نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران