صنعت اعتیاد

کل اخبار: 1
  • ساقیان رسمی اعتیاد!

    ساقیان رسمی اعتیاد!

    اگرچه اعتیاد خود وابسته به دیگر انواع آسیب‌های اجتماعی اعم از فقر، نابرابری اقتصادی، بیکاری، بزهکاری و خشونت است اما می‌توان گفت که شیوه برخورد با اعتیاد و انتخاب راه درست ترک بسیار مهم است.