اصفهان 1400

شهرداری اصفهان بهره برداری آزمایشی از برنامه کاربردی «همراه داده اصفهان» که شامل آمار و اطلاعات شهری، برنامه اصفهان ۱۴۰۰ ، پیشرفت پروژه های شهری و دیگر شاخص ها است، را در اوایل آبان ماه ۹۶ انجام خواهد داد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، برنامه اصفهان ۱۴۰۰ یکی از برنامه‌های مهم شهر اصفهان است.

این برنامه مبنای برنامه ریزی های شهری برای این کلانشهر به شمار می رود، البته در شهر اصفهان پیش از این نیز برای اصفهان ۸۰، ۸۵، ۹۰ و ۹۵ سندهای برنامه ریزی تهیه و تدوین شده بود و مدیریت شهری اصفهان به خوبی از پس تحقق اجرای این برنامه ها برآمد.

یکی از مسائل مهمی که در برنامه ریزی سند اصفهان ۱۴۰۰ به آن توجه شده، اهمیت برنامه ریزیهای کارشناسی شده و علمی است که سبب جلوگیری از مشکلات آینده و بازنگری های بعدی می شود.

کلانشهر اصفهان از سال ۱۳۷۵ تاکنون چهاربرنامه پنج ساله را به طور مستمر تدوین و اجرا کرده و اصفهان ۱۴۰۰ پنجمین برنامه پنج ساله شهرداری اصفهان پس از برنامه‌های اصفهان +۲۲، اصفهان ۸۵، اصفهان ۹۰ و اصفهان ۹۵ می‌باشدبرنامه اصفهان ۱۴۰۰ برای سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ تدوین شده که در سال ۹۴ به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.

مهم‌ترین سیاست‌های حاکم برتدوین برنامه اصفهان ۱۴۰۰، مشارکت کلیه ذی‌نفعان و همچنین تلفیق رویکردهایکیفی و کمی برنامه است.

نظارت مردم برای شهرداری حائز اهمیت است

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان در گفتگو با خبرنگار ایمنا، مهم‌ترین مزیت برنامه اصفهان ۱۴۰۰، نسبت به برنامه‌های گذشته شهرداری اصفهان را قابلیت رصد و ارزیابی آن می داند و می گوید: برنامه اصفهان ۱۴۰۰ تنها به صورت کیفی تدوین نشده و به صورت کاملاً مشخص، قابلیت رصد و ارزیابی را در تمام سطوح دارد.
سعید فردانی اظهار می کند: همانگونه که در تدوین برنامه اصفهان ۱۴۰۰ مشارکت مردم را به صورت مجازی داشتیم، به طور حتم در اجرای آن هم مشارکت و نظارت مردم می تواند بسیار مؤثر باشد.

وی با اشاره به اینکه در سیر تدوین برنامه اصفهان ۱۴۰۰ مردم در لایه های اهداف، سیاست ها و ارزش ها با شهرداری مشارکت داشتند، ادامه می دهد:  در اجرا هم نظارت مردم برای نهاد اجتماعی مثل شهرداری بسیار حائز اهمیت است.

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان تحقق این برنامه اصفهان را در ۲ بخش قابل رصد می داند، اول اینکه چه کارهایی در برنامه پیش بینی شده بود که در بازه زمانی ۹۵ تا ۹۹ انجام شود و دیگر اینکه تا چه اندازه این کارها توانسته شاخص های توسعه شهری و برنامه اصفهان ۱۴۰۰را تغییر دهد.

وی تصریح می کند: در بخش اول پیرامون اینکه چه اقدام ها و طرح های اجرایی در برنامه داشتیم و چه میزان از آنها آن محقق شده است، می توان گفت که در بخش تحول شهرداری برنامه اصفهان ۱۴۰۰، حدود ۴۹ طرح و پروژه شاخص داشتیم که قرار بود در بازه ۵ ساله انجام شود.

فردانی خاطرنشان می کند: در حال حاضر ۱۴ طرح از ۴۹ طرح و پروژه شاخص شهرداری کلید خورده و تقریباً درصدهایی بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته اند

پیشرفت ۸۰ درصدی پیاده سازی نظام مدیریت و ارزیابی عملکرد

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان از جمله طرح های کلید خورده برنامه اصفهان ۱۴۰۰ را استقرار نظام مدیریت پروژه بر اساس استاندارد پی. ام. باک یا پیاده سازی مدل تعالی سازمانی بر اساس استاندارد اروپایی ای. اس. کیو. ام ESQM عنوان می کند و می گوید: دیگر پروژه شاخصی که تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت داشته است، تهیه، تدوین و پیاده سازی نظام مدیریت و ارزیابی عملکرد است که تحقق عملکرد شهرداری را در راستای اهداف برنامه اصفهان ۱۴۰۰ رصد می کند.

