نوزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای