ساخت و ساز در اراضی کشاورزی خلاف قانون است

به گفته مدیر کمیسیون های ماده صد شهرداری برای ساختمان هایی که در اراضی کشاورزی واقع در حریم و خارج از حریم شهر احداث می شوند، بر اساس ماده یک تبصره یک زراعی توسط جهادکشاورزی حکم تخریب صادر می شود و علاوه بر حکم تخریب، برای سازندگان آنها سه برابر قیمت ساخت جریمه در نظر گرفته می شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، مدیریت کمیسیون های ماده صد شهرداری مرجع شبه قضایی رسمی رسیدگی به تخلفات ساختمانی است؛ این مدیریت نقشی پیشگیرانه در گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمانها و احداث بناهای مازاد و مغایر با پروانه ساخت دارد.

کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد؛ به این معنی که هیچ مرجعی حق رسیدگی به این تخلفات را ندارد و حتی دادگستری نیز به استناد صلاحیت عام خود از چنین صلاحیتی بهره مند نیست.

این کمیسیون متشکل از سه عضو اصلی شامل: نماینده دادگستری،  نماینده وزارت کشور و نماینده شورای اسلامی شهر است

در این راستا برای آگاهی بخشی به عموم و پیشگیری از تخلفات ساختمانی مردم و ارتقا آگاهی شهروندان ما را بر آن داشت تا در نوشتاری که در ادامه از نظرتان می گذرد، پاسخ برخی از سؤالاتی را که در بین شهروندان متداول است، از زبان"غلامعلی فیض اللهی- مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان"  اطلاع رسانی کنیم.

مسئول اجرای آراء کمیسیون های ماده صد چه مرجعی است؟

اجرائیات شهرداری مناطق هستند، کمیسیون ماده صد مسئول رسیدگی و صدور رأی هستند اما  اجرای آن با بخش اجرائیات شهرداری هاست.

اگر ساختمانی بدون پروانه هم دارای تخلف ساختمانی مسکونی و هم تجاری باشد، کمیسیون ماده صد آیا فقط یک رأی ماده صد صادر می کند؟

خیر، رسیدگی به دو قسمت تقسیم می شود.

درباره رسیدگی به تخلف در بخش مسکونی،  اگر ساختمان بدون پروانه ساخته شده باشد بر اساس تبصره ۴، یک دهم ارزش معاملاتی جریمه صادر می شود و اگر قسمت تجاری هم بدون پروانه باشد، بر ابر تبصره ۴، یک پنجم ارزش سرقفلی جریمه صادر می شود.

اگر ساختمان پروانه داشته باشد و مازاد بر پروانه ساخت و ساز انجام شده باشد، قسمت مسکونی را بر اساس تبصره ۲ و قسمت تجاری را بر اساس تبصره ۳ جریمه می کنند.

آیا شهرداری می تواند با متخلف ساختمانی توافق کند؟

اگر رأی کمیسیون ماده صد برای تخریب صادر شده باشد دیگر امکان توافق نیست.

چنانچه قبل از اینکه پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع شود، در رابطه با خلاف هایی که مشهود نباشد و به دیگران ضرر نرساند، شهرداری می تواند با متخلف ساختمانی توافق کند اما چنانچه همین پرونده در کمیسیون ماده صد مطرح و رأی صادر شود، دیگر شهرداری نمی تواند توافق کند.

در صورتی که مدت اعتبار پروانه ساختمانی تمام شده اما هنوز ساخت و ساز انجام نشده باشد، مالک باید چه اقدامی انجام دهد؟

پروانه ساختمانی مدت زمان مشخصی دارد و چنانچه از زمان آن بگذرد، اما مالک هنوز اقدامی نکرده باشند، باید دوباره به شهرداری مراجعه و شهرداری طبق آخرین ضوابط به آنها پروانه دهد.

البته مبلغی که هنگام دریافت پروانه ساختمانی بابت تراکم و پروانه پرداخت شده است، محفوظ می ماند.

اگر زمان پروانه بگذرد و ساخت و ساز انجام شود، ساختمان به عنوان ساختمان بدون پروانه قلمداد می شود و در کمیسیون ماده صد باعث بروز مشکلاتی برای مالکان می شود.

چنانچه مالک در زمان ساخت نه تنها عقب نشینی نکرده بلکه قسمتی از کوچه را هم تصرف کرده باشد، اهالی کوچه باید به کجا مراجعه کنند؟

اگر عقب نشینی انجام نشده باشد، اهالی کوچه باید به شهرداری منطقه مراجعه و اعلام شکایت کنند تا شهرداری پرونده را به کمیسیون ماده صد ارسال کند.

