با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار http://www.Imna.ir/rss
RSS صفحه اصلی http://www.Imna.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
RSS سرویس آدرس RSS
سیاسی http://www.Imna.ir/rss/tp/28
شهر http://www.Imna.ir/rss/tp/2
شوراها http://www.Imna.ir/rss/tp/47
کلانشهرها http://www.Imna.ir/rss/tp/52
شهرستان ها http://www.Imna.ir/rss/tp/24
شهرستان ها > شهرضا http://www.Imna.ir/rss/tp/59
شهرستان ها > فریدن http://www.Imna.ir/rss/tp/60
شهرستان ها > لنجان http://www.Imna.ir/rss/tp/64
شهرستان ها > سایر http://www.Imna.ir/rss/tp/73
جامعه http://www.Imna.ir/rss/tp/3
فرهنگ http://www.Imna.ir/rss/tp/4
اقتصادی http://www.Imna.ir/rss/tp/5
علم و فناوری http://www.Imna.ir/rss/tp/6
ایثار و حماسه http://www.Imna.ir/rss/tp/35
ورزشی http://www.Imna.ir/rss/tp/7
ورزشی > قهرمانی http://www.Imna.ir/rss/tp/39
ورزشی > همگانی http://www.Imna.ir/rss/tp/40
عکس http://www.Imna.ir/rss/tp/23
عکس > عکس خبری http://www.Imna.ir/rss/tp/80
عکس > دریافتی http://www.Imna.ir/rss/tp/81
عکس > مستند http://www.Imna.ir/rss/tp/82
چند رسانه ای http://www.Imna.ir/rss/tp/41
چند رسانه ای > صوت http://www.Imna.ir/rss/tp/36
چند رسانه ای > فیلم http://www.Imna.ir/rss/tp/37
چند رسانه ای > اینفوگرافیک http://www.Imna.ir/rss/tp/42
مجله خبری ایمنا http://www.Imna.ir/rss/tp/79
نشریات الکترونیک http://www.Imna.ir/rss/tp/84
نشریات الکترونیک > شهرگاه http://www.Imna.ir/rss/tp/85
نشریات الکترونیک > خطشه http://www.Imna.ir/rss/tp/86