وی اضافه می کند: این اقدام بسیار بزرگ توسط گروه برنامه ریزی ارزیابی عملکرد، اداره آمار و تحلیل اطلاعات با همراهی مشاوران ما در دانشگاه اصفهان از سال گذشته آغاز شده و اوایل آبان ماه به مناسبت روز آمار و برنامه ریزی، رونمایی از این پروژه شاخص را در دستور کار قرار داده ایم.

فردانی شفاف سازی خدمات شهرسازی و ضوابط و طرح ها و صدور پروانه ساختمانی به صورت الکترونیکی را از دیگر پروژه های برنامه اصفهان ۱۴۰۰ برشمرد که به صورت کامل انجام شده است.

وی یادآور می شود: از دیگر پروژه های شاخص در حوزه خدمات شهری که در برنامه اصفهان ۱۴۰۰ به صورت ویژه بر روی آن تمرکز شده است، مدیریت و صرفه جویی انرژی در راستای اهداف اصفهان ۱۴۰۰ مبنی بر مدیریت بهینه منابع است تا بتوانیم انرژی را در شهرداری و شهر اصفهان به حد مطلوب داشته باشیم.

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان اضافه می کند: یکی دیگر از پروژه های تحول در شهرداری، اجرای نظام زیرساخت داده های مکانی شهر اصفهان است که از سال گذشته آغاز و با جدیت در حال پیگیری است.

وی از تحقق ۱۰۰ درصدی سهم اجرای برنامه تحول شهرداری در سال های ۹۵ و ۹۶ خبر می دهد و تاکید می کند: برای جمع بندی در حیطه تحول شهرداری در بخش اول برنامه اصفهان ۱۴۰۰ می توان گفت که ۳۰ درصد از فعالیت هایی که قرار بود در برنامه اصفهان ۱۴۰۰ در بازه زمانی اعلام شده انجام شود، شروع شده و درصدهایی بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته اند.

فردانی افزایش بهره وری مدیریت منابع و سرمایه های اجتماعی را رویکرد اصلی در بخش تحول شهرداری خوانده و اظهارمی کند: در حوزه تحول شهرداری طبق برنامه پیش رفته ایم و دچار عقب ماندگی نشده ایم.

بیش از ۶۰ درصد پروژه های شهری با اهداف برنامه اصفهان ۱۴۰۰ ارتباط مستقیم دارند

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان یادآور می شود: در بخش پیشرفت شهر، اولویت های ما کاهش آلاینده های زیست محیطی، گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی، بسترسازی برای حضور هر چه بیشتر گردشگران و مشارکت مردم در این زمینه بوده است و اگر بخواهم در یک جمله بگویم در بخش پیشرفت شهر چه اقداماتی رقم خورده است، با توجه به اینکه پروژه ها و اقداماتی که از سال های گذشته وارد سال ۹۵ و حتی ۹۶ شده است، به نظر می رسد فضای کمتری برای مانور اجرای برنامه اصفهان ۱۴۰۰ در بخش شهری  نسبت به تحول شهرداری داشتیم.

وی ادامه می دهد: با این حال باید اعلام کرد که در حال حاضر  ۸۶۲ طرح و پروژه در شهر اصفهان فعال است که بیش از ۶۰ درصد این پروژه ها، ارتباط مستقیم با اهداف و سیاست های برنامه اصفهان ۱۴۰۰ پیدا کرده اند.

فردانی خاطرنشان می کند: رویکرد ما در برنامه اصفهان ۱۴۰۰ این است که ارتباطات خطی را به غیر خطی تبدیل و اهداف بیشتری را محقق کنیم.

وی با بیان اینکه در اهداف برنامه اصفهان ۱۴۰۰ افزایش هویت ایرانی و اسلامی، توسعه متوازن خدمات شهرداری و کاهش آلاینده ها مد نظر قرار گرفته است، اظهارمی کند: به عنوان مثال اگر ما یک پارک را با گونه های مناسبی از فضای سبز انتخاب و پروژه را در مکان مناسبی منطبق با هویت ایرانی و اسلامی (نصب المان های اسلامی) اجرا کنیم، با انجام یک پروژه سه هدف از برنامه اصفهان ۱۴۰۰ را محقق کرده ایم چرا که اگر مکان یابی برای دسترسی مناسب انجام شود، هدف توسعه متوازن را محقق کرده ایم، اگر گونه های مقاوم به شرایط خشکی انتخاب شوند و به سمت فضای سبز حجمی برویم، با توجه به اینکه تأثیر اکولوژیک درختان بیشتر از چمن است، کاهش آلاینده ها و مصرف آب را محقق کرده ایم.

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان تاکید می کند: یکی از رویکردهای اصفهان ۱۴۰۰ این است که با انجام یک پروژه اهداف مختلفی را به سرانجام برسانیم.