اما اگر مالک نه تنها عقب نشینی نکرده بلکه قسمتی از کوچه را هم تصرف کرده باشد؛ این تصرف عدوانی (به زور یا خلاف) است و هم شهرداری و هم اهالی کوچه می توانند به دادگاه شکایت کنند چرا که رسیدگی به اینگونه تخلفات در صلاحیت دادگستری است اما شهرداری می تواند در دادگستری طرح شکایت کند و رفع تصرف عدوانی را خواستار شود.

آیا ساخت و ساز در اراضی کشاورزی ممنوع است؟

بله، برای ساختمان هایی که در اراضی کشاورزی واقع در حریم و خارج از حریم شهر احداث می شوند، بر اساس ماده یک تبصره یک زراعی توسط جهادکشاورزی حکم تخریب صادر می شود و علاوه بر حکم تخریب، برای سازندگان آنها سه برابر قیمت ساخت جریمه در نظر گرفته می شود.

برای ساخت وساز در  اراضی کشاورزی واقع در محدوده شهر نیز کمسیون ماده صد شهرداری رأی تخریب صادر می کند؛ البته اگر مالک بخواهد در محدوده شهر تغییر کاربری دهد، باید به کمیسیون ماده ۵ و برای خارج از محدوده شهر باید به جهادکشاورزی مراجعه کند.

بعضی از پنجره ساختمان ها مشرف به خانه های روبه رویی هستند، اگر فردی در این رابطه شکایت داشته باشد باید به کمیسیون ماده صد مراجعه کند یا به شهرداری منطقه؟

باید به شهرداری منطقه مراجعه و طرح شکایت کند، پس از اعلام شکایت شهرداری منطقه بازدید می کند و اگر خلافی انجام شده باشد مراتب به کمیسیون ماده صد اعلام می شود.

چنانچه مشرفیت پنجره ساختمانی بر دیگر ساختمان ها محرز شود، کمیسیون ماده صد رای بر رفع مشرفیت صادر می کند.

برای ایجاد تغییرات در نقشه ساختمان بهترین راهکار چیست؟

بسیاری از مردم پروانه می گیرند اما در حین ساخت و ساز به این نتیجه می رسند که متراژ بالکن منزل را افزایش داده یا یک طبقه اضافه کنند و تغییراتی در شکل ساختمان ایجاد کنند.

گاهی اینگونه درخواست ها را به معمار یا مهندس ناظر ساختمان انتقال می دهند و شاید مهندس یا پیمانکار به مالک بگوید ساخت و ساز را انجام دهید و بعد جریمه آن را به شهرداری پرداخت کنید؛ در صورتی که با توجه به اینکه در قسمتی از پروانه ساختمان برگه اصلاحیه وجود دارد، اگر مالک یا ذی نفع به شهرداری مراجعه و پروانه ساختمان را اصلاح کنند، هزینه های کمتری متحمل می شود.

ممکن است مالک ساختمانی را بسازد، پرونده در کمیسیون ماده صد مطرح شود و کمیسیون رأی بر تخریب صادر کند در این صورت همه هزینه ها و مشکلات ساخت و ساز از بین می رود و مالک از نظر فکری، مالی، روحی و روانی دچار مشکل می شود، بنابراین اگر قرار است تغییراتی در ساختمان ایجاد شود، بهترین راهکار اصلاح پروانه ساختمان است تا هزینه کمتری پرداخت شود.

کمیسیون ماده صد، جرائم دریافتی را خرج چه کارهایی در سطح شهر می کند؟

بسیاری از شهروندان بر این باور هستند که جرایم ماده صد به حساب این کمیسیون پرداخت می شود در حالی که مبلغ جرایم ماده صد به حساب شهرداری مرکزی واریز می شود.

کمیسیون ماده صد فقط یک مرجع رسیدگی کننده است و پولی دریافت نمی کند.

برخی از افراد هستند که وعده گرفتن مجوز برای ساخت طبقه یا دیگر امکانات ساختمان را به مالک می دهند، آیا می توان به این افراد اعتماد کرد؟

به هیچ عنوان!، در بسیاری از مناطق افراد سودجو به عنوان واسطه خود را معرفی می کنند، پول می گیرند و وعده می دهند که برای ساختمان مجوز ساخت یک طبقه اضافه را بگیرند، اما مالکان یا ذی نفعان به هیچ وجه نباید به افراد غیر مسئول اعتماد کنند و مالکان چنانچه مشکلی دارند خودشان به شهرداری مراجعه کنند.

نشانی کمیسیون ماده صد شهرداری اصفهان واقع در خیابان کاوه، پل چمران، جنب شهرداری منطقه ۷، معاونت شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده صد است و ما آماده پاسخگویی به شهروندان هستیم.

کد خبر 331591

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.