اهرم‌های فرهنگی، فضاهای شهر را دستخوش تغییر می‌کند

یک کارشناس شهرسازی گفت: توجه به فضاهای شهری بدون در نظر داشتن هویت و فرهنگ حاکم بر آنها، برنامه و طرح‌های شهری را با شکست مواجه می‌کند.

امیر حسین شبانی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: پژوهش‌های بسیاری به ویژه در دهه ۶۰ و۷۰ میلادی قرن بیستم، درباره تاثیرات متقابل فضا و انسان انجام شده و تاثیر فضا را بر شکل‌گرفتن یا شکل نگرفتن رفتار یک انسان یا یک شهروند مشخص می‌کند.

وی افزود: بررسی اینکه رفتار یا فرهنگ یک انسان تا چه میزان باعث ایجاد تغییر در فضا می‌شود و این رفتار به چه شکل، در چه مقیاس و  با چه کیفیتی بر روی فضاهای پیرامون وی یا فضاهای شهری اثرگذار است، یکی از مباحث مهم و اثرگذار در طرح‌های شهری شهرها است.

این کارشناس شهرسازی با بیان اینکه تاثیرات متقابل انسان و فضا گزاره‌ای ثابت شده است، خاطرنشان کرد: میزان تاثیرگذاری فضا و انسان بر روی هم و بالعکس، همینطور نوع تاثیرگذاری در بازه‌های مختلف زمانی و مکانی متفاوت بوده و باید در برنامه‌ریزی شهر و طراحی فضاهای شهر مدنظر قرار بگیرد.

شبانی با اشاره به نقش فرهنگ در ارتباط میان انسان و فضا، عنوان کرد: فرهنگ عاملی وسیع و فراگیر است که در طول زمان و مکان و تحت تاثیر اندوخته‌های فردی و اجتماعی انسان، بستر کالبدی و عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در حال تولید و بازتولید است و اثر موثر خود را بر انسان‌ها و فضاهای شهری می‌گذارد.

وی ادامه داد: فرهنگ شهروندی در هر دوره و تحت تاثیر عوامل مختلف دستخوش تغییر و تحول می‌شود و تاثیر بسزایی در برنامه‌ریزی و طراحی شهری دارد.

این کارشناس شهرسازی گفت: توجه به اقدامات و اقتضائاتی که هر فرهنگ در فضاهای شهری و در زمان مشخص تولید یا بازتولید می‌کند، حائز اهمیت است و چنانچه کنش‌های فرهنگی در فضاهای شهری و نظام برنامه‌ریزی شهرها در نظر گرفته نشود، هویت از بسترهای شهری حذف می‌شود.

شبانی افزود: چنانچه به نقش هویت و فرهنگ در برنامه‌ریزی فضاهای شهری توجه نشود، طرح مورد نظر علمی و پاسخ ده نیست و نه تنها مسئله‌ای را رفع نمی‌کند، بلکه برنامه‌ریزان، طراحان و مدیران را نیز در رسیدن به اهداف خود سرگردان می‌کند.

کد خبر 377539

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.