شهرگاه پلاس

کل اخبار: 1
  • فصلی از انتقال تجربیات مدیریت شهری کلان شهرها

    فصلی از انتقال تجربیات مدیریت شهری کلان شهرها

    نشریه الکترونیکی شهرگاه به طور تخصصی به مدیریت شهری می‌پردازد، این نشریه در ادامه راه بنا دارد مفاهیم نو و نیز آخرین گرایش‌ها و روندها در مدیریت شهری روز جهان را به بحث گذارد و  با انتشار وی‍ژه‌نامه‌هایی مجزا تحت عنوان «شهرگاه پلاس»، تلاش دارد بستری برای انتقال تجارب مدیران شهری ایران ایجاد کند.