نیازسنجی از شهروندان اصفهانی در راستای تدوین برنامه ۱۴۰۰

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان گفت: برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پروژه جدید نیازسنجی از شهروندان اصفهانی در حال انجام است و نتایج آن در ابتدای سال ۹۹ در اختیار مجموعه معاونت‌ها قرار خواهد گرفت تا در تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰ مورد استفاده قرار گیرد.

سعید ابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: نیاز سنجی و نظر سنجی در شهر اصفهان هر دو سال یکبار انجام می‌شود و محدوده پرسش‌گری آن شامل کل مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان است که شامل ۱۹۹ محله بوده است.

وی افزود: تعداد نمونه‌ها بر اساس برآوردها در سه دوره اخیر و بسته به روش پژوهش بین پنج تا هفت هزار نمونه و به طور میانگین در حدود شش هزار نمونه بوده است، توزیع نرمال نیز در توزیع نمونه‌ها رعایت و تعادل در همه رده‌های سنی، تحصیلی و جنسی حفظ شده است.

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان با اشاره به سطح پوشش جغرافیایی محلات شهر اصفهان، تصریح کرد: توزیع نمونه‌ها در محلات شهر اصفهان به نحوی بوده که تمام سطح یک محله را پوشش داده است، در حقیقت در فرآیند پرسشگری همه بخش‌های یک محله مورد بررسی قرار می‌گرفت.

ابراهیمی ادامه داد: در آخرین دوره نیازسنجی در جلساتی که با سایر معاونت‌ها برگزار شد، موضوعات مهمی که نیاز به پیمایش داشت شناسایی و در فرآیند پرسشگری مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از این موضوعات از جمله وی‍ژگی های دموگرافیک و حکمروایی شهری جز آیتم‌های ثابت پرسشگری بوده و در همه دوره‌ها مورد بررسی قرار گرفته است، در حالی که برخی سوالات مربوط به خدماتی که شهرداری ارائه می‌دهد در هر دوره متناسب با نیاز معاونت‌ها تغییر کرده است.

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان با بیان اینکه هم‌اکنون تحلیل روند سه دوره نیازسنجی گذشته یعنی سال‌های ۹۱، ۹۳ و ۹۵ در حال انجام است و نتایج آن در فرآیند تدوین برنامه و بودجه سال آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: تحلیل روند و اطلاعات دقیق و کاملی را در روند تغییر نیاز شهروندان در اختیار شهرداری قرار می‌دهد.

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان گفت: برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پروژه جدید نیازسنجی از شهروندان اصفهان نیز در حال انجام است و نتایج آن در ابتدای سال ۹۹ در اختیار مجموعه معاونت‌ها قرار خواهد گرفت تا در تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰ مورد استفاده قرار گیرد.

تحلیل نتایج روند نمونه‌گیری‌ها

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان با بیان اینکه در فرآیند تحلیل روند میزان تغییر نیازهای مردم در دوره‌های مختلف با هم مقایسه می‌شود، گفت: پروژه‌های نیازسنجی در سال‌های ۹۱، ۹۳، ۹۵  با روش‌های مختلفی انجام شده است، در مرحله توصیف اولیه میزان نیازها در محلات مختلف بررسی و تبیین می‌شود.

ابراهیمی گفت: در بخش تحلیل پروژه‌های نیازسنجی نیز میزان و شدت نیازهای شهروندان و ارتباط بین این نیازها با وی‍ژگی‌های دموگرافیک و اقتصادی - اجتماعی مشخص می‌شود تا تحلیل‌های متناسبی انجام شود.

وی با اشاره به مفهوم نظر سنجی و نیاز سنجی، افزود: تمرکز نظرسنجی عموما بر روی شناخت نظر مردم در مورد خدماتی است که ارائه می‌شود، اما نیازسنجی الزاما در مورد خدمات موجود نیست بلکه هدف آن کشف و شناسایی مسائل جدید و تمرکز بر شناخت وضعیت موجود و مقایسه آن با وضعیت مطلوب است.

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان خاطر نشان کرد: شناخت وضعیت موجود از نظر سطح ارائه خدمات شهری و تلاش برای نیل به وضعیت مطلوب در روند انجام پروژهها اهمیت زیادی دارد، هدف از انجام پروژه‌های نظرسنجی و نیازسنجی، شناسایی وضعیت موجود و تعیین میزان فاصله با وضعیت مطلوب است تا به عنوان یکی از ورودهای فرآیند تدوین برنامه و بودجه در دوره‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

کد خبر 380844

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.