به سرکوب فعالیت های ضداجتماعی می پردازد. فصل نهم درباره اقدامات و فعالیت های به لحاظ اجتماعی نامطلوب است. نویسنده در این فصل به موضوع آب و فاضلاب، حفاظت در مقابل حریق و جمع آوری زباله می پردازد. منطقه بندی موضوع اصلی فصل هشتم است. نویسنده در هر دو فصل هشتم و نهم به این پرسش می پردازد که آیا قصور در سیاست گذاری های عمومی مورد بررسی می تواند به پرواز از بدبختی منجر شود؟

آموزش موضوع فصل دهم است. مشکلات و دشواری های توسعه سیاست های مناسب، مزایای عظیم شهری و اثرات تکنولوژیک در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد.

حمل ونقل، مسکن، پراکنده رویی و افزایش بازده نسبت به مقیاس همگی در تحلیل آموزش وارد می شوند. به عبارت دیگر همه انواع سیاست هایی که در فصول پیشین بررسی شده اند در تحلیل این فصل نیز مداخله داده می شوند. فصل یازدهم نشان می دهد که شکاف های قومی و نژادی احتمالا عامل مهمی در از دست رفتن مزایای زندگی شهری هستند. فصل دوازدهم به بررسی سیاست هایی می پردازد که ممکن است به کاهش و تقلیل مسائل ناشی از شکاف های قومی و نژادی بیانجامد. درک و شناخت مسائل و موضوعات نژادی برای درک و شناخت سیاست های مرتبط با مسکن کم درآمدها، جرم و جنایت و توسعه اقتصادی و نظایر اینها ضروری است. بنابراین مبحث نژادی موضوعی است که در بحث پراکنده رویی و دیگر بحث های مرتبط به آن پرداخته می شود.

در این کتاب سه فصل به موضوع مسکن و ابعاد مختلف آن اختصاص یافته است. در فصل سیزدهم با عنوان «مسکن: تصویری جامع» به بررسی سیاست هایی پرداخته می شود که طیف وسیعی از امریکائیان را تحت تأثیر قرار می دهد: از جمله موضوعاتی چون مالیات بر درآمد صاحبان مسکن، قوانین و مقررات اجاره و بازار رهن. این سیاست ها بر پراکنده رویی نیز تأثیر داشته است. دو فصل دیگر، مرتبط با مسکن اقشار فقیر شهری است.

فصل چهارده به بررسی سیاست هایی می پردازد که بر کمک به افراد فقیر برای به دست آوردن مسکن متمرکز است. فصل پانزدهم به موضوع بی خانمانی در شهر می پردازد. دو فصل بعدی به موضوع جرم و جنایت پرداخته است؛ مسأله اصلی که زایل کننده مزایای زندگی شهری است و ممکن است هم به پراکنده رویی و هم به خصومت های نژادی بیانجامد.

فصل شانزده به موضوع جنایت (جرم های همراه با قربانی) و فصل هفدهم به موضوع جرم (اعمال ناهنجار بدون قربانی، مانند مصرف مواد مخدر، مصرف الکل و حمل اسلحه) می پردازد.

فصل هجدهم (فصل آخر) با عنوان توسعه اقتصادی شهر در این موضوع تألیف شده است. در فراهم ساختن مباحث این فصل نویسنده به محتوای فصول گذشته بارها مراجعه کرده است و از آنها در استدلال های این فصل بهره جسته است.

کد خبر 382157

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.