فوت دختربچه در اثر آسیب به چرخ‌های آمبولانس اورژانس