در بخش پیشرفت شهر به دلیل کاهش درآمدهای شهرداری مطابق برنامه عمل نکرده ایم

فردانی با اذعان به اینکه در بخش پیشرفت شهر علیرغم اتفاقات خوبی که تاکنون رقم خورده است، اما هنوز مطابق برنامه عمل نشده است،  دلیل آن را کاهش درآمدهای شهرداری می داند و خاطرنشان می کند: بیشتر پروژه هایی که در بخش شهری برنامه اصفهان ۱۴۰۰قراردارد، در مراحل مطالعات، امکان سنجی و فاز طراحی است و هنوز به فاز اجرا نرسیده است.

 وی به تحقق شاخص های برنامه اصفهان ۱۴۰۰ اشاره و تاکید می کند: این بخش نشان دهنده این است که اجرای برنامه های تعیین شده در اصفهان ۱۴۰۰ چقدر ما را به اهداف مد نظر نزدیک می کند.

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان اضافه میکند: با توجه به اینکه بستر اطلاعاتی یکسانی در شهرداری اصفهان نداریم، هنوز نتوانسته ایم گفتمان واحدی را داشته باشیم.

وی ضعف کلیدی کلانشهرها را در این دانست که وقتی شاخصهای برنامه مشخص می شود، ارتباط آن با عملیات شهرداری بسیار سخت است و البته شهرداری اصفهان این فضا را در سال گذشته تجربه کرد اما پروژه مدیریت و ارزیابی عملکرد این کار را برای ما رقم می زند و کلیه اقلام اطلاعاتی در لایه اجرایی را به صورت سیستماتیک به شاخص های برنامه وصل خواهد کرد.

فردانی به مصداق هایی در این باره اشاره و تصریح کرد: به عنوان مثال در حوزه حمل ونقل عمومی، عمر ناوگان ۸.۷ سال بود و هدف گذاری ما برای پایان سال گذشته ۷.۲ سال بوده که این مهم محقق نشده و عمر ناوگان ۸.۷ سال و یا حتی کمی بیشتر هم شده و ما عملکرد مثبتی نداشته ایم اما عمر ناوگان تاکسیرانی که ۸.۷ سال بود و بنا داشتیم به ۸ برسد، خوشبختانه به ۷.۵ سال رسیده و موفق بوده ایم.

وی ادامه می دهد: نکته مهمی که باید به آن اشاره کنم، با توجه به اینکه شاخصهای توسعه شهری بر اساس پروژهها انجام میشود و اجرای پروژه ها هم معمولاً بیش از یکسال طول میکشد، تأخیر در پروژه ها تأخیر در تحقق شاخصها به شمار می رود.

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان اضافه میکند: یکی از شاخصهای ما افزایش سهم آبیاری فضاهای سبز با آب های خاکستری یا همان آب هایی که با یک فضای تصفیه در چرخه آبیاری قرار می گیرد که قرار بود ۱۷۰ لیتر بر ثانیه در پایان سال ۹۵ انجام شود و این هدف به صورت کامل محقق شده است؛ همچنین در راستای ایمن سازی شهر و بافت های فرسوده که نفوذ خودروهای آتش نشانی وجود نداشت، طبق برنامه عمل شد و در بخش روشنایی ها و استفاده از انرژی های خورشیدی در فضای عمومی هم طرح های مد نظر بیش از ۶۰ درصد محقق شده است.

بهره برداری آزمایشی از برنامه کاربردی «همراه داده اصفهان»

وی یادآور می شود: تعداد این شاخص ها در برنامه اصفهان ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ مورد است و در این راستا می توان به اقدام اداره آمار و اطلاعات اشاره کرد که تمام این شاخص ها را در برنامه کاربردی همراه داده اصفهان یا «هدی» بارگذاری کرده اند.

فردانی تاکید می کند: همه شهروندان می توانند با ورود به پرتال معاونت برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات، لینک همراه داده اصفهان را فعال کنند و این نرم افزار را همراه با کلیه پروژه ها و شاخص های اصفهان ۱۴۰۰ و اطلاعات شهری دانلود و با هر بار وصل شدن به اینترنت اطلاعات به روز را در این ارتباط دریافت کنند.

وی همچنین خبر از بهره برداری آزمایشی از برنامه کاربردی «همراه داده اصفهان» می دهد و خاطرنشان میکند: شهرداری اصفهان بهره برداری آزمایشی از برنامه کاربردی «همراه داده اصفهان» که شامل آمار و اطلاعات شهری، برنامه اصفهان ۱۴۰۰، پیشرفت پروژه های شهری و دیگر شاخص هاست، را در اوایل آبان ماه ۹۶ انجام خواهد داد.

 برنامه اصفهان ۱۴۰۰ آهنگی برای هماهنگی بیشتر درون شهرداری، نهادها و ارگانهای شهری است که با تمرکز بر محرک های پیشرفت به دنبال ایجاد تغییر و رشد برای نصف جهان است.
ارتباط معناداری بین پروژه های شهرداری و شاخص های برنامه اصفهان ۱۴۰۰ وجود دارد و هر طرحی که در شهر اصفهان اجرا شود، بر روی شاخصه ها مشخص است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 7 =