مشکلات ثبت نام مدارس و عدم رعایت پروتکل‌ها در حوزه‌های امتحانی