پیش‌بینی ترسناک درباره وضعیت کرونا در ایران در پاییز ۱۴۰